Erasmus+ konkursu statistika

2016. gads

Erasmus+ 2016. gada finansējums:  

sektori, milj.EUR

Erasmus+ 2016. gada finansējums: 

pamatdarbības, % un EUR no kopējā

EK finansējums mācību mobilitātēm

EK finansējums stratēģiskajām partnerībām

2016.g. konkursā pieprasītais un apstiprinātais

finansējums mobilitātēm (KA1), EUR

2016.g. konkursā pieprasītais un apstiprinātais

finansējums stratēģiskajām partnerībām (KA2), EUR

2016.g. konkursa pieteikumu un apstiprināto

projektu skaits 

Apstiprinātie KA1 mobilitātes projekti pēc ilguma

Kopējais apstiprinātais mobilitāšu skaits (KA1)

Apstiprinātie KA1 skolu, profesionālās un pieaugušo izglītības sektoru mobilitātes projekti pēc ilguma 

 

2015. gads

 

Erasmus+ 2015. gada finansējums:  
sektori, milj.EUR

 
 

Erasmus+ 2015. gada finansējums:
pamatdarbības, % un EUR no kopējā

 
EK finansējums mācību mobilitātēm

EK finansējums stratēģiskajām partnerībām

 

2015.g. konkursā pieprasītais un apstiprinātais

finansējums mobilitātēm (KA1), EUR

2015.g. konkursā pieprasītais un apstiprinātais

finansējums stratēģiskajām partnerībām (KA2), EUR

 

2015.g. konkursa pieteikumu un apstiprināto

projektu skaits 

Apstiprinātie KA1 mobilitātes projekti pēc ilguma

 

Kopējais apstiprinātais mobilitāšu skaits (KA1)

   

 

2014. gads

Erasmus+ 2014. gada finansējums: sektori, milj.EUR

 
Erasmus+ 2014. gada finansējums: pamatdarbības, % no kopējā

 

2014.g. konkursā pieprasītais un apstiprinātais finansējums mobilitātēm (KA1), EUR

2014.g. konkursā pieprasītais un apstiprinātais finansējums stratēģiskajām partnerībām (KA2), EUR

2014.g. konkursa
pieteikumu un apstiprināto projektu skaits

Apstiprinātie mobilitātes projekti pēc ilguma

Kopējais plānotais mobilitāšu skaits