Kalendārs

30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: Renovē Gaujienas speciālās internātpamatskolas telpas un papildina sporta zāles aprīkojumu

24.07.2014

Eiropas Reģionālās attīstības fonds palīdzējis radīt apstākļus, lai Gaujienas speciālās internātpamatskolas skolēniem būtu daudz vairāk iemeslu iemīļot sportu un veidot to par savas ikdienas sastāvdaļu.

Lasīt vairāk »

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: Skolēni uzlabo prasmes un zināšanas ārpus stundu pasākumos

23.07.2014

Ārpus stundu pasākumi ir interesanti un tajos daudz ko var iemācīties, tā ir secinājuši Tukuma E. Birznieka-Upīša 1. pamatskolas skolēni, kas Eiropas Sociālā fonda ietvaros ir piedalījušies dažādās skolas rīkotās aktivitātēs.

Lasīt vairāk »

Foto no EuroSkills pretendentu nometnes Leiputrijā

17.07.2014

Visi EuroSkills 2014 pretendenti pagājušās nedēļas nogalē piedalījās nometnē "Psiholoģiskās noturības veicināšana un komandas veidošana". 

Lasīt vairāk »

Iespēja pieteikties Hūberta Hamfrija stipendiju programmai

17.07.2014

Līdz 2014. gada 2. septembrim tiek piedāvāta iespēja pieteikties Hūberta Hamfrija stipendijai.

Lasīt vairāk »

Fulbraita stipendija jaunajiem zinātniekiem

17.07.2014

Līdz 2014. gada 21. novembrim Latvijas jaunajiem zinātniekiem iespējams pietikties Fulbraita stipendijai.

Lasīt vairāk »

Fulbraita stipendija maģistrantūras un doktorantūras līmeņa studentiem

17.07.2014

Līdz 2014. gada 2. septembrim maģistrantūras un doktorantūras līmeņa studentiem iespējams pieteikties Fulbraita stipendijai 2015.-2016. mācību gadam.

Lasīt vairāk »

Aicina pieteikties semināriem par projektu iesniegšanu Norvēģijas finanšu instrumenta finansētajā aktivitātē “Pētniecība”

16.07.2014

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 28. jūlijā (plkst. 10:00) un 4. augustā (plkst. 14:00) rīko informatīvus seminārus par projektu iesniegumu iesniegšanu aktivitātē “Pētniecība” EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta programmas “Pētniecība un stipendijas” ietvaros.

Lasīt vairāk »

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: Profesionālo izglītības programmu kvalitātes uzlabošana Dobeles vidusskolā

15.07.2014

Video piedāvā ieskatu, kā projekta laikā uzlabo Dobeles Amatniecības vidusskolas profesionālās vidējās izglītības programmu „Autotransports” un „Ēdināšanas pakalpojumi” īstenošanas kvalitāti un nodrošina sekmīgu audzēkņu kompetenču un prasmju apguvi.

Lasīt vairāk »

Izstrādāta daudzvalodu platforma EPALE

15.07.2014

Eiropas Komisija izstrādājusi brīvās pieejas Eiropas platformas vietni EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe), kas ir jauna daudzvalodu platforma pieaugušo izglītības speciālistiem.

Lasīt vairāk »

Struktūrfondu e-kartes jaunums: Priekuļu vidusskolā pilnveido dabaszinātņu priekšmetu kabinetus

14.07.2014

Priekuļu vidusskolā ir realizēts vērienīgs mācību materiāli tehniskās bāzes modernizēšanas projekts. Skolas dabaszinātņu kabineti ir aprīkoti ar jaunu materiāli tehnisko bāzi, laboratorijas iekārtām, kā arī – informācijas tehnoloģijām, kas ļauj dabaszinātņu priekšmetus mācīt atbilstoši mūsdienām.

Lasīt vairāk »

Latvijas skolēnu zināšanas un prasmes finanšu jomā atbilst OECD valstu vidējam līmenim

11.07.2014

9. jūlijā Latvijas Universitātē notika Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas (PISA) 2012 pirmo rezultātu - prezentācijas pasākums ”Skolēni un nauda”.

Lasīt vairāk »

Pasaules Bankas eksperti prezentē augstākās izglītības finansēšanas modeļa koncepciju

11.07.2014

Jauna finansēšanas modeļa ieviešanai augstākajā izglītībā ir nepieciešams atbilstošs finansējums, skaidra vīzija, lēmumu pieņemšanas saskaņotība, plaši pieejama objektīva informācija par studiju iespējām, kā arī efektīva kvalitātes nodrošināšanas sistēma, secinājuši Pasaules Bankas eksperti.

Lasīt vairāk »

Pagarināta pieteikšanās praksei Vācijas Bundestāgā

11.07.2014

Latvijas pilsoņiem ar iegūtu vismaz bakalaura grādu tiek piedāvāta iespēja pieteikties praksei Vācijas Federatīvās Republikas (VFR) Bundestāgā. Prakse paredzēta no 2015. gada 1.marta līdz 2015. gada 31.jūlijam.

Lasīt vairāk »

Stipendijas pētniecībai Azerbaidžānā

11.07.2014

Azerbaidžānas Starptautiskā attīstības aģentūra aicina ārzemju pētniekus pieteikties stipendijām, lai veiktu pētījumus par tēmām, kas saistītas ar Kaspijas jūras reģionu un Azerbaidžānu.

Lasīt vairāk »

Pieejami Euroguidance Centrāleiropas valstu grupas Pārrobežu semināru rezultāti

10.07.2014

Euroguidance centri Centrāleiropas valstīs Pārrobežu seminārus organizē kopš 2005. gada, pakāpeniski paplašinoties dalībvalstu skaitam.

Lasīt vairāk »

Publicēta jaunākā statistika par Erasmus

10.07.2014

Eiropas Komisija (EK) publiskojusi jaunāko Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Erasmus mobilitātes statistiku par 2012./2013. akadēmisko gadu. Dati liecina, ka šajā akadēmiskajā gadā mobilitātē devies rekordliels programmas dalībvalstu studentu skaits – 270 000, no kuriem lielākā daļa devusies uz Spāniju, Vāciju vai Franciju.

Lasīt vairāk »

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: Starpdisciplināra zinātnieku grupa attīsta biomateriālus implantiem

10.07.2014

Šis Rīgas Tehniskās universitātes projekts apvienoja zinātkārus jauniešus – jaunos zinātniekus no medicīnas un bioloģijas nozarēm, un tā ietvaros tika izstrādāts jauns biomateriāls implantiem.

Lasīt vairāk »

Eurydice: pieprasījums pēc vietām bērnudārzos turpinās pārsniegt piedāvājumu

10.07.2014

Tikai astoņas Eiropas valstis juridiski garantē bērnam tiesības uz vietu bērnudārzā drīz pēc tā dzimšanas, un gandrīz visā Eiropā pieprasījums pārsniedz piedāvājumu, secināts Eurydice pētījumā „Pamatdati par pirmsskolas izglītību un aprūpi Eiropā 2014”. Maksa par pirmsskolas izglītību būtiski atšķiras, turklāt tikai pāris valstīs, tai skaitā Latvijā, ir vadlīnijas, kas palīdz darbā ar bērniem.

Lasīt vairāk »

Nākamgad mērķstipendijas varēs saņemt visu profesionālās izglītības iestāžu sekmīgie audzēkņi

09.07.2014

Lai nākamajā – 2014./2015. mācību gadā visiem profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem nodrošinātu Eiropas Sociālā fonda (ESF) stipendijas un operatīvi administrētu šim mērķim papildu piešķirto finansējumu, 8. jūlijā Ministru kabinets (MK) pieņēma grozījumus divos MK noteikumos, kas regulē ESF atbalstu profesionālajai izglītībai.

Lasīt vairāk »

Pētniecībai zinātnē pieejami 4,4 miljoni eiro

08.07.2014

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina Latvijas zinātniskās institūcijas iesniegt projektus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumentu programmas “Pētniecība un Stipendijas” aktivitātē “Pētniecība”. Aktivitātē pieejams finansējums 4 435 556 eiro apmērā, lai veicinātu sadarbību zinātnē starp Latviju un Norvēģiju.

Lasīt vairāk »

Turcija pievienojusies Erasmus+

07.07.2014

Turcijas Republika oficiāli informējusi Eiropas Komisiju (EK) par tai noteikto juridisko prasību izpildi un kopš šī gada 18. jūnija ir kļuvusi par pilntiesīgu Erasmus+ dalībvalsti.

Lasīt vairāk »

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: Atbalsta pasākumi bērniem no dažādām sociālā riska grupām

07.07.2014

Limbažu novada bērniem ar Eiropas sociālā fonda projektu jau vairākus gadus pēc kārtas tiek rīkotas dažādas aktivitātes, lai mazinātu sociālās atstumtības risku.

Lasīt vairāk »

Nordplus konkursā apstiprināti 395 projekti

04.07.2014

Nordplus valde informē, ka 2014. gada Nordplus projektu konkursā apstiprināti 395 no kopā iesniegtajiem 645 projektiem. To kopējā summa ir 10,5 miljoni eiro, un projektu īstenošanas aktivitātēs būs iesaistītas ne mazāk kā 2834 organizācijas – projektu koordinatori un to partneri.

Lasīt vairāk »

Struktūrfondu e-kartes jaunums: Latvijā pēta modernos kompozītmateriālus

03.07.2014

Piesaistot Eiropas Sociālā fonda finansējumu, Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūta zinātnieki ir veikuši kompleksu pētījumu moderno kompozītmateriālu jomā. 

Lasīt vairāk »

Iespēja piedalīties forumā par profesionālo apmācību Eiropā

03.07.2014

Informējam, ka no š.g. 23. līdz 24. septembrim Eiropas Komisijas Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāts Briselē rīko otro Eiropas biznesa forumu par profesionālo apmācību. Tā mērķis ir veicināt strukturētu sadarbību starp politikas veidotājiem, profesionālās izglītības un apmācības sniedzējiem un uzņēmējiem.

Lasīt vairāk »

Iespēja pieteikties konferencei Somijā

02.07.2014

Ir iespēja pieteikties dalībai noslēguma konferencē “Getting More out of Mobility through Perfect Matching”, kas notiks 2014. gada 26. septembrī Helsinkos.

Lasīt vairāk »

Darbu uzsāk “Augstskolu anatomija”

02.07.2014

1. jūlijā vairākās augstskolās sākusies reflektantu uzņemšana. Arī ikgadējā topošo studentu informatīvā kampaņa “Augstskolu anatomija” uzsākusi savu darbu, kas ilgs visas vasaras garumā.

Lasīt vairāk »

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: Atbalsts sporta zinātnei - lokālās vibrostimulācijas tonizējošais un relaksējošais efekts

01.07.2014

Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijas projekts palīdzējis attīstīt trīs pētniecības virzienus: sabiedrības veselība, augsto sasniegumu sports, kā arī sporta izglītība un socializācija. Projektā izglītoti 25 doktoranti.

Lasīt vairāk »

Erasmus nozīme jauniešu Eiropas identitātes veidošanā

01.07.2014

Starptautiskā studentu mobilitāte tiek uzskatīta par vienu no veidiem, kā radīt Eiropas identitāti jauniešu vidū. Tāpēc Latvijas Kultūras akadēmijas studente sava bakalaura darba ietvaros veica pētījumu, lai raksturotu saikni starp Erasmus programmā pavadīto laiku un Eiropas identitātes izjūtu starp jauniešiem.

Lasīt vairāk »

Notiks Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātes jaunās ēkas atklāšana

30.06.2014

4. jūlijā durvis vērs Rēzeknes Augstskolas (RA) Inženieru fakultātes jaunā ēka. Inženierzinātņu korpuss tapis un aprīkots, īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstīto projektu "Rēzeknes Augstskolas jaunas Inženieru fakultātes, laboratoriju būvniecība un iekārtu iegāde".

Lasīt vairāk »

Eiropas Komisija atceļ konkursu

26.06.2014

Informējam, ka izsludinātais konkurss Erasmus+ programmā profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartai ir atcelts.

Lasīt vairāk »

23 jaunieši pretendē uz vietu Latvijas komandā

26.06.2014

Jau pēc trīs mēnešiem 11 Latvijas jaunieši demonstrēs savas prasmes Eiropas jauno profesionāļu meistarības konkursā EuroSkills 2014. Izcilākie katrā profesijā tiks noskaidroti trīs dienu ilgās sacensībās Francijā, bet šobrīd spraiga cīņa notiek tepat, Latvijā, kur labākie topošie profesionāļi sacenšas par vietu valsts nacionālajā komandā.

Lasīt vairāk »

Meksikas Savienoto Valstu valdība piedāvā divas stipendijas 2015. gadam

25.06.2014

Līdz 8. septembrim Latvijas pilsoņiem iespējams pieteikties Meksikas Savienoto Valstu valdības piedāvātajām stipendijām studijām maģistrantūrā, doktorantūrā vai pētniecības darba veikšanai Meksikā 2015. gadā.

Lasīt vairāk »

Eiropas Komisija informē par izmaiņām Erasmus+ līgumu slēgšanas grafikā

17.06.2014

Eiropas Komisija (EK) informē, ka ir veiksmīgi uzsākta Erasmus+ programmas īstenošana un programmas nacionālās aģentūras ir saņēmušas lielu projektu pieteikumu skaitu. Tomēr sakarā ar vairākām tehniskām problēmām konkursu rezultātu paziņošana un līgumu slēgšana ar atlasītajiem kandidātiem var aizkavēties.

Lasīt vairāk »

Aicinām piedalīties aptaujā par digitālo mācību vidi

17.06.2014

Valsts izglītības attīstības aģentūra aicina pieaugušo izglītības darbiniekus piedalīties aptaujā par pieaugušo izglītības digitālo mācību vidi.

Lasīt vairāk »

Publicētas programmas Erasmus+ vadlīnijas latviešu valodā

16.06.2014

Eiropas Komisija (EK) ir publicējusi Erasmus+ programmas vadlīnijas (“Erasmus+ ceļvedis”) latviešu valodā. Erasmus+ vadlīnijas ir spēkā no 2014. gada janvāra un līdz šim bija pieejamas angļu, franču un vācu valodā.

Lasīt vairāk »

Turi fotoaparātu gatavībā un piedalies konkursā “Eiropa manā reģionā”

16.06.2014

Jau trešo gadu pēc kārtas Eiropas Komisijas (EK) reģionālās politikas direktorāts organizē fotoattēlu konkursu “Eiropa manā reģionā”. Konkursa mērķis ir vairot izpratni par Eiropas Savienības (ES) realizētajiem projektiem un sasniegtajiem rezultātiem.

Lasīt vairāk »

Starptautiskās sadarbības iespējas augstākajā izglītībā Erasmus+ (2014-2020) ietvaros

13.06.2014

Eiropas Komisija ir sagatavojusi brošūru angļu valodā par starptautiskās sadarbības iespējām augstākajā izglītībā Erasmus+ (2014-2020) programmas ietvaros. Tajā ir iekļauta visaptveroša informācija par Erasmus+ decentralizētajām, gan centralizētajām aktivitātēm starptautiskajai sadarbībai un mobilitātei augstākajā izglītībā.

Lasīt vairāk »

6 Latvijas augstskolas saņem izcilības apliecinājumu

04.06.2014

3.jūnijā Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) organizētajā svinīgajā apbalvošanas ceremonijā sešas Latvijas augstskolas saņēma prestižas Eiropas Komisijas atzinības zīmes. Eiropas Kredītpunktu pārneses sistēmas (ECTS) atzinības zīmi pirmo reizi Latvijā saņēma Banku Augstskola, savukārt piecas augstskolas – Latvijas Kristīgā akadēmija, Ekonomikas un kultūras augstskola, Vidzemes Augstskola, Rēzeknes Augstskola un Rīgas Tehniskā universitāte – ieguva Diploma pielikuma (DS) atzinības zīmes.

Lasīt vairāk »

VIAA skaidro Erasmus+ līgumu slēgšanu

29.05.2014

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) informē par izmaiņām sākotnēji plānotajā līgumu slēgšanas grafikā ar Erasmus+ 2014./2015.akadēmiskā gada mobilitātes projektu īstenotājiem. Līgumu slēgšana ar projektu īstenotājiem notiks tiklīdz būs līgums starp Eiropas Komisiju (EK) un VIAA.

Lasīt vairāk »

Jēkabpils jaunieši pirmie pielaiko profesijas

28.05.2014

Laikā, kad tūkstošiem Latvijas jauniešu ir jāizvēlas turpmākās izglītības virziens, lai iegūtu sev piemērotu profesiju, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) piedāvā nepiespiestā un jautrā veidā savus meklējumus sākt ar spēli “Profesiju laikotājs”. 

Lasīt vairāk »

Jaunieši bez maksas varēs apgūt gandrīz 90 profesijas

27.05.2014

Jau šoruden profesionālās izglītības iestādes visā Latvijā piedāvās jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) bez maksas apgūt gandrīz 90 profesijas. Mācības ilgs vienu vai pusotru gadu, jauniešiem atkarībā no sekmēm pieejama arī stipendija, turklāt atsevišķu programmu apguve paredz iespēju iegūt profesijai nepieciešamo sertifikātu vai apliecību.

Lasīt vairāk »

Jau trešo gadu pēc kārtas notiks "Karjeras nedēļa"

29.04.2014

Jau trešo gadu pēc kārtas Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) organizēs “Karjeras nedēļu”. Šogad tā vienlaicīgi visā Latvijā notiks laikā no 13. līdz 17. oktobrim.

Lasīt vairāk »