Jaunieši: karjeras veidošanā nevar paļauties tikai uz skolā apgūto

09.10.2015

Dažādi projekti, konkursi, interešu pulciņi, Ēnu diena, skolēnu mācību uzņēmumi un daudzas citas ārpusskolas aktivitātes sniedz pieredzi un zināšanas, kas atvieglo “īstās” profesijas izvēli, kurā ļoti nozīmīga loma ir arī pašiniciatīvai. 

Lasīt vairāk »

Aicinājums pieteikties praksei un pētniecībai ASV

08.10.2015

Līdz 30. oktobrim studenti, nesenie augstskolu absolventi un pētnieki aicināti pieteikties Baltijas-Amerikas Brīvības Fonda stipendijām un atbalsta programmām, kas veicina zināšanu apmaiņu starp Baltijas valstīm un ASV.

Lasīt vairāk »

Pieejama jauna infografika skolēniem

08.10.2015

Izveidota un publicēta infografika “Tavas attīstības iespējas skolas laikā”, kas parāda, ka daudzas darba tirgū un dzīvē noderīgas prasmes var attīstīt jau skolas laikā. 

Lasīt vairāk »

Aicinām pedagogus apmeklēt seminārus par karjeras atbalsta integrēšanu vispārizglītojošās skolās

07.10.2015

Skolēnu rudens brīvlaikā Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Informācijas un karjeras atbalsta departaments Euroguidance programmas ietvaros organizē seminārus „Karjeras atbalsta pasākumu integrēšana vispārizglītojošās skolās”.

Lasīt vairāk »

Notiks seminārs “MasterClass - Horizon 2020 SME Instrument”

07.10.2015

Šī gada 15. oktobrī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) organizē semināru “MasterClass - Horizon 2020 SME Instrument”.

Lasīt vairāk »

Notiks jauniešu diskusija “Vai profesijas durvis var atvērt jau skolā?”

07.10.2015

Lai aktualizētu jauniešu karjeras izglītības tēmu un rosinātu skolēnus laikus domāt par savas karjeras plānošanu, gaidāmās Karjeras nedēļas ieskaņā Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) organizē jauniešu diskusiju "Vai profesijas durvis var atvērt jau skolā?". 

Lasīt vairāk »

Pagarināts pieteikšanās termiņš kontaktsemināram Itālijā

07.10.2015

Līdz 12. oktobrim pagarināts pieteikšanās termiņš Erasmus+ kontaktsemināram “Development of competences of E&T professionals supporting work-based learning experiences”, kas norisināsies Romā, Itālijā no šī gada 23. līdz 25. novembrim.

Lasīt vairāk »

Iespēja pieteikties 2015. gada konkursam „Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē”

23.07.2015

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludina projektu konkursu „Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē”, lai apzinātu, novērtētu un popularizētu oriģinālus un efektīvus valodu mācīšanas veidus.

Lasīt vairāk »

Projektu pieteikumu konkurss Nordplus Ziemeļvalstu valodu programmā

14.07.2015

Tiek izsludināts papildus konkurss Nordplus Ziemeļvalstu valodu programmā, projektu iesniegšans termiņš ir 2015.gada 1.oktobris.

Lasīt vairāk »

Izsludināts projektu konkurss Erasmus+ mobilitātei reģionos ārpus ES

29.06.2015

Eiropas Komisija (EK) ir izsludinājusi projektu konkursa otro kārtu programmas Erasmus+ aktivitātē, kas sniedz iespēju Latvijas augstskolām saņemt atbalstu studentu un personāla mobilitātei uz tādiem pasaules reģioniem kā Rietumbalkāni, Vidusjūras dienvidi, Dienvidāfrika un Āzija.  

Lasīt vairāk »

Izsludināta projektu pieteikumu 2. kārta Erasmus+ augstākās izglītības mobilitātei

16.06.2015

Eiropas Komisija (EK)  ir izsludinājusi un Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) paziņo par 2015. gada projektu pieteikumu konkursa 2. kārtu Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta atbalsta programmas Erasmus+ 1. Pamatdarbības aktivitātē KA107 “Personu mobilitāte augstākajā izglītībā starp Programmas un Partnervalstīm”. 

Lasīt vairāk »

Izsludināta „Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā" konkursa papildu kārta

31.03.2015

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 2015. gada 31. martā izsludina Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas "Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” atklātā konkursa papildu kārtu Latvijas augstākās izglītības iestādēm un zinātniskajām institūcijām.

Lasīt vairāk »

Augstskolas aicinātas pieteikties Erasmus Augstākās izglītības hartai

09.03.2015

Eiropas Komisija (EK) aicina Eiropas augstākās izglītības iestādes pieteikties Erasmus Augstākās izglītības hartai (ECHE – Erasmus Charter for Higher Education), kas sniegs iespēju augstākās izglītības iestādēm piedalīties Eiropas Savienības izglītības, mācības, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ aktivitātēs. 

Lasīt vairāk »

Izsludināts konkurss programmā “OSMOZE”

10.02.2015

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) izsludina projektu pieteikumu konkursu Francijas - Latvijas sadarbības programmā zinātnes un tehnoloģiju attīstības jomās „OSMOZE”.

Lasīt vairāk »

Aicinājums pieteikties praksei un pētniecībai ASV

08.10.2015

Līdz 30. oktobrim studenti, nesenie augstskolu absolventi un pētnieki aicināti pieteikties Baltijas-Amerikas Brīvības Fonda stipendijām un atbalsta programmām, kas veicina zināšanu apmaiņu starp Baltijas valstīm un ASV.

Lasīt vairāk »

Stipendijas studijām un pētniecībai Vācijā

02.10.2015

Visu nozaru studenti, absolventi, doktoranti, zinātnieki un augstskolu pasniedzēji tiek aicināti pieteikties Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienesta (DAAD) studiju un pētnieciskā darba stipendijām Vācijā 2016./2017. mācību gadam. 

Lasīt vairāk »

Iespēja pieteikties Izraēlas valdības stipendijām

02.10.2015

Līdz šī gada 30. novembrim iespējams pieteikties Izraēlas valdības stipendijām 2016./2017. akadēmiskajam gadam.

Lasīt vairāk »

Piedāvā Slovākijas stipendijas 2015./2016. akadēmiskā gada pavasara semestrim

17.09.2015

Līdz 2015. gada 31. oktobrim iespējams pieteikties Slovākijas stipendijām, lai studētu un veiktu pētniecības darbu Slovākijā 2015./2016. akadēmiskā gada pavasara semestrī.

Lasīt vairāk »

Iespēja pieteikties Šveices valdības izcilības stipendijai

16.09.2015

Līdz 2015. gada 16. novembrim Latvijas pētnieki un doktorantūras studenti, kā arī mākslas augstskolu studenti ar iegūtu bakalaura grādu var iesniegt dokumentus, lai piedalītos starptautiskā stipendiju konkursā uz Šveices valdības izcilības stipendijām.

Lasīt vairāk »

Iespēja iegūt stipendiju pētnieciskā darba veikšanai

15.09.2015

Igaunijas Institūts izsludina pieteikšanos Estophilus stipendijai. Šī stipendija ir paredzēta maģistrantūras un doktora grāda studentiem, kā arī pētniekiem, kas jau saņēmuši doktora grādu. Pieteikšanās termiņš - 1. oktobris.

Lasīt vairāk »

Alumniportal Deutschland aicina pieteikties stipendijām un atbalsta programmām

28.08.2015

Augustā interneta vietnē Alumniportal Deutschland ir izsludinātas jaunas stipendijas un atbalsta programmas, kurās ir iespēja piedalīties arī Latvijas iedzīvotājiem.

Lasīt vairāk »