Foto no mācību norises

Mācību procesā audzēkņi iegūst gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas, kas būtiskas izvēlētās profesijas apguvē, kā arī veicina jauniešu konkurētspēju šodienas darba tirgū.

  • Mācības notiek darba dienās un parasti astoņas mācību stundas dienā.
  • Mācību laikā atkarībā no sekmēm jaunieši var saņemt stipendiju līdz 80 latiem. Viņiem tiek nodrošināta dzīvošana skolas dienesta viesnīcā; kvalifikācijas prakses laikā - apmaksāti ceļa izdevumi uz kvalifikācijas prakses vietu, izdevumi par naktsmītni; civiltiesiskā apdrošināšana un obligātās veselības pārbaudes izdevumi.
  • Svarīga mācību procesa daļa ir mācību prakses, kas notiek skolās vai uzņēmumos, un papildina topošo profesionāļu teorētiskās zināšanas ar praktiskām, kas noder vēlāk gan kvalifikācijas praksē, gan uzsākot darba gaitas.

Kvalifikācijas prakses

Nozīmīga profesionālās izglītības sastāvdaļa ir prakse. Arī apgūstot profesiju viena vai pusotra gada laikā, skolu audzēkņi īsteno kvalifikācijas praksi uzņēmumos.

 

Atrodoties kvalifikācijas praksē, topošie speciālisti skolā iegūtās zināšanas nostiprina darbā. Darba vide ļauj iepazīties ar preču noieta organizēšanu uzņēmumā, vietējo izejvielu izmantošanu, jaunāko materiālu, instrumentu un darba paņēmienu apgūšanu. Audzēkņi izkopj sociālās un komunikatīvās prasmes un spēju sadarboties ar darba devēju, iemācās rīkoties nestandarta situācijās.

 

Foto: kvalifikācijas prakse ķīmijas tehniķa profesijā

Foto: kvalifikācijas prakse friziera profesijā

Foto: kvalifikācijas prakse kuģa pavāra profesijā

Foto: kvalifikācijas prakse metinātāja profesijā

Foto: kvalifikācijas prakse meža mašīnu operatoru profesijā

Kvalifikācijas eksāmeni

Profesionālās izglītības programmas apguvi noslēdz kvalifikācijas eksāmeni. Eksāmena uzdevumi izstrādāti atbilstoši katras profesionālās kvalifikācijas programmai. Kvalifikācijas eksāmeni sastāv no divām daļām – teorētiskās un praktiskās daļas.

Foto: Kvalifikācijas eksāmens Alsviķu arodskolas jaunajiem pavāriem

 

 

 

 

 

Izlaidums

Kad garām eksāmeni, var gatavoties patīkamākajam notikumam visā mācību laikā – izlaidumam, lai saņemtu diplomu par iegūto profesionālo kvalifikāciju un nosvinētu gatavību uzsākt darba gaitas.

Foto: Smiltenes Valsts tehnikuma – profesionālās vidusskolas izlaidums

 

 

 

 

 

 

Vairāk fotogrāfijas no mācību norises apskatās VIAA Flickr galerijā.