Konkursa "Eiropa skolā" 2010.gada konkursa vizuālo darbu laureātu saraksts

5 līdz 10 gadi (1.vecuma grupa)

NominācijaLaureāta vārds, uzvārdsDarba tēmaIzglītības iestādeVecumsPedagoga vārds, uzvārds
I vieta Laura Ozola
Kā es varu palīdzēt grūtībās nokļuvušajiem cilvēkiem
Ziemeļvalstu ģimnāzija
 7 gadi Agnese Rudzroga
II vieta Džiliana Strautmane Ja pasaulē nevaldītu nabadzība Rīgas centra sākumskola  10 gadi Inga Reine
III vieta Gabriela Usāne Kā es varu palīdzēt grūtībās nokļuvušajiem cilvēkiem
Jaunsilavas pamatskola  7 gadi Līga Slica
Atzinības raksts Anete Dance Ja pasaulē nevaldītu nabadzība Rīgas Centra sākumskola 11 gadi Inga Reine
Atzinības raksts Emīls Šaripo Ja pasaulē nevaldītu nabadzība Rīgas Centra sākumskola 11 gadi Inga Reine
Atzinības raksts Marks Daniels Vecainis Kā es varu palīdzēt grūtībās nokļuvušajiem cilvēkiem Rīgas Centra sākumskola 11 gadi Inga Reine
Atzinības raksts Beāte Bruksle Kā es varu palīdzēt grūtībās nokļuvušajiem cilvēkiem Rīgas Centra sākumskola 10 gadi Inga Reine
Atzinības raksts Artūrs Terentjevs Kā es varu palīdzēt grūtībās nokļuvušajiem cilvēkiem            Ziemeļvalstu ģimnāzija 7 gadi  Agnese Rudzroga
Atzinības raksts Polina Šupurova Kā es varu palīdzēt grūtībās nokļuvušajiem cilvēkiem Rīgas Purvciema vidusskola 10 gadi Jūlija Dzigovska
Atzinības raksts Beāte Bulāne Kā es varu palīdzēt grūtībās nokļuvušajiem cilvēkiem               Rīgas 64.vidusskola 9 gadi Inga Kalniņa
Atzinības raksts Jurate Paula Romānova Kā es varu palīdzēt grūtībās nokļuvušajiem cilvēkiem Ziemeļvalstu ģimnāzija 7 gadi Agnese Rudzroga
Atzinības raksts Anrijs Štubis Kā es varu palīdzēt grūtībās nokļuvušajiem cilvēkiem PII „Saulītes Rakari” 6 gadi Anna Kaltigina
Atzinības raksts Ketlīna Grolle Kā es varu palīdzēt grūtībās nokļuvušajiem cilvēkiem                    Rīgas Centra sākumskola 9 gadi Zinta Krēgere
Atzinības raksts Konstantīns Tamms Kā es varu palīdzēt grūtībās nokļuvušajiem cilvēkiem Jūrmalas pilsētas speciālā internātpamatskola 8 gadi Māra Krasovska
Atzinības raksts Agnija Vagele Kā es varu palīdzēt grūtībās nokļuvušajiem cilvēkiem Garkalnes-Berģu pamatskola 10 gadi Madara Ozoliņa

11-15 gadi (2.vecuma grupa)

NominācijaLaureāta vārds, uzvārdsDarba tēmaIzglītības iestādeVecumsPedagoga vārds, uzvārds
I vieta Aivita Balode Kā es varu palīdzēt grūtībās nokļuvušajiem cilvēkiem Priekuļu vidusskola 12 gadi
Digne Bicāne
II vieta Kate Bēnīte Ja pasaulē nevaldītu nabadzība Aizkraukles pilsētas sākumskola 12 gadi Ināra Pumpase
III vieta Kristīne Veirina Kā es varu palīdzēt grūtībās nokļuvušajiem cilvēkiem Grafiskā darbnīca 12 gadi Ieva Helmūte
Atzinības raksts Santa Ivanova Kā es varu palīdzēt grūtībās nokļuvušajiem cilvēkiem Jaunsilavas pamatskola  15 gadi  Līga Slica
Atzinības raksts   Marita Viļumsone  Kā es varu palīdzēt grūtībās nokļuvušajiem cilvēkiem  Vaivaru pamatskola  14 gadi   Ilga Elvika
Atzinības raksts Gvido Baltiņš   Kā es varu palīdzēt grūtībās nokļuvušajiem cilvēkiem  Cieceres internātpamatskola  14 gadi  Irina Leinkalne
Atzinības raksts Monta Feldmane  Ja pasaulē nevaldītu nabadzība   Pampāļu pamatskola  12 gadi  Sandra Šēninņa
Atzinības raksts Annija Složa   Ja pasaulē nevaldītu nabadzība   Zemītes pamatskola  11 gadi  Ina Užule
Atzinības raksts Evelīna Liepiņa   Kā es varu palīdzēt grūtībās nokļuvušajiem cilvēkiem   Daugavpils mākslas skola  12 gadi   Ieva Reitāle
Atzinības raksts Kristīne Martinkeviča  Ja pasaulē nevaldītu nabadzība  Tilžas internātpamatskola  15 gadi  Larisa Berne
Atzinības raksts Marta Zvirbule  Ja pasaulē nevaldītu nabadzība  Irlavas vidusskola  13 gadi  Sanita Breide

 16 līdz 20 gadi (3.vecuma grupa)

NominācijaLaureāta vārds, uzvārdsDarba tēmaIzglītības iestādeVecumsPedagoga vārds, uzvārds
I vieta Druvis Eglīte Ja pasaulē nevaldītu nabadzība Valsts Priekuļu lauksaimniecības tehnikums 18 gadi
Līga Ābele
II vieta Aleksandrs Borisjonoks Ja pasaulē nevaldītu nabadzība Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola
18 gadi Jolanta Jonināne
III vieta
Liene Miķelsone                   Kā es varu palīdzēt grūtībās nokļuvušajiem cilvēkiem Brocēnu vidusskola 16 gadi Aiva Šteina
Atzinības raksts Alberts Savickis Ja pasaulē nevaldītu nabadzība Ogres Amatniecības vidusskola 18 gadi Linda Neško
Atzinības raksts Jūlija Podskočija Ja pasaulē nevaldītu nabadzība Preiļu Mūzikas un Mākslas skola 18 gadi Kazimirs Anspoks
Atzinības raksts Marija Grigorjeva Kā es varu palīdzēt grūtībās nokļuvušajiem cilvēkiem Valmieras 2.vidusskola 16 gadi Margarita Šaurova