Skolu izglītība

 

2019. gads

2019. gadā apstiprināto KA1 projektu statistika skolu sektorā

 

2019. gadā apstiprināto KA2 projektu statistika skolu sektorā 

 

2019. gadā apstiprināto mobilitātes projektu (KA101) īstenotāji skolu izglītības sektorā

 

2019. gadā apstiprināto KA2 skolu apmaiņu parnerību īstenotāju organizāciju tipi

2019. gadā apstiprināto mobilitātes projektu (KA101) īstenotāju ģeogrāfiskais sadalījums skolu izglītības sektorā

 

2019. gadā apstiprināto KA2 skolu apmaiņu partnerību īstenotāju ģeogrāfiskais sadalījums

 

Plānotie mobilitāšu veidi 2019. gadā apstiprinātajos mobilitāšu projektos skolu izglītības sektorā (KA101)

 

   

 

2018. gads

2018. gadā apstiprināto KA1 projektu statistika skolu sektorā

 

Mobilitāšu galamērķa valstis 2018. gadā apstiprinātajos mobilitāšu projektos skolu izglītības sektorā (KA101)

 

Apstiprināto KA2 projektu statistika skolu sektorā 

 

2018. gadā apstiprināto KA2 starpskolu stratēģisko partnerību projektu īstenotāju ģeogrāfiskais sadalījums

 

2018. gadā apstiprināto mobilitātes projektu (KA101) īstenotāju ģeogrāfiskais sadalījums skolu izglītības sektorā

2018. gadā apstiprināto KA2 starpskolu stratēģisko partnerību īstenotāju organizāciju tipi   

 

2018. gadā apstiprināto mobilitātes projektu (KA101) īstenotāji skolu izglītības sektorā

   

 

 

2017. gads

2017.gadā apstiprināto KA1 projektu statistika skolu sektorā

Mobilitāšu galamērķa valstis 2017.gadā apstiprinātajos mobilitāšu projektos skolu izglītības sektorā (KA101)

Apstiprināto KA2 projektu statistika skolu sektorā 

2017.gadā apstiprināto KA2 starpskolu stratēģisko partnerību projektu īstenotāju ģeogrāfiskais sadalījums

2017.gadā apstiprināto mobilitātes projektu (KA101) īstenotāju ģeogrāfiskais sadalījums skolu izglītības sektorā  

2017.gadā apstiprināto KA2 starpskolu stratēģisko partnerību īstenotāju organizāciju tipi 

2017.gadā apstiprināto mobilitātes projektu (KA101) īstenotāji skolu izglītības sektorā

   

 

2016. gads

 

Apstiprināto KA1 projektu statistika skolu sektorā

 

Mobilitāšu galamērķa valstis 2016.gadā apstiprinātajos mobilitāšu projektos skolu izglītības sektorā (KA101)

 
Apstiprināto KA2 projektu statistika skolu sektorā

 
2016.gadā apstiprināto KA2 starpskolu projektu (KA219) īstenotāju organizāciju tipi skolu izglītības sektorā 

 

2016.gadā apstiprināto mobilitātes projektu (KA101) īstenotāju ģeogrāfiskais sadalījums skolu izglītības sektorā

 

 
KA2 projektu īstenotāju ģeogrāfiskais sadalījums skolu sektorā

 

2016.gadā apstiprināto mobilitātes projektu (KA101) īstenotāji skolu izglītības sektorā

   

 

2015. gads

KA1 projektu īstenotāju ģeogrāfiskais sadalījums
skolu sektorā  

Atbalstīto KA1 projektu statistika skolu sektorā 

 

KA2 projektu īstenotāju tipi skolu izglītības sektorā 

Apstiprināto KA2 projektu galvenie tematiskie virzieni skolu sektorā 

KA2 projektu īstenotāju ģeogrāfiskais sadalījums skolu sektorā

   

 

2014. gads

Projektu īstenotāju ģeogrāfiskais sadalījums skolu sektorā  

 
Atbalstīto KA1 projektu statistika skolu sektorā 

 
Mobilitātes projekti: tēmas skolu sektorā

Apstiprināto KA2 projektu galvenie tematiskie virzieni skolu sektorā

Apstiprināto KA2 projektu īstenotāju skolu tipi

Apstiprināto KA2 projektu īstenotāju ģeogrāfiskais sadalījums skolu sektorā