Mācību braucienu statistika par 2011.gadu

Mācību braucienu pieteikumi

un apstiprinātie projekti

 

Mācību braucienu tēmas

   
             
             

Stipendiātu sadalījums

pēc izglītības iestādes 

 

Apmeklētās valstis