Skolotāji pilnveido profesionālās prasmes Eiropā

13.03.2019

2017./2018. mācību gadā Daugavpils tehnikums veiksmīgi īstenoja Erasmus+ programmas skolu sektora projektu „Skolotāju profesionālā pilnveide Eiropā”, kurā piedalījās partneri no Slovēnijas, Itālijas, Horvātijas un Apvienotās Karalistes.

Lasīt vairāk »

Notiks seminārs par mobilitātes projektu izstrādi profesionālās izglītības sektorā

08.03.2019

Laikā no 2019. gada 27. maija līdz 29. maijam Vācijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – kontaktsemināru "Eiropa kustībā  būtiskākās kompetences mobilitātes projektu izstrādē profesionālās izglītības sektorā" (“Europe on the move – key competences to create mobility projects in VET”) Berlīnē, Vācijā.

Lasīt vairāk »

Speciālo izglītības iestāžu pārstāvji var pieteikties kontaktsemināram Polijā

07.03.2019

Laikā no 2019. gada 22. maija līdz 26. maijam Polijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – kontaktsemināru "Skolu sadarbība - kā plānot projektus speciālām izglītības iestādēm" “S2S (school to school) partnerships - how to plan an excellent project for special schoolsMiedzeszyn, Polijā.

Lasīt vairāk »

Iespēja pieteikties profesionālās izglītības projektiem sadarbībā ar Rietumbalkānu valstīm, Turciju un Āfriku

05.03.2019

Eiropas Komisija 2019. gada 27. februārī izsludinājusi pieteikšanos mobilitātes pilotprojektu īstenošanai profesionālās izglītības un apmācību (PIA) sektorā. Jaunā iniciatīva ļaus Eiropas Savienības (ES) PIA organizācijām realizēt audzēkņu un personāla mobilitātes projektus sadarbībā ar organizācijām Rietumbalkānu valstīs, Turcijā un Āfrikā.

Lasīt vairāk »

Beļģijā notiks seminārs par Erasmus+ projektu komunikāciju un rezultātu izplatīšanu

01.03.2019

No 6. līdz 7.maijam Beļģijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – tematisko semināru par Erasmus+ projektu komunikāciju un rezultātu izplatīšanu ("Communication and dissemination: on the (right) use of tools and media in Erasmus+ projects”) Briselē, Beļģijā.

Lasīt vairāk »

Tiešsaistes seminārs par Erasmus+ kopīgajām maģistrantūras programmām sadarbībā ar Japānu

26.02.2019

2019. gada 7. martā Eiropas Komisijas izpildaģentūra EACEA (The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) organizē tiešsaistes semināru par projektu finansējuma iespējām un pieteikumu sagatvošanu Erasmus+ kopīgajām maģistrantūras programmām Japānas partnerības ietvaros.

Lasīt vairāk »

Notiks konsultāciju diena Erasmus+ projektu pieteicējiem

22.02.2019

2019. gada 28. februārī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) rīko konsultāciju dienu, lai sniegtu atbalstu Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības “Stratēģiskās partnerības” (KA2) projektu pieteikumu sagatavošanā.

Lasīt vairāk »

VIAA izstādē Skola 2019 informēs par izglītības iespējām Latvijā un ārvalstīs

21.02.2019

VIAA stendā noderīgu informāciju par izglītības iespējām varēs iegūt gan skolēni, gan ikviens interesents, kurš vēlas pilnveidot savas zināšanas un prasmes. Apmeklētāji varēs uzzināt par Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ piedāvātajām iespējām. Šajā programmā iesaistīties var visu izglītības līmeņu skolēni un studenti, kā arī pedagogi, augstskolu mācībspēki un pieaugušo izglītotāji.

Lasīt vairāk »