Latvijas institūciju dalība Erasmus Mundus programmā 2009–2013

22.11.2013

Eiropas Savienības starptautiskās sadarbības programma augstākajā izglītībā Erasmus Mundus (EM) 2009-2013 tiek īstenota 3 aktivitātēs:

      1. kopīgās (maģistra, doktora) studiju programmas;
      2. mobilitātes partnerības ar trešajām valstīm;
      3. Eiropas augstākās izglītības atpazīstamības pasaulē veicināšana.

EM 1.aktivitātē ar Latvijas augstskolas dalību apstiprināts 1 EM kopīgās maģistrantūras programmas projekts (2009., MISOCO – www.misoco.org, projekta pieredzes stāsts VIAA mājaslapā – EM sadaļā „Projektu pieredze”).

Visaktīvāk Latvijas augstākās izglītības institūcijas iesaistījušās EM 2.aktivitātes projektu īstenošanā – kā projektu partneri kopumā apstiprinātas 20 mobilitātes partnerību ar trešajām valstīm projektos:

 • 2013.gadā – 7 projektos (Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) (3), Latvijas Universitāte (LU) (2), Vidzemes Augstskola (1), LU Rīgas Medicīnas koledža (1));
 • 2012.gadā – 1 projektā (LU);
 • 2011.gadā – 5 projektos (LU (3), RTU (1), Biznesa augstskola „Turība” (1));
 • 2010.gadā – 5 projektos (LU (4), Rēzeknes Augstskola (ReA) (1));
 • 2009.gadā – 2 projektos (LU (1), ReA (1)).

Visvairāk EM 2.aktivitātes mobilitātes partnerībās iesaistīta Latvijas Universitāte (11 projektos), LU EM pieredzes stāsts lasāms VIAA mājaslapā, EM sadaļā „Projektu pieredze”.  

Savukārt, EM 3.aktivitātes – Eiropas augstākās izglītības atpazīstamības pasaulē veicināšana – kā projektu partneris 4 projektu (EMAP, ASEMUNDUS, EMAP2, INTERUV) īstenošanā apstiprināta EM Latvijas Nacionālā struktūra – Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Šo projektu informācija atrodama VIAA mājas lapā, EM sadaļā - http://viaa.gov.lv/lat/ersamus_mundus/erasmus_mundus_jaunumi/.

Visi EM programmas (2009-2013) apstiprināto projektu saraksti un cita statistiskā informācija pieejama Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās un kultūras izpildaģentūras (Education, Audiovisual & Culture Executive Agency (EACEA)) mājas lapā.  

Arī jaunajās Eiropas Savienības (ES) programmās (2014-2020) tiek plānots finansējums līdzšinējām Erasmus Mundus programmas aktivitātēm:

LĪDZŠINĒJĀ Erasmus Mundus aktivitāte JAUNAJĀ PERIODĀ (2014-2020) Plānotais ieviešanas veids
Erasmus Mundus Action 1a – JOINT MASTER PROGRAMMES Erasmus+ Key Action 1 – Degree Mobility Centralizēts, administrēs EK izpildaģentūra EACEA
Erasmus Mundus Action 1b – JOINT DOCTORAL PROGRAMMES Horizon 2020 - Marie Skłodowska-Curie Actions ietvaros Skatīt informāciju konkrētās programmas mājas lapā

Erasmus Mundus Action 2 – MOBILITY PARTNERSHIPS

(with 3rd countries)

Erasmus+ Key Action 1 – Credit Mobility  Decentralizēts, administrēs Nacionālā aģentūra

 

Tiklīdz būs pieejama oficiālā jaunās Erasmus+ programmas dokumentācija un tālākā informācija par konkursiem, termiņiem utt., VIAA to publicēs mājaslapā.

Aktualitātēm ērti sekot līdz, piesakoties VIAA mājaslapas iknedēļas e-jaunumiem vai sekojot Tvitera kontam @VIAA_LV