Kalendārs

31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Aicinām iepazīt karjeras iespējas meža nozarē

17.04.2014

Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Kokrūpniecības federāciju 7.maijā aicina karjeras speciālistus un pedagogus doties gida vadītā bezmaksas ekskursijā „Iepazīsties – koks!”.

Lasīt vairāk »

Seminārs 2012. gadā apstiprināto partnerības projektu īstenotājiem

15.04.2014

2014.gada 25. aprīlī notiks seminārs Mūžizglītības programmas 2012.gadā apstiprināto partnerības projektu īstenotājiem par projektu datu bāzes „European Shared Treasure” lietošanas iespējām.

Lasīt vairāk »

Notiks konsultācijas par ES struktūrfondu atbalsta plānošanu augstākajā izglītībā 2014.-2020. gadam

15.04.2014

Trešdien, 2014. gada 23. aprīlī, notiks konsultācijas par līdzšinējo pieredzi un politikas instrumentiem pētniecības un inovāciju attīstībai augstākajā izglītībā, tai skaitā Viedās specializācijas stratēģijā definēto jomu kontekstā. Uz to ir aicināti gan augstākās izglītības institūciju, gan zinātnisko institūciju, asociāciju un valsts pārvaldes iestāžu pārstāvji.

Lasīt vairāk »

Diskutēs par augstākās izglītības finansēšanas modeli

15.04.2014

2014.gada 23.aprīlī plkst. 15.00 - 17.00 viesnīcā Radisson Blu Hotel Latvija notiks apaļā galda diskusija ar Pasaules bankas finanšu ekspertiem, kurā tiks apspriests Pasaules bankas gatavotais 2.ziņojums - esošā augstākās izglītības finansēšanas modeļa novērtējums saistībā ar šīs jomas politikas mērķiem, kā arī ieteikumi finansēšanas modeļa pilnveidei, lai veicinātu politikas plānošanas dokumentos pausto mērķu sasniegšanu.

Lasīt vairāk »

Seminārs karjeras speciālistiem Alūksnē par atbalsta metodiku darbam ar grupu

15.04.2014

2014.gada 22.aprīlī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) rīko praktisku semināru „Iepazīšanās ar starptautisko karjeras atbalsta metodikas rokasgrāmatu darbam ar grupu”.

Lasīt vairāk »

Notiks konsultācijas ar profesionālās izglītības vadītājiem un nozaru pārstāvjiem par ES struktūrfondu atbalsta plānošanu 2014.-2020. gadam

14.04.2014

Trešdien, 2014. gada 16. aprīlī, Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA) Rīgā, Vaļņu ielā 1, 4. stāva zālē, plkst. 13:00 notiks Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) rīkotā diskusija par līdzšinējo pieredzi un jaunajiem politikas instrumentiem profesionālās izglītības atbalstam. Uz to ir aicināti gan profesionālās izglītības iestāžu, gan uzņēmumu, asociāciju un valsts pārvaldes iestāžu pārstāvji.

Lasīt vairāk »

Pieteikšanās Erasmus Hartai augstākajā izglītībā

14.04.2014

Eiropas Komisija ir izsludinājusi konkursu, lai pieteiktos Erasmus Hartai augstākajā izglītībā (ECHE) 2014.-2020.gadam.

Lasīt vairāk »

Informācija Erasmus+ stratēģisko partnerību projektu pieteicējiem

11.04.2014

Eiropas Komisija, izvērtējot līdz šim iesniegtos Erasmus+ projektu pieteikumus, vērš uzmanību uz nepieciešamību laicīgi reģistrēties URF sistēmā (Unique Registration Facility), kas nodrošina PIC koda (Participant Identification Code) iegūšanu.

Lasīt vairāk »

Aicinām pieteikties dalībai Eiropas Moderno valodu centra rīkotajā seminārā

11.04.2014

Valsts izglītības attīstības aģentūra aicina pieteikties pārstāvi dalībai Eiropas moderno valodu centra (EMVC) seminārā Nr. 6/2014 „Vienota kopienas pieeja migrantu izglītības jautājumos” EMVC vidēja termiņa programmas 2012.-2015.gadam aktivitāšu ietvaros, kas norisināsies Grācā, Austrijā.

Lasīt vairāk »

Iespēja pieteikties Slovākijas valdības stipendijām 2014./2015.akadēmiskajam gadam

10.04.2014

Slovākijas valdība aicina Latvijas augstskolu studentus, pētniekus un mācībspēkus pieteikties uz Slovākijas stipendijām, lai studētu un veiktu pētniecības darbu Slovākijā 2014./2015.akadēmiskajā gadā.

 

Lasīt vairāk »

Latvieši izmēģina spēkus Somijas nacionālajā konkursā

10.04.2014

No 8. līdz 10. aprīlim Somijas pilsētā Lahti norisinās Somijas nacionālais meistarības konkurss Taitaja 2014, kurā pirmo reizi piedalās arī divi pārstāvji no Latvijas.

Lasīt vairāk »

Aicinām piedalīties fotokonkursā #KeepMoving

09.04.2014

Eiropas Komisijas Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāts organizē fotokonkursu #KeepMoving. Konkursa mērķis ir radošā veidā veicināt Erasmus+ programmas atpazīstamību. 

Lasīt vairāk »

Aicinām iepazīt karjeras iespējas būvniecības nozarē

09.04.2014

Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas Būvnieku asociāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību š.g. 25.aprīlī organizē semināru-diskusiju „Karjeras iespējas būvniecības nozarē”. 

Lasīt vairāk »

Publicēta Mūžizglītības programmas un Socrates statistika

08.04.2014

Valsts izglītības attīstības aģentūra ir publicējusi Mūžizglītības programmas un Socrates 10 gadu statistiku, kopš esam ES dalībvalsts. Kopumā programmā ir piedalījušies vairāk nekā 37 400 dalībnieki gan profesionālās pilnveides, skolu partnerības, pieredzes apmaiņas projektos. 

Lasīt vairāk »

Āra nodarbību vadīšana Portugālē

07.04.2014

Izmantoju Comenius profesionālās pilnveides kursus „Outdoor Leadership” (Āra nodarbību vadīšana), jo daudzas mācību stundas ir iespējams vadīt āra vidē (mežā, ezera krastā vai parkā u. c.), tādējādi skolēniem veidojot izpratni, ka skolā apgūstamais mācību saturs ir cieši saistīts ar reālo dzīvi. Sāku rakstīt pieteikumu uz šiem kursiem.

Lasīt vairāk »

Par VIAA mājaslapas darbību šodien, 4. aprīlī

04.04.2014

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājaslapa www.viaa.gov.lv šodien darbosies ierastajā kārtībā.

 

Lasīt vairāk »

Pasaules Bankas pētījumā izdarīti pirmie secinājumi par situāciju Latvijas augstākās izglītības finansēšanā

03.04.2014

Latvijas augstākās izglītības sistēmai piemīt augsta pielāgošanās spēja, budžeta vietu finansēšanas modelis dod stabilitāti,  universitāšu autonomija ļauj attīstīt uzņēmējdarbību. Tomēr sistēmā ir ievērojams līdzekļu iztrūkums, izglītības sistēma ievērojami paļaujas uz Eiropas Savienības (ES) fondiem, kas nevar būt ilgtermiņa risinājums stabilam pētniecības finansējumam, secināts Pasaules Bankas (PB) pirmajā ziņojumā.

Lasīt vairāk »

Jauna profesionāļu piesaistes programma “Jaunais speciālists”

03.04.2014

Topošie pārtikas tehnologi, elektromehāniķi, mehatroniķi, elektrotehniķi datorvadībā, ķīmiķi, biologi vai mikrobiologi var pieteikties programmai “Jaunais speciālists”.

Lasīt vairāk »

Notiks seminārs „Karjeras kompass – dialoga metode fokusētām un virzītām sarunām ar jauniešiem”

03.04.2014

2014.gada 25.aprīlī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) rīko mācību semināru „Karjeras kompass – dialoga metode fokusētām un virzītām sarunām ar jauniešiem”.

Lasīt vairāk »

Struktūrfondu e-kartes video jaunumi: Latvijas zinātnisko institūtu atklājumi

03.04.2014

Struktūrfondu e-kartē ir ievietoti divi video. Pirmajā var uzzināt par Elektronikas un datorzinātņu institūta īsteno projektu, kurā jaunie zinātnieki pēta viedos sensorus un sistēmas. Otrajā video zinātnieki stāsta par pētījumu, kurā izstrādā dabīgas barības piedevas mājlopiem. 

Lasīt vairāk »

Struktūrfondu e-kartes foto jaunumi: skolās jauni mācību kabineti

02.04.2014

Struktūrfondu e-kartē var apskatīt trīs fotogalerijas, kurās redzami jaunie mājturības, dabaszinātņu un matemātikas kabineti. Vidusskolas ne tikai izremontējušas telpas, bet arī būtiski papildinājušas mācību inventāru.

Lasīt vairāk »

Aicinām iepazīt karjeras iespējas poligrāfijas nozarē

02.04.2014

Turpinot informatīvos seminārus par Latvijas profesionālajām nozarēm, aicinām Rēzeknes un Rēzeknes rajona vispārējo un profesionālo izglītības iestāžu karjeras speciālistus iepazīt poligrāfijas nozari, tajā nodarbinātās profesijas un nozares attīstības perspektīvas. 

Lasīt vairāk »

Luksemburgā individuāla pieeja katram skolēnam

01.04.2014

Mācību brauciena mērķis bija apzināt Luksemburgas politiku skolu pametušo skaita mazināšanā. Luksemburgas izglītības sistēmas līmeņi atšķiras no Latvijas: no 4 gadu vecuma obligāta ir pirmskolas izglītība; 6-12 gadu vecumā tiek nodrošināta pamatskolas izglītība; no 12 gadu vecuma – vidējā vai profesionālā izglītība.

Lasīt vairāk »

Struktūrfondu e-kartes jaunums: Latvijas zinātnieki izstrādā daudzfunkcionālu kokaugu un energokultūru audzēšanas modeļus

31.03.2014

Pēdējās desmitgadēs viena no pasaules prioritātēm mežsaimniecības jomā ir daudzfunkciju mežsaimniecības attīstība. 

Lasīt vairāk »

Par VIAA mājaslapas darbību piektdien, 4. aprīlī

28.03.2014

Informējam, ka 2014.gada 4. aprīlī sakarā ar tehnisko uzlabojumu veikšanu, tiks slēgta Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājaslapa www.viaa.gov.lv.
Mājaslapa tiks slēgta visas dienas garumā, tāpēc aicinām jau iepriekš vajadzīgo informāciju saglabāt uz sava datora.

Lasīt vairāk »

Struktūrfondu e-kartes foto jaunumi: skolas pielāgotas izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem

28.03.2014

Struktūrfondu e-kartē var apskatīt trīs fotogalerijas, kurās redzami telpu uzlabojumi un jauniegūtais aprīkojums skolēniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Lasīt vairāk »

Struktūrfondu e-kartes jaunums: Pēta smiltsērkšķu bioloģisko aktivitāti

27.03.2014

Latvijas Valsts Augļkopības institūts sadarbībā ar SIA “Silvanols”, ir veikuši unikālu pētījumu par smiltsērkšķu bioloģiski aktīvo vielu izmantošanas iespējām. 

 

Lasīt vairāk »

Piedāvā trīs stipendijas franču valodas apguvei Beļģijā

27.03.2014

Valonijas – Briseles reģions piedāvā Latvijas augstskolu studentiem trīs stipendijas dalībai franču valodas vasaras kursos.

Lasīt vairāk »

Četri Latvijas zinātnes projekti saņem Šveices finansējumu

27.03.2014

Šveices Stipendiju fonds, kas atbalsta doktorantūras studentu un jauno zinātnieku pētījumu veikšanu Šveices zinātniskajās institūcijās, atbalstījis četrus Latvijas iesniegtos projektus, piešķirot tiem 0,4 miljonus Šveices franku (aptuveni 308 775 EUR), kas segs pētnieku atalgojumu un ceļa izdevumus.

Lasīt vairāk »

Maķedonijas valdības stipendija vidusskolēniem un studentiem bakalaura līmeņa studijām

21.03.2014

Maķedonijas valdība aicina Latvijas vidusskolu pēdējās klases skolēnus vai studentus piedalīties stipendiju konkursā, lai studētu Maķedonijā kādā no bakalaura studiju programmām 2014./2015.akadēmiskajā gadā. 

Lasīt vairāk »

Aicinām piedalīties aptaujā par augstākās izglītības internacionalizāciju

21.03.2014

Eiropas Starptautiskās izglītības asociācija (European Association for International Education, EAIE) ir uzsākusi jaunu pētījumu par augstākās izglītības internacionalizāciju Eiropas augstākās izglītības telpā (EHEA). Aicinām augstākās izglītības institūciju pārstāvjus aizpildīt tiešsaistes aptaujas anketu, lai būtu iespējams apzināt situāciju par tendencēm un progresu augstākās izglītības internacionalizācijā EHEA ietvaros. 

Lasīt vairāk »

Par informācijas atjaunošanu dalībnieku portālā (Participant Portal) un EPlusLink datubāzē

20.03.2014

Informējam, ka no 17.marta jebkuri atjauninājumi, kas ir dalībnieku portālā (Participant Portal) tiek arī atjaunoti EPlusLink datubāzē. Iepriekš dalībnieku dati tika ņemti no EPlusLink datubāzes (ja organizācijas dati jau iepriekš ar citu pieteikumu šajā datubāzē bija ievietoti), nevis no un dalībnieku portāla. Tas nozīmēja, ka  elektroniskajā pieteikuma veidlapā netika uzrādīti  pēdējie organizācijas dati.

Lasīt vairāk »

Iespējams pieteikties Meksikas speciālo stipendiju programmai

17.03.2014

Ir izsludināta pieteikšanās Meksikas speciālo stipendiju programmai. Pieteikties var līdz 2014.gada 1.augustam uz tām programmām, kuras sākas no 2014.gada aprīļa līdz oktobrim. 

Lasīt vairāk »

Pagarināts Erasmus+ projektu iesniegšanas termiņš!

14.03.2014


Eiropas Komisija ziņo, ka sakarā ar tehniskām problēmām Erasmus+ projektu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 2014.gada 24.marta plkst. 12:00 pēc Briseles laika.

Lasīt vairāk »

Aicinām pieteikties dalībai Eiropas Moderno valodu centra rīkotajā seminārā

14.03.2014

Valsts izglītības attīstības aģentūra aicina pieteikties pārstāvi dalībai Eiropas moderno valodu centra (EMVC) seminārā Nr. 4/2014 „Valodu tīklu stiprināšana (LACS)” EMVC vidēja termiņa programmas 2012.-2015.gadam aktivitāšu ietvaros, kas norisināsies Grācā, Austrijā.

Lasīt vairāk »

Aicinām apmeklēt semināru „Iepazīšanās ar starptautisko karjeras atbalsta metodikas rokasgrāmatu darbam ar grupu”

13.03.2014

2014.gada 27.martā Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) rīko praktisku semināru „Iepazīšanās ar starptautisko karjeras atbalsta metodikas rokasgrāmatu darbam ar grupu”.

Lasīt vairāk »

ES māja aicina apmeklēt Eiropas karjeras dienu un uzzināt, kā kļūt par pieprasītu darbinieku

13.03.2014

Ikviens interesents ir aicināts piedalīties Eirpas karjeras dienā, kas ES mājā, Aspazijas bulvārī 28, notiks 24.martā no 14:00 – 18:00.

Lasīt vairāk »

Latvijas komanda EuroSkills konkursā Francijā startēs 8 profesijās

12.03.2014

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) astoņās profesijās ir sākusi gatavot Latvijas komandas pretendentus Eiropas jauno profesionāļu meistarības konkursam EuroSkills 2014, kas no 1. līdz 5. oktobrim norisināsies Francijas pilsētā Lillē. 

Lasīt vairāk »

Stipendijas zināšanu apmaiņas veicināšanai ar ASV

11.03.2014

Aprīļa sākumā noslēgsies pieteikumu pieņemšana Baltijas-Amerikas Brīvības Fonda stipendiju un atbalsta programmām, kas veicina zināšanu apmaiņu starp Baltijas valstīm un ASV. Uz stipendijām var pretendēt studenti, zinātnieki, kā arī nevalstiskās un izglītības organizācijas. 

Lasīt vairāk »

Eiropai nepieciešams Tavs viedoklis par prasmēm un izglītību

11.03.2014

Eiropas Komisija aicina aizpildīt aptaujas anketu, lai uzlabotu mācību procesu.
Aptaujas anketu ir izveidojusi Eiropas Komisija, tā ir daļa DG Connect Startup Eiropas iniciatīvas, kuras mērķis ir stiprināt vidi uzņēmējiem, kuri vēlas uzsākt un attīstīt savu internetā bāzēto uzņēmējdarbību. 

Lasīt vairāk »

Turcijas valsts stipendijas studijām maģistra un doktora studiju programmās

10.03.2014

Ir izsludināta pieteikšanās uz Turcijas valsts stipendijām, lai studētu maģistra un doktora studiju programmās Turcijā.

Lasīt vairāk »

Igaunijas valdības stipendijas studijām, pētniecībai un vasaras kursiem Igaunijā

06.03.2014

Igaunijas Republikas Arhimēda fonds piedāvā stipendijas studijām un pētniecībai Igaunijas augstskolās un dalībai igauņu valodas un kultūras vasaras kursos. Pieteikties var tikai Latvijas augstskolu studenti (kandidātam pieteikšanās brīdī un stipendijas izmantošanas sākuma brīdī jābūt studentam), pētnieki un mācībspēki.

Lasīt vairāk »

Erasmus+ Twitter konkurss

05.03.2014

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) rīko Twitter konkursu par jauno Eiropas Savienības izglītības, mācības, jaunatnes un sporta programmu Erasmus+.

Lasīt vairāk »

Publicētas programmas Erasmus+ aktuālās vadlīnijas

04.03.2014

Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā ir publicētas aktualizētās programmas Erasmus+ vadlīnijas.

 

Lasīt vairāk »

Jaunie uzņēmēji var iesniegt projektus

03.03.2014

Tiek uzsākts projekts Open Education Challenge. Projekts sniedz iespēju izglītības pārstāvjiem un izgudrotājiem radīt un attīstīt savu Startup projektu Eiropā. Ir sapulcināti daži no izcilākajiem Eiropas ekspertiem izglītības, tehnoloģijas un uzņēmējdarbības jomā, lai atbalstītu uzņēmējus un palīdzētu veidot projektus.

Lasīt vairāk »

LU izstrādā universālas datu apstrādes sistēmas

25.02.2014

Mūsdienās tiek ievākti milzīgi informācijas apjomi, kas glabājas dažādās datu bāzēs un reģistros.  Parasti šīs datubāzes ļauj iegūt datus standarta griezumos, līdzko ir vajadzīga kāda  nestandarta informācija  – tas ir problemātiski un tam jāpiesaista programmētāji ar specifikām zināšanām.

Lasīt vairāk »

Profesionālās kvalifikācijas iegūšana- Nīderlandes sabiedrības kopējās rūpes

24.02.2014

Mācību brauciena laikā iepazinos ar Nīderlandes izglītības sistēmu. Uzzināju par tur īstenoto ilgtermiņa programmu, lai samazinātu agri izglītību pametušo jauniešu skaitu. Bija lieliska iespēja apmeklēt izglītības iestādes, runāt ar skolotājiem un skolniekiem.

Lasīt vairāk »

Pieņemti grozījumi MK noteikumos par stipendiju piešķiršanu ārzemniekiem

20.02.2014

2014.gada 11.februāra sēdē Ministru kabinets apstiprināja grozījumus Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra noteikumos Nr.68 „Stipendiju piešķiršanas kārtība ārzemniekiem” (turpmāk – grozījumi), kurus sagatavoja Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA).

Lasīt vairāk »

Aicinām pieteikties dalībai Eiropas Moderno valodu centra rīkotajā darba grupā

18.02.2014

Valsts izglītības attīstības aģentūra aicina pieteikties pārstāvi dalībai Eiropas moderno valodu centra (EMVC) darba grupā Nr.3/2014 „Vecāku iesaistīšana daudzvalodu un starpkultūru izglītībā (CARAP vecākiem)” EMVC vidēja termiņa programmas 2012.-2015.gadam aktivitāšu ietvaros”, kas norisināsies Grācā, Austrijā.

Lasīt vairāk »

Pieejama projekta pieteikuma veidlapa Erasmus+ Žana Monē programmai

17.02.2014

Eiropas Komisijas izpildaģentūras EACEA mājas lapā ir publicēta projekta pieteikuma veidlapa un pārējā pieteikuma sagatavošanas dokumentācija Erasmus+ Žana Monē programmas pieteikumu sagatavošanai (skatīt sadaļas kreisajā pusē – e-Form, Annexes): https://eacea.ec.europa.eu

Lasīt vairāk »

Grieķijas Republikas valdība piedāvā divas stipendijas

13.02.2014

Grieķijas Republikas valdība piedāvā Latvijas studentiem, pētniekiem un mācībspēkiem divas stipendijas.

Lasīt vairāk »

Ar ERAF atbalstu modernizēs PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” infrastruktūru

07.02.2014

Valsts izglītības attīstības aģentūras direktore Dita Traidās un profesionālās izglītības kompetences centra (PIKC) „Rīgas Valsts tehnikums” direktore Dagnija Vanaga 7. februārī noslēdza vienošanos par finansējumu PIKC projektam ERAF aktivitātē „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” (3.1.1.1.) projektu iesniegumu atlases otrajā kārtā.

Lasīt vairāk »

Zinātniskajām institūcijām labvēlīgāki nosacījumi ES fondu projektu uzsākšanai

04.02.2014

Valdība šodien, 2013. gada 4.februārī,  apstiprināja grozījumus vairākos Ministru kabineta noteikumos, kas regulē Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu finansēto aktivitāšu  īstenošanu izglītības un zinātnes jomā.

Lasīt vairāk »

Ungārijas Stipendiju padome aicina pieteikties uz Ungārijas valdības stipendijām

23.01.2014

Ungārijas Stipendiju padome aicina pieteikties uz Ungārijas valdības stipendijām, lai studētu vai veiktu pētniecības darbu Ungārijas augstākās izglītības institūcijās un lai piedalītos ungāru valodas vasaras kursos 2014.gada vasarā.

Lasīt vairāk »

Uzņem jauniešus ESF finansētās programmās

23.01.2014

Līdz februāra vidum Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajā ESF projektā 19 profesionālās izglītības iestādes organizē ziemas uzņemšanu 13 profesijās, lai gada laikā sagatavotu dažādu nozaru speciālistus. Mācības ir bez maksas, turklāt jauniešiem pieejama arī stipendija.

Lasīt vairāk »

Lietuvas valdības stipendijas studijām, pētniecībai un vasaras kursiem Lietuvā

20.01.2014

Lietuvas Republikas Izglītības apmaiņas un atbalsta fonds piedāvā stipendijas studijām un pētniecībai Lietuvas augstskolās un dalībai lietuviešu valodas un kultūras vasaras kursos. Pieteikties var tikai Latvijas augstskolu studenti (izņemot pēdējā kursa studentus), pētnieki un mācībspēki.

Lasīt vairāk »

Izsludināts 2013.gada konkurss sadarbības projektiem izglītībā ar Austrāliju, Japānu un Koreju

07.01.2014

Eiropas Komisija 2013.gada 20.decembrī ir izsludinājusi konkursu sadarbības projektiem augstākās izglītības un profesionālās apmācības jomā ar Austrāliju, Japānu un Koreju  Industriālo valstu instrumenta Sadarbības programmas izglītībā (Education Cooperation Programme under the framework of the Industrial Countries Instrument (ICI ECP)) ietvaros.

Lasīt vairāk »

Doktoranti un jaunie zinātnieki var saņemt finansējumu pētījumiem Šveicē

03.01.2014

No 2014.gada 3. janvāra līdz 1.aprīlim pēdējo reizi šīs programmas ietvaros Latvijas doktoranti un jaunie zinātnieki var pieteikties finansējumam no Šveices Stipendiju fonda, lai sava doktorantūras vai pēcdoktorantūras darba ietvaros izstrādātu augstas kvalitātes pētījumus Šveicē.

Lasīt vairāk »

Izsludina konkursu Erasmus+ projektu pieteikumiem

01.01.2014

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludina 2014. gada projektu pieteikumu konkursu Eiropas Savienības izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta atbalsta programmā Erasmus+. Konkursā var piedalīties organizācijas, kas darbojas izglītības, apmācības, jaunatnes vai sporta jomā.

Lasīt vairāk »

Islandes valdība piedāvā stipendijas mūsdienu islandiešu valodas studijām

01.01.2014

2014./2015.akadēmiskajā gadā Islandes valdība piedāvā apmēram 15 stipendijas mūsdienu islandiešu valodas studijām Islandes universitātē Reikjavīkā. Stipendijām aicināti pieteikties studenti no 27 valstīm. Studijas paredzētas no 2014.gada 1.septembra līdz 2015.gada 30.aprīlim.

Lasīt vairāk »