ECVET pasākumi Latvijā

Laiks

Temats

 MērķgrupaOrganizatoriNorises vieta

Pasākumu
materiāli

06.12.2017.

Informatīvs seminārs par Erasmus+ 2018. gada konkursu

Potenciālie projektu īstenotāji VIAA Rīga

Darba kārtība

Prezentācija

30.11.2017.

Starptautiska konference „ECVET mūžizglītības kontekstā”

 

International conference about ECVET in the context of Life-long Learning

Profesionālās un pieaugušo izglītības sektora pārstāvji, izglītotāji, politikas veidotāji, sociālie partneri, darba devēji un citi interesenti VIAA Rīga, Latvija

Darba kārtība

Agenda (Eng)

Prezentācijas: ?d=ECVET_30_nov_ppt.zip

Fotogalerija: 

www.flickr.com 

5.-6.10.2017.

Pieredzes apmaiņas seminārs
“Practical Application of ECVET principles: achievements and challenges”

Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un Somijas ECVET nacionālie eksperti, Erasmus+ EE, FI, LT, LV Nacionālo aģentūru ECVET koordinatori Erasmus+ EE, FI, LT, LV (VIAA) Nacionālās aģentūras Viļņa,
Lietuva
Darba kārtība
Prezentācijas: ?d=Prezentacijas_LT_ECVET.zip
Foto: Flickr

28.09.2017.

Seminārs
Erasmus+ Profesionālās izglītības un mācību mobilitātes Hartas
(VET Mobility Charter) ieguvējiem par ECVET (Eiropas Kredītsistēma profesionālajai izglītībai) praktisko pielietošanu

Erasmus+ VET Hartu ieguvēji 2015., 2016., 2017.gada konkursos VIAA Rīga  Darba kartība
Prezentācijas: ?d=27714_ECVET_seminara_prezentacijas_28_09_17.zip
Foto: Flickr

29.08.2017.

30.08.2017. 

Erasmus+ 1. pamatdarbības (KA1) “Mācību mobilitāte profesionālās izglītības sektorā” projektu vadības seminārs 

2017. gada konkursā apstiprināto KA1 profesionālās izglītības sektorā projektu īstenotāji  VIAA   Rīga
19.12.2016.

ECVET (Eiropas Kredītsistēma profesionālajai izglītībai) – prasmju atzīšanai, mobilitātei, nodarbināmībai

Profesionālās un pieaugušo izglītības sektora pārstāvji, izglītotāji, politikas veidotāji, sociālie partneri, darba devēji

VIAA

Rīga

Darba kārtība
Prezentācijas, darba grupu materiāli: ?d=ECVET_19_dec_2016_prezentacijas.zip
Foto: Flickr
30.11.2016.

ECVET – mācīšanās rezultātu atzīšanas instruments -
ECVET aktualitātes, praktiska piemērošana, sadarbība, u.c.


Profesionālās izglītības kompetences centri, profesionālās izglītības iestādes - Erasmus+ VET Hartas ieguvēji

VIAA

Rīga

Darba kārtība
Prezentācijas: ?d=39883_ECVET_seminara_prezentacijas.zip
Foto Flickr
28.10.2016.


Diskusija politikas veidotājiem: pieejas ECVET ieviešanā -
ECVET attīstības tendences Eiropā, izaicinājumi ECVET īstenošanai Latvijā, u.c.

 

Discussion with Policy Makers: approaches on ECVET implementation -
ECVET development tendencies in Europe, challenges for ECVET implementation in Latvia, etc.

IZM, VISC, IKVD, LDDK, LBAS, LIZDA, VIAA, u.c.

VIAA

Rīga

Darba kārtība
Agenda (Eng)
Prezentācijas:?d=ECVET_diskusijas_prezentacijas.zip
Foto Flickr
17.08.2016. Erasmus+ 1.pamatdarbības (KA1)

“Mācību mobilitāte profesionālās izglītības sektorā”

projektu vadības seminārs

2016. gada konkursā apstiprināto KA1 profesionālās izglītības sektorā projektu īstenotāji

VIAA

Rīga

 

Darba kārtība
ECVET LV eksperta prezentācija
16.12.2015.

Starptautiska konference

“ECVET (Eiropas kredītsistēma profesionālajai izglītībai) pieredze un izaicinājumi Eiropā un Latvijā”

Izglītības un zinātnes ministrijas,

Valsts izglītības satura centra, sociālo partneru, profesionālo nozaru asociāciju un profesionālās izglītības iestāžu pārstāvji

VIAA

Rīga

Darba kārtība
Prezentācijas:?d=ECVET16.12.15UPD.zip
Ieteikumi ECVET principu ieviešanai Latvijā
Foto: Flickr
19-20.08.2015. Pieredzes apmaiņas seminārs “Practical Application of ECVET principles: achievements and challenges

Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Somijas ECVET nacionālie eksperti

VIAA

Rīga

Darba kārtība
Foto: Flickr
01.07.2015.

Erasmus+ 1. pamatdarbības (KA1)

“Mācību mobilitāte profesionālās izglītības sektorā”

projektu vadības seminārs

2015. gada konkursā apstiprināto KA1 profesionālās izglītības sektorā projektu īstenotāji

VIAA

Rīga

Darba kārtība
ECVET LV eksperta prezentācija
16.-17.04.2015. Mācību seminārs “Improving Mobility with ECVET

Profesionālās izglītības kompetences centri

VIAA sadarbībā ar Eiropas Eiropas ECVET sadarbības tīklu (European ECVET network team

Jūrmala

Semināra darba kārtība:ecvet_training_seminar_agenda_16_17_04_2015.doc?d=files/news/24345/ecvet_training_seminar_agenda_16_17_04_2015.doc EN

Prezentācijas: ?d=16_17042015.zip

ECVET magazine 23. izdevums EN

Foto: Flickr

10.12.2014. Nacionālais seminārs “ECVET  pamatprincipi mobilitātēm”

Profesionālās izglītības iestāžu pārstāvji (ECVET koordinatori)

VIAA

Rīga

Semināra darba kārtība: darba_k_rt_ba_10_12_2014_upd.doc?d=files/news/24345/darba_k_rt_ba_10_12_2014_upd.doc

Prezentācijas: ecvet_10122014.zip?d=files/news/24345/ecvet_10122014.zip

  • Izdales materiāls ecvet_m_r_i_un_elementi.doc?d=files/news/24345/ecvet_m_r_i_un_elementi.doc
  • Pasākuma kopsavilkums:ecvet_raksts_kopsavilkums_10122014.doc?d=files/news/24345/ecvet_raksts_kopsavilkums_10122014.doc

Foto: Flickr

 

5.-7.11.2014. Starptautiskais seminārs “ECVET for mobility” 

ES valstu nacionālie ECVET eksperti, darba devēju pārstāvji, profesionālās izglītības iestāžu pārstāvji, Nacionālo aģentūru pārstāvji

Eiropas ECVET tīkls (European ECVET network)

Rīga, Izglītības un zinātnes ministrija

Prezentācijas:

  • "Kuldiga Technology and tourism technical schools’ experience"kuldiga_hansaecvet.ppt?d=files/news/24345/kuldiga_hansaecvet.ppt
  • "VISC- Experience, challenges,
    opportunities in Latvia"visc_prezentacija_6_11_.ppt?d=files/news/24345/visc_prezentacija_6_11_.ppt
10.10.2014.

 

Mācību seminārs par ECVET ieviešanas jautājumiem

ECVET nacionālie eksperti

VIAA

Rīga

Prezentācijas:

ecvet.zip?d=files/news/24345/ecvet.zip