Tēma: Ja pasaulē nevaldītu nabadzība

Džiliana Strautmane, 10 gadi
Rīgas centra sākumskola
(II vieta 1.vecuma grupā)

Kate Bēnīte, 12 gadi
Aizkraukles pilsētas sākumskola
(II vieta 2.vecuma grupā)

Druvis Eglīte, 18 gadi
Valsts Priekuļu lauksaimniecības tehnikums
(1)
(I vieta 3.vecuma grupā)

Druvis Eglīte, 18 gadi
Valsts Priekuļu lauksaimniecības tehnikums
(2)

(I vieta 3.vecuma grupā)

Druvis Eglīte, 18 gadi
Valsts Priekuļu lauksaimniecības tehnikums
(3)

(I vieta 3.vecuma grupā)

Druvis Eglīte, 18 gadi
Valsts Priekuļu lauksaimniecības tehnikums
(4)

(I vieta 3.vecuma grupā)

Druvis Eglīte, 18 gadi
Valsts Priekuļu lauksaimniecības tehnikums
(5)
(I vieta 3.vecuma grupā)

Druvis Eglīte, 18 gadi
Valsts Priekuļu lauksaimniecības tehnikums
(6)
(I vieta 3.vecuma grupā)

Druvis Eglīte, 18 gadi
Valsts Priekuļu lauksaimniecības tehnikums
(7)
(I vieta 3.vecuma grupā)

Druvis Eglīte, 18 gadi
Valsts Priekuļu lauksaimniecības tehnikums
(8)
(I vieta 3.vecuma grupā)

Aleksandrs Borisjonoks, 18 gadi
Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola
(II vieta 3.vecuma grupā)

Anete Dance, 11 gadi
Rīgas Centra sākumskola

Alberts Savickis, 18 gadi
Ogres Amatniecības vidusskola

Emīls Šaripo, 11 gadi
Rīgas Centra sākumskola

Jūlija Podskočija, 18 gadi
Preiļu Mūzikas un Mākslas skola

Annija Složa, 11 gadi
Zemītes pamatskola

Kristīne Martinkeviča, 15 gadi
Tilžas internātpamatskola

Monta Feldmane, 12 gadi
Pampāļu pamatskola

Marta Zvirbule, 13 gadi
Irlavas vidusskola