Comenius asistentūra (uzņemošām skolām)

2013.gada projektiem

 Projekta izstrāde Piezīmes
  Pamatdokumenti    
1. Eiropas Komisijas uzaicinājums 1.-Call 2013 uzaicinājums iesniegt priekšlikumus.pdf?d=files/free/56/2856/1._call_2013_uzaicin_jums_iesniegt_priek_likumus.pdf LV  
2. Stratēģiskās prioritātes 2.-stratēģiskās prioritātes 2013.pdf?d=files/free/56/2856/2._strat_isk_s_priorit_tes_2013.pdf LV  
3.

Vadlīnijas pieteicējiem:

  • I daļa Vadlīnijas pieteicējiem - vispārīgā informācija
  • IIa: Apakšprogrammas un projektu veidi
  • IIb: Projektu veidu apraksti

3.-LLP Guide Part I 2013.pdf?d=files/free/56/2856/3._llp_guide_part_i_2013.pdf EN

 

3.-LLP Guide Part IIa 2013.pdf?d=files/free/56/2856/3._llp_guide_part_iia_2013.pdf EN

 

3.-LLP Guide Part IIb 2013.pdf?d=files/free/56/2856/3._llp_guide_part_iib_2013.pdf EN

 
 

Dokumenti pietikuma izstrādei

   
4.

Pieteikuma veidlapa

2013 COM Asistenti_04.12.2012..pdf?d=files/free/56/2856/2013_com_asistenti_04.12.2012..pdf EN  
5.

E-veidlapas aizpildīšanas rokasgrāmata

5.-Applicants Guide LLP eForms 2013.doc?d=files/free/56/2856/5._applicants_guide_llp_eforms_2013.doc EN  
6.

Projekta pieteikuma iesniegšanas kārtība

6._pieteikumu_iesniegsanas_k_rt_ba_com_uznemo_s_skolas_2013.doc?d=files/free/56/2856/6._pieteikumu_iesniegsanas_k_rt_ba_com_uznemo_s_skolas_2013.doc LV Aktualizēts: 15.01.2013.
7.

Comenius prioritātes 2013

7.-Comenius prioritātes 2013.doc?d=files/free/56/2856/7._comenius_priorit_tes_2013.doc LV  
 

Palīgmateriāli

   
8.

Comenius asistentūras aktivitātes rokasgrāmata

8.-comenius_asistenturas_rokasgrmata_en.pdf?d=files/free/56/2856/8._comenius_asistenturas_rokasgrmata_en.pdf EN  
9.

Atskaites veidlapa

Tiks nosūtīta individuāli

katrai uzņemošajai skolai

 

2012.gada projektiem

 Projekta izstrāde Piezīmes
  Pamatdokumenti    
1. Eiropas Komisijas uzaicinājums ek_uzaicinajums_2012.pdf?d=files/free/56/2856/ek_uzaicinajums_2012.pdf LV  
2. Stratēģiskās prioritātes Stratēģiskās prioritātes 2012.pdf?d=files/free/56/2856/strat_isk_s_priorit_tes_2012.pdf LV  
3.

Vadlīnijas pieteicējiem:

  • I daļa Vadlīnijas pieteicējiem - vispārīgā informācija
  • IIa: Apakšprogrammas un projektu veidi
  • IIb: Projektu veidu apraksti

Vadlīnijas iesniedzējam  - Vispārīgā daļa I.pdf?d=files/free/56/2856/vadl_nijas_iesniedz_jam_visp_r_g_da_a_i.pdf EN

 

Vadlīnijas iesniedzējam - Apakšprogrammas un projektu veidi II a.pdf?d=files/free/56/2856/vadl_nijas_iesniedz_jam_apak_programmas_un_projektu_veidi_ii_a.pdf EN

 

Vadlīnijas iesniedzējam - Projektu veidi II b.pdf?d=files/free/56/2856/vadl_nijas_iesniedz_jam_projektu_veidi_ii_b.pdf EN

 
 

Dokumenti pietikuma izstrādei

   
4.

Pieteikuma veidlapa

vairs nav pieejama  
5.

E-veidlapas aizpildīšanas rokasgrāmata

5 - Applicants Guide LLP eForms 2012.doc?d=files/free/56/2856/5_applicants_guide_llp_eforms_2012.doc EN  
6.

Projekta pieteikuma iesniegšana un vērtēšana

6 - pieteikumu_iesniegsanas_k_rt_ba_com_uznemo_s_skolas_2012_v2.doc?d=files/free/56/2856/6_pieteikumu_iesniegsanas_k_rt_ba_com_uznemo_s_skolas_2012_v2.doc LV Aktualizēts: 09.01.2012
7.

Comenius prioritātes 2012

7 - comenius_asistenturas_prioritates_2012.doc?d=files/free/56/2856/7_comenius_asistenturas_prioritates_2012.doc LV  
 

Palīgmateriāli

   
8.

Comenius asistentūras aktivitātes rokasgrāmata

8 - comenius_asistenturas_rokasgrmata_en.pdf?d=files/free/56/2856/8_comenius_asistenturas_rokasgrmata_en.pdf EN  
9.

Atskaites veidlapa

Tiks nosūtīta individuāli

katrai uzņemošajai skolai

 

 

2011.gada projektiem

 Projekta izstrāde 
  Pamatdokumenti  
1. Eiropas Parlamenta lēmums par Mūžizglītības programmas dibināšanu ep_leemum_par_muuzigl_progr_dibinaahanu.pdf?d=files/free/56/2856/ep_leemum_par_muuzigl_progr_dibinaahanu.pdf EN
2. Mūžizglītības programmas (MP) 2011.gada pieteikumu
konkursa sludinājums:
Call 2011 sludinajums_lv.pdf?d=files/free/56/2856/call_2011_sludinajums_lv.pdf LV
3. Stratēģiskās prioritātes Call 2011 prioritates_lv.pdf?d=files/free/56/2856/call_2011_prioritates_lv.pdf LV
4.

Vadlīnijas pieteicējiem:

  • I daļa Vispārīga informācija
  • IIa: Apakšprogrammas un projektu veidi
  • IIb: Projektu veidu apraksti
llp_guide 2011 Part 1 General provisions.pdf?d=files/free/56/2856/llp_guide_2011_part_1_general_provisions.pdf EN

llp_guide 2011 Part 2a Subprogrammes and actions.pdf?d=files/free/56/2856/llp_guide_2011_part_2a_subprogrammes_and_actions.pdf EN

 

LLP Guide 2011 Part 2b Fiches.pdf?d=files/free/56/2856/llp_guide_2011_part_2b_fiches.pdf EN

  Dokumenti pieteikuma izstrādei  
5. Pieteikuma veidlapa 2011.gada konkurss ir noslēdzies!
6. E-veidlapas aizpildīšanas rokasgrāmata Applicants Guide LLP eForms 2011.doc?d=files/free/56/2856/applicants_guide_llp_eforms_2011.doc LV
7. Projekta iesnieguma iesniegšana un vērtēšana Pieteikumu iesniegsanas kārtība COM uznemošās skolas 2011.doc?d=files/free/56/2856/pieteikumu_iesniegsanas_k_rt_ba_com_uznemo_s_skolas_2011.doc LV
8. Comenius prioritātes 2011 Comenius asistenturas prioritates 2011.doc?d=files/free/56/2856/comenius_asistenturas_prioritates_2011.doc LV
  Palīgmateriāli  
9. Comenius asistentūras aktivitātes rokasgrāmata Comenius_asistenturas_rokasgrmata_EN.pdf?d=files/free/56/2856/comenius_asistenturas_rokasgrmata_en.pdf EN

2010.gada projektiem

 Projekta pieteikšana 
  Vadlīnijas pieteicējiem  
1. I daļa. Vispārēji noteikumi

LLP_GUIDE_2010_Part_I_EN.doc?d=files/free/56/2856/llp_guide_2010_part_i_en.doc EN

 

I_visparejie_noteikumi.doc?d=files/free/56/2856/i_visparejie_noteikumi.doc LV

2. IIa daļa. Apakšprogrammas un aktivitātes

Guide_2010_Part_II_a.doc?d=files/free/56/2856/guide_2010_part_ii_a.doc EN

 

IIa_apaksprogrammas_un_akcijas.doc?d=files/free/56/2856/iia_apaksprogrammas_un_akcijas.doc LV

3. Finansiālie noteikumi.
Maksimālais finansējums Latvijas pieteicējiem

Finansialie_noteikumi_2010_LV.doc?d=files/free/56/2856/finansialie_noteikumi_2010_lv.doc LV

4. Maksimālais finansējums asistentiem maksimalas_normas_asistenti_2010.doc?d=files/free/56/2856/maksimalas_normas_asistenti_2010.doc LV