Notiks seminārs Erasmus+ stratēģisko partnerību projektu īstenotājiem

13.09.2018

2018. gada 18. septembrī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) organizē projektu vadības semināru 2018. gada konkursā apstiprināto Erasmus+ stratēģisko partnerību projektu īstenotājiem skolu (KA201), profesionālās izglītības (KA202), augstākās izglītības (KA203) un pieaugušo izglītības sektoros (KA204).

Lasīt vairāk »

Iespēja pieteikties kontaktsemināram Luksemburgā par pieaugušo izglītību

11.09.2018

Laikā no 2018. gada 21. novembra līdz 23. novembrim Luksemburgas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – kontaktsemināru "Pieaugušo izglītības pieejamības, līdzdalības un kvalitātes uzlabošana" (“Improving access, participation and quality in adult learning”) Luksemburgā.   

Lasīt vairāk »

Notiks Erasmus+ Baltijas informatīvās dienas 2018

11.09.2018

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Erasmus+ Nacionālajām aģentūrām Igaunijā un Lietuvā 2018. gada 30.-31. oktobrī Rīgā (Latvijā) organizē Erasmus+ augstākās izglītības starptautiskās dimensijas Baltijas informatīvās dienas 2018.

Lasīt vairāk »

Skolotāji var pieteikties tiešsaistes kursam par valodu daudzveidības pielietošanu

10.09.2018

Erasmus+ finansētās Eiropas programmas izglītībai, apmācībai, jaunatnei un sportam projekts School Education Gateway skolotājiem piedāvā tiešsaistes apmācību kursu “Valodu daudzveidība tavā klasē” (“Embracing Language Diversity in Your Classroom”). 

Lasīt vairāk »

Pasniegtas Erasmus+ profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartas

05.09.2018

Šodien, 5. septembrī, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) pasniedza Erasmus+ profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartas Cēsu Tehnoloģiju un dizaina vidusskolai un Jēkabpils Agrobiznesa koledžai. Harta šīm iestādēm ļaus pieteikties Erasmus+ profesionālās izglītības mācību mobilitātes finansējumam vienkāršotā kārtībā.

Lasīt vairāk »

Iespēja pieteikties kontaktsemināram Īrijā par iekļaujošās izglītības jautājumiem

28.08.2018

Laikā no 2018. gada 6. līdz 8. decembrim Īrijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – kontaktsemināru "KA2 iespējas. Uz skolu apmaiņas partenrību fokusēts kontaktseminārs ar uzsvaru uz iekļaujošo izglītību" (“What to do in KA2? A Contact Making Seminar on focusing on School Exchange Partnerships with an emphasis on Inclusion”) Īrijā

Lasīt vairāk »

Zināmi Erasmus+ augstākās izglītības starptautiskās sadarbības centralizēto aktivitāšu 2018.gada konkursa rezultāti

20.08.2018

Erasmus+ augstākās izglītības starptautiskās sadarbības centralizēto aktivitāšu 2018. gada konkursā apstiprināti 6 projekti ar Latvijas augstākās izglītības institūciju dalību, kur Erasmus+ 2. pamatdarbības aktivitātē „Kapacitātes stiprināšana augstākajā izglītībā partnervalstīs” apstiprinātos divos projektos Latvijas augstskolas ir kā projektu koordinatori, un četros projektos - projektu partneri. 

Lasīt vairāk »

Skolu pārstāvji var pieteikties kontaktsemināram Maltā par eTwinning projektu izstrādi

13.08.2018

Laikā no 2018. gada 15. oktobra līdz 18. oktobrim Maltas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – kontaktsemināru vispārizglītojošo skolu skolotājiem un direktoriem "e-Twinning KA2 projektu par valodas attīstību izstrāde" ("Contact Seminar on developing e-Twinning KA2 projects for language development") Valletā, Maltā.

Lasīt vairāk »