Rīgas Juridiskā augstskola papildina ārvalstu vieslektoru klāstu

27.12.2013

Rīgas Juridiskā augstskola studentiem nodrošina starptautiska līmeņa izglītību – studijas notiek angļu valodā un lielu daļu lekciju pasniedz ārvalstu pasniedzēji un vieslektori. Daļa no ārvalstu ekspertu vieslekcijām tiek īstenota, piesaistot Erasmus docēšanas mobilitātes programmas atbalstu. 

Lasīt vairāk »

Rēzeknes Augstskola plaši izmanto docēšanas un personāla mobilitātes programmu

27.12.2013

Rēzeknes Augstskola (RA) var lepoties ar plašu starptautiskās sadarbības tīklu – 2013.gadā RA bija spēkā esoši sadarbības līgumi ar 159 universitātēm no 35 valstīm. Dažādu mobilitāšu programmu ietvaros, 2012./2013. studiju gadā augstskolā viesojušies kopumā septiņdesmit ārvalstu augstskolu darbinieki un pasniedzēji. Vairāk kā puse no mobilitātēm īstenota Erasmus docētāju un personāla apmaiņas programmas ietvaros. Eiropas kredītu pārneses sistēmas (ECTS) piemērošanas process un diplomu pielikumi Rēzeknes Augstskolā 2013. gadā tika atkārtoti atzīmēti ar Eiropas Komisijas izpildu aģentūras EACEA atzinības zīmi.

Lasīt vairāk »

Docēšanas mobilitātes Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā

27.12.2013

Latvija par oficiālu Erasmus programmas dalībvalsti kļuva 1998. gadā, bet pirmās mobilitātes notika 1999./2000. akadēmiskajā gadā. Viena no augstskolām, kas jau pirmajā gadā ieguva Erasmus hartu, bija Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (JVLMA), nosūtot mobilitātē sešus studentus. Taču šī nav tikai studentu privilēģija. Kopš pievienošanās programmai arī akadēmijas docētājiem ir iespēja piedalīties mobilitātes vizītēs.

Lasīt vairāk »

Rīgas Aeronavigācijas institūts iegūst Erasmus hartu

20.12.2013

Rīgas aeronavigācijas institūts (RAI) pievienojās Erasmus programmai 2013./2014. akadēmiskajā gadā.

Lasīt vairāk »

Sociālās integrācijas valsts aģentūras koledžas Erasmus pieredze

20.12.2013

Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) koledža ir vienā no jaunākajām Erasmus programmas dalībniecēm Latvijā. Erasmus hartu izglītības iestāde ieguva 2013./2014. studiju gadā.

Lasīt vairāk »

Personāla mobilitātes Latvijas Kristīgajā akadēmijā

20.12.2013

Personāla mobilitātes Erasmus programmas ietvaros Latvijas Kristīgajā akadēmijā (LKA) tiek īstenotas kopš 2007. gada.

Lasīt vairāk »

Erasmus intensīvie latviešu valodas kursi Juridiskajā koledžā

12.12.2013

Juridiskā koledža ieguva Erasmus Universitāšu hartu  2011. gadā, kad uzsāka īstenot mācību prakšu mobilitāti, bet 2012. gadā augstskola kļuva par pilntiesīgu Erasmus programma dalībnieci, pievienojoties hartai pilnā apjomā, kas paredz studiju un prakses mobilitāti studentiem, kā arī  mācībspēku un augstskolas personāla mobilitāti.

Lasīt vairāk »

Jaunpienācējs Erasmus saimē

12.12.2013

Laterāna Pontifikālās Universitātes (LPU) filiāle Rīgas augstākais reliģijas zinātņu institūts (RARZI) ir viena no jaunākajām Erasmus programmas dalībinstitūcijām  Latvijā. Tā pievienojās Erasmus universitātes hartai tikai 2012./2013. akadēmiskajā gadā.

Lasīt vairāk »