Comenius skolēnu individualā mobilitāte

2013./2014.gads

 Projekta izstrāde 
  Pamatdokumenti  
1. Eiropas Parlamenta lēmums par Mūžizglītības programmas dibināšanu ep_leemum_par_muuzigl_progr_dibinaahanu.pdf?d=files/free/50/2850/ep_leemum_par_muuzigl_progr_dibinaahanu.pdf EN
2. EK uzaicinājums EK_uzaicinajums_2013_LV.pdf?d=files/free/50/2850/ek_uzaicinajums_2013_lv.pdf LV
3. Stratēģiskās prioritātes strategiskas_prioritates_LV_2013.pdf?d=files/free/50/2850/strategiskas_prioritates_lv_2013.pdf LV
4.

I daļa: Vispārīgā informācija

IIa daļa: Apakšprogrammas un projektu veidi

IIb daļa: Projektu veidu apraksti

part1_en_2013.pdf?d=files/free/50/2850/part1_en_2013.pdf EN

part2a_en_2013.pdf?d=files/free/50/2850/part2a_en_2013.pdf EN

part_2b_en.pdf?d=files/free/50/2850/part_2b_en.pdf EN

5.

Skolēnu individuālās mobilitātes ceļvedis

skolenu_im_celvedis_2013_lv.doc?d=files/free/50/2850/skolenu_im_celvedis_2013_lv.doc LV
6.

Aktivitātes apraksts

com_ind_mob_fische_2013.doc?d=files/free/50/2850/com_ind_mob_fische_2013.doc LV
7.

Finansējuma noteikumi

finansejuma_noteikumi_2013.doc?d=files/free/50/2850/finansejuma_noteikumi_2013.doc LV
8. Skolēnu ceļvedis skolenu_im_celvedis_2013_lv.doc?d=files/free/50/2850/skolenu_im_celvedis_2013_lv.doc LV
Guide_PM_2013_EN.doc?d=files/free/50/2850/guide_pm_2013_en.doc EN
9. Pieteikuma veidlapa Comenius_skolenu_mobilitate_veidlapa_22112012.doc?d=files/free/50/2850/comenius_skolenu_mobilitate_veidlapa_22112012.doc EN

 

2012./2013.gads

 Projekta izstrāde 
  Pamatdokumenti  
1. Eiropas Parlamenta lēmums par Mūžizglītības programmas dibināšanu ep_leemum_par_muuzigl_progr_dibinaahanu.pdf?d=files/free/50/2850/ep_leemum_par_muuzigl_progr_dibinaahanu.pdf EN
2. EK Uzaicinājums Call_for_proposals_2012_LV.pdf?d=files/free/50/2850/call_for_proposals_2012_lv.pdf LV
3. Stratēģiskās prioritātes strategiskas_prioritates.pdf?d=files/free/50/2850/strategiskas_prioritates.pdf LV
4.

I daļa: Vispārīgā informācija

IIa daļa: Apakšprogrammas un projektu veidi

IIb daļa: Projektu veidu apraksti

I_dala_Vispariga_informacija_EN.pdf?d=files/free/50/2850/i_dala_vispariga_informacija_en.pdf EN

IIa_apaksprogrammas_un_projektu_veidi_EN.pdf?d=files/free/50/2850/iia_apaksprogrammas_un_projektu_veidi_en.pdf EN

IIb_projektu_veidu_apraksti_EN.pdf?d=files/free/50/2850/iib_projektu_veidu_apraksti_en.pdf EN
5. Aktivitātes apraksts com_ind_mob_fische_2012.doc?d=files/free/50/2850/com_ind_mob_fische_2012.doc LV
6. Finansējuma noteikumi finansejuma_noteikumi_2012.doc?d=files/free/50/2850/finansejuma_noteikumi_2012.doc LV
7. Skolēnu individuālās mobilitātes ceļvedis skolenu_im_celvedis_2012_lv.doc?d=files/free/50/2850/skolenu_im_celvedis_2012_lv.doc LV

comenius_en.pdf?d=files/free/50/2850/comenius_en.pdf EN
8. Dokumenti pieteikuma izstrādei: pieteikuma veidlapa pieteikuma_veidlapa_com_ind_pupil_mob_2012.doc?d=files/free/50/2850/pieteikuma_veidlapa_com_ind_pupil_mob_2012.doc EN

2011./2012.gads

 Projekta izstrāde                                                                       
  Pamatdokumenti    
1. Eiropas Parlamenta lēmums par Mūžizglītības programmas dibināšanu ep_leemum_par_muuzigl_progr_dibinaahanu.pdf?d=files/free/50/2850/ep_leemum_par_muuzigl_progr_dibinaahanu.pdf EN  
2. EK uzaicinājums EK_ipass_uzaicinajums.pdf?d=files/free/50/2850/ek_ipass_uzaicinajums.pdf LV  
3. Stratēģiskās prioritātes Call 2011 prioritates_lv.pdf?d=files/free/50/2850/call_2011_prioritates_lv.pdf LV  
4.

Vadlīnijas pieteicējiem:

  • I daļa: Vispārīga informācija
  • IIa daļa: Apakšprogrammas un projektu veidi
  • IIb daļa: Projektu veidu aprakstillp_guide 2011 Part 1 General provisions.pdf?d=files/free/50/2850/llp_guide_2011_part_1_general_provisions.pdf EN

llp_guide 2011 Part 2a Subprogrammes and actions.pdf?d=files/free/50/2850/llp_guide_2011_part_2a_subprogrammes_and_actions.pdf EN

 

LLP Guide 2011 Part 2b Fiches.pdf?d=files/free/50/2850/llp_guide_2011_part_2b_fiches.pdf EN

 
 5. Aktivitātes apraksts aktivitātes_apraksts_2011_LV.doc?d=files/free/50/2850/aktivit_tes_apraksts_2011_lv.doc LV  
 6. Finansējuma noteikumi finansejuma_noteikumi_2011.doc?d=files/free/50/2850/finansejuma_noteikumi_2011.doc LV  
 7. Skolēnu individuālās mobilitātes ceļvedis

skolenu_im_celvedis_2011_LV_okt.doc?d=files/free/50/2850/skolenu_im_celvedis_2011_lv_okt.doc LV

 

Guide_Individual_Pupil_mobility_2011_EN.pdf?d=files/free/50/2850/guide_individual_pupil_mobility_2011_en.pdf EN

Aktualizēts: 27.10.2010
  Dokumenti pieteikuma izstrādei    
 8. Pieteikuma veidlapa Pieteikuma_veidlapa_COM_Ind_Pupil_Mob_2011.doc?d=files/free/50/2850/pieteikuma_veidlapa_com_ind_pupil_mob_2011.doc EN  

  2010./2011.gads

 Projekta izstrāde                                                    
  Vadlīnijas pieteicējiem  
1.  I daļa. Vispārējie noteikumi

LLP_GUIDE_2010_Part_I_EN.doc?d=files/free/50/2850/llp_guide_2010_part_i_en.doc EN

 

I_visparejie_noteikumi.doc?d=files/free/50/2850/i_visparejie_noteikumi.doc LV

2. IIa daļa. Apakšprogrammas un aktivitātes

Guide_2010_Part_II_a.doc?d=files/free/50/2850/guide_2010_part_ii_a.doc EN

 

IIa_apaksprogrammas_un_akcijas.doc?d=files/free/50/2850/iia_apaksprogrammas_un_akcijas.doc LV

3. Finansiālie noteikumi
Maksimālais finansējums Latvijas pieteicējiem
Finansialie_noteikumi_2010_LV.doc?d=files/free/50/2850/finansialie_noteikumi_2010_lv.doc LV
4. Finansējuma noteikumi finansejums.doc?d=files/free/50/2850/finansejums.doc LV
  Dokumenti pieteikuma izstrādei  
6. Comenius skolēnu individuālās mobilitātes ceļvedis skolenu_IM_celvedis_7_10.doc?d=files/free/50/2850/skolenu_im_celvedis_7_10.doc LV
7. Comenius prioritātes comenius_prioritates_2010.doc?d=files/free/50/2850/comenius_prioritates_2010.doc LV