Programmas OSMOZE projektu konkursā iesniegti 8 pieteikumi

26.06.2017

Francijas – Latvijas sadarbības programmas zinātnes un tehnoloģiju attīstības jomās OSMOZE 2017. gada projektu iesniegumu konkursā, kas noslēdzās 31. maijā, iesniegti 8 projektu pieteikumi. Projektos no Latvijas puses ir iesaistīti zinātnieki no Latvijas Universitātes, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra, Latvijas Organiskās sintēzes institūta un Elektronikas un datorzinātņu institūta.

Lasīt vairāk »

Latvijas-Lietuvas-Taivānas fonda konkursā 17 pieteikumi izvirzīti zinātniskās kvalitātes izvērtēšanai

26.06.2017

Līdz 31. maijam iesniegts 21 pieteikums kopēja pētniecības projekta īstenošanai Latvijas-Lietuvas-Taivānas (Ķīnas Republikas) zinātniskās sadarbības atbalsta fonda ietvaros, kuros no Latvijas puses ir iesaistīti zinātnieki no Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes, Latvijas Organiskās sintēzes institūta, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra un Daugavpils Universitātes.

Lasīt vairāk »

Aicina pieteikties dalībai Studentu forumā Singapūrā

26.06.2017

Āzijas-Eiropas Fonds (ASEF) izsludinājis atklātu konkursu studentiem dalībai Studentu forumā (ARC6), kas laika posmā no 2017. gada 9. līdz 13. oktobrim norisināsies Singapūrā.

Lasīt vairāk »

Festivālā Lampa prezentēs projekta rezultātus

21.06.2017

1. jūlijā sarunu festivālā LAMPA no plkst. 12.00 līdz 13.30 notiks Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) administrētās Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumenta programmas “Pētniecība un stipendijas” trīs projektu aktivitātes, kurās vairāku augstskolu un zinātnisko institūtu pārstāvji demonstrēs jaunāko pētījumu rezultātus un pieredzi, kā arī ieguldījumu pētniecības attīstībā. 

Lasīt vairāk »

Turpinās projektu pieteikumu iesniegšana konkursā „Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē 2017”

21.06.2017

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) turpina saņemt projektu pieteikumus konkursā „Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē 2017”. Pieteikumus līdz 2017. gada 25. jūlijam var iesniegt visi, kas īsteno valodu apguves aktivitātes vai projektus.

Lasīt vairāk »

Aicinām profesionālās izglītības pārstāvjus pieteikties kontaktsemināram Čehijā

21.06.2017

Laikā no 2017. gada 11. oktobra līdz 14. oktobrim Čehijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – kontaktsemināru "Cooperation in the Field of Health and Social Care Education” Prāgā, Čehijā. 

Lasīt vairāk »

Ikgadējie Eurydice dati par mācību stundu slodzi Eiropā

20.06.2017

Eiropas Savienības Padome ir izvirzījusi mērķi līdz 2020. gadam samazināt zemus mācību sasniegumus matemātikā, dabaszinātnēs un lasīšanā piecpadsmit gadus veco skolēnu vidū zem 15%. Efektīva mācīšanās ir atkarīga no daudziem nosacījumiem, bet viens no galvenajiem mācību procesa elementiem ir skolēnu mācību stundu slodze.

Lasīt vairāk »

Izsludināts konkurss “Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē 2017”

05.06.2017

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludina projektu konkursu „Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē 2017”, lai apzinātu, novērtētu un popularizētu oriģinālus un efektīvus valodu mācīšanas veidus.

Lasīt vairāk »

Pagarināts pieteikumu iesniegšanas termiņš mobilitātes projektu konkursā programmā „Osmoze”

18.05.2017

Lai nodrošinātu kvalitatīvu sadarbības projektu izstrādi un atbalstu, projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš mobilitātes projektu konkursam Francijas - Latvijas sadarbības programmā „OSMOZE” ir pagarināts līdz 2017. gada 31. maijam plkst. 17.00.

Lasīt vairāk »

Izsludināts Eurostars-2 programmas projektu konkurss

12.05.2017

Otrdien, 9. maijā sākusies projektu iesniegšana Eurostars-2 programmā, kas atbalsta pētniecībā un attīstībā iesaistītus mazos un vidējos uzņēmumus, kas attīsta inovatīvus produktus, tehnoloģijas vai pakalpojumus ar mērķi panākt priekšrocības to tirgus konkurētspējā. Šis ir  jau 8. konkurss.

Lasīt vairāk »

Turpinās pieteikumu sagatavošana Erasmus+ VET hartai 2017. gada konkursā

24.04.2017

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) vērš uzmanību, ka turpinās pieteikumu sagatavošana Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartai (VET harta) Eiropas Komisijas (EK) izsludinātā 2017. gada konkursa ietvaros.

Lasīt vairāk »

Izsludināts M-ERA.Net 2 projektu konkurss materiālzinātņu jomā

16.03.2017

2017. gada 14. martā M-era.Net 2 (ERA-NET for materials research and innovation) ietvaros izsludināts 2017. gada projektu pieteikumu konkurss, lai atbalstītu starptautiskās sadarbības projektus materiālu zinātnēs un inovācijā, tai skaitā materiālu zemas oglekļa emisijas tehnoloģiju izstrādei un saistītām ražošanas tehnoloģijām.

Lasīt vairāk »

Izsludināts Latvijas - Lietuvas - Taivānas zinātniskās sadarbības 2017. gada projektu konkurss

01.03.2017

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina universitātes, augstskolas un zinātniskās institūcijas līdz 31. maijam pieteikties Latvijas – Lietuvas - Taivānas zinātniskās sadarbības atbalsta fonda projektu konkursā. Fonds piešķir atbalstu pētījumiem visās zinātnes nozarēs. 

Lasīt vairāk »

Izsludināts konkurss Erasmus+ programmā Nozaru prasmju apvienības

22.02.2017

Aicinām līdz 2017. gada 2. maijam iesniegt projektu pieteikumus Eiropas Komisijas izsludinātajā Erasmus+ 2. pamatdarbības (KA2) aktivitātes konkursā - Nozaru prasmju apvienības.

Lasīt vairāk »