Erasmus+ projektā skolas saņem atbalstu iekļaujošās izglītības nodrošināšanai

11.06.2019

2016. gada septembrī Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola (TVNV) uzsāka Erasmus+ stratēģisko partnerību projekta “Jauni paņēmieni iekļaujošās izglītības nodrošināšanā visiem skolēniem” vadību kā projekta koordinators sadarbībā ar partneriem no Rumānijas, Beļģijas un Horvātijas. Projekta īstenošanas periods ilga 26 mēnešus un tā galvenās vadlīnijas bija vienlīdzība un iekļaušana izglītībā, sinerģija starp teoriju un praksi, radošums, karjeras vadība, labās prakses piemēri inovācijās.

Lasīt vairāk »

Pirmsskolas un sākumskolas skolotāji var pieteikties kontaktsemināram Somijā

11.06.2019

Laikā no 2019. gada 29. septembra līdz 2. oktobrim Somijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – kontaktsemināru "Zinātnes un dabas brīnumainie atklājumi"  (“Exploring wonders of science and nature”) Turku, Somijā.

Lasīt vairāk »

Izglītības iestāžu pārstāvjiem iespēja pieteikties Erasmus+ kontaktsemināram Slovākijā

07.06.2019

Laikā no 2019. gada 2. oktobra līdz  4. oktobrim Slovākijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – kontaktsemināru skolu un augstākās izglītības speciālistiem “Building Partnerships for a Learner-Centred Approach” Bratislavā, Slovākijā.

Lasīt vairāk »

Notiks seminārs par skolēnu priekšlaicīgas mācību pamešanas mazināšanas metodēm

04.06.2019

Laikā no 2019. gada 23. septembra līdz  2019. gada 25. septembrim Somijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – tematisko semināru "Elastīga pamatizglītība - jaunas metodes skolēnu priekšlaicīgu mācību pamešanas mazināšanai" (“Flexible Basic Education – new methods to tackle early school leaving”) Lahti, Somijā.

Lasīt vairāk »

Notiks reģionālie ECVET semināri

28.05.2019

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA), sākot ar 2019. gada 10. jūniju, aicina interesentus piedalīties reģionālajos informatīvajos semināros par Eiropas kredītsistēmu profesionālajai izglītībai (ECVET), kuros būs iespēja uzzināt par ECVET, kā arī uzdot sev interesējošos jautājumus.

Lasīt vairāk »

Erasmus+ projektā skolēni gūst izpratni par cilvēka un vides mijiedarbību

21.05.2019

No 2016. līdz 2018. gadam Ādažu vidusskola sadarbībā ar iestādēm no citām Eiropas valstīm – Itāliju, Austriju, Turciju, Portugāli un Rumāniju - realizēja Erasmus+ skolu stratēģiskās partnerības projektu “Viss sākas ar pirmo soli” (Everything begins with the first step).

Lasīt vairāk »

Pagarināta pieteikšanās semināram par personāla profesionālās pilnveides mobilitāti

13.05.2019

Laikā no 2019. gada 18. septembra līdz 20. septembrim Austrijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – tematisko semināru "Savstarpējas mācīšanās seminārs  personāla profesionālās pilnveides mobilitāte augstākajā izglītībā" (“Peer-learning seminar – Staff Training Mobility in Higher Education”) Vīnē, Austrijā.

Lasīt vairāk »

Projektu īstenotājus aicina iesaistīties #ErasmusDienās 2019

08.05.2019

Šogad pirmo reizi Latvijas Erasmus+ projektu īstenotājiem ir iespēja iesaistīties Eiropas mēroga festivālā #ErasmusDienas 2019, kas notiks no 10. līdz 12. oktobrim. Šajā laika posmā Erasmus+ projektu īstenotāji un profesionāļu tīkli no visiem izglītības sektoriem ir aicināti organizēt dažādus pasākumus, komunicējot Eiropas vērtības, ieguvumus no mobilitātes un Erasmus+ projektu rezultātus.

Lasīt vairāk »