ECVET projektu pieredze ārvalstīs

 

Publikācijas nosaukums oriģinālvalodā

Publikācijas nosaukums latviski

Anotācija

 Saite

FINECVET as a Pionner. Starting Points from Immplementing the European Credit System for Vocational Education and Training FINECVET kā pionieris. No pilotprojekta līdz ieviešanai. Eiropas kredītpunktu sistēmas profesionālajai izglītībai un apmācībai ieviešanas sākums, 2012.

Publikācija par Somijas nacionālā projektu FINECVET. Projekts tika īstenots, lai izpētītu, vai un kā ECVET atbilst Somijas profesionālo kvalifikāciju sistēmai sākotnējā profesionālajā izglītībā un tālākizglītībā.

 

Lasīt vairāk par projektu šeit.

Lejupielādēt (EN)

 

Make It Count. How to organise European mobility using the Eurpopean Credit System for Vocational education and Training

 

Kā to ieskaitīt. Kā organizēt Eiropas mobilitātes, lietojot Eiropas kredītpunktu sistēmu profesionālajai izglītībai un apmācībai, 2014.

Leonardo da Vinci inovāciju pārneses projekta „Developing ECVET in Practice (DECViP)” (ECVET attīstīšana praksē) galaprodukts. 

 

Lasīt vairāk par projektu šeit.

Lejupielādēt (EN)