ES programmas izglītības, mācību, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+Starptautiskās sadarbības aktivitātes (Transnational Cooperation Activities) ir pasākumi, kuru ietvaros iespējams piedalīties kontaktsemināros, mācību vizītēs, konferencēs un tematiskajos semināros, lai veicinātu pieredzes un labās prakses apmaiņu, diskusiju par dažādiem izglītības jautājumiem, kontaktu veidošanu, kā arī veicinātu Erasmus+ programmas mērķu un prioritāšu sasniegšanu  skolu, pieaugušo, profesionālās un augstākās izglītības sektoros.

Svarīgi:

  • No vienas organizācijas uz vienu un to pašu starptautiskās sadarbības aktivitāti (TCA pasākums) tiks atbalstīts ne vairāk kā viens organizācijas pārstāvis.
  • Viena gada konkursa ietvaros TCA pasākumā viena persona var tikt apstiprināta ne vairāk kā vienu reizi, savukārt viena organizācija – ne vairāk kā divas reizes, ievērojot to, ka tiek apmeklēti divi dažādi TCA pasākumi un tajos piedalās dažādi pārstāvji.
  • Ja pieteikumu dalībai TCA pasākumā iesniedz organizācijas paraksttiesīgā persona (vadītājs, direktors u.c.), tad pieteikumā nepieciešams arī augstāk stāvošās personas/darba devēja apstiprinājums. (Piemēram, ja pieteikumu iesniedz skolotājs, tad pieteikumu apstiprina skolas direktors; ja pieteikumu iesniedz skolas direktors, tad pieteikumu apstiprina pašvaldības/izglītības pārvaldes vadītājs).
  • Pieteicējam jāpārstāv organizācija, kas ir aktīva izglītības jomā.
  • Lai pieteikums varētu tikt virzīts apstiprināšanai, tam kvalitātes vērtēšanā jāsaņem vismaz 50% no maksimālā punktu skaita.

 

2018. gada Erasmus+ starptautiskie pasākumi (TCA)

 Laiks  Temats  Mērķgrupa Norises vieta

Semināru materiāli

Pieteikšanās

 10.-12.12. Fostering critical thinking and media literacy – Strengthening European democracy through adult education Pieaugušo izglītības sektora speciālisti  Berlīne, Vācija Papildu informācija līdz 24. jūlijam
6.-8.12. What to do in KA2? A Contact Making Seminar on focusing on School Exchange Partnerships with an emphasis on Inclusion Vispārizglītojošo skolu direktori un skolotāji, kuri strādā ar bērniem vecumā no 12 līdz 18 gadiem Īrijā Papildu informācija līdz 11. septembrim
21.-23.11. Improving access, participation and quality in adult learning Pieaugušo izglītības sektora speciālisti Luksemburga Papildu informācija līdz 21. septembrim
14.-17.11. Cultural Heritage - European Cultural Heritage in Adult Education Pieaugušo izglītības sektora speciālisti Santjago de Kompostela, Spānija Papildu informācija līdz 15. augustam
30.-31.10. Erasmus+ Starptautiskās dimensijas augstākajā izglītībā Baltijas infodienas 2018 EE, LV, LT augstākās izglītības institūciju pārstāvji, EK, EACEA, NEO pārstāvji Rīga, Latvija

Darba kārtība: ?d=72589_FINAL_agenda_HE_Info_30_31_Oct_2018.pdf

1.dienas prezentācijas: ?d=1st_day_30_Oct_2018_pdf.zip

2. dienas prezentācijas: ?d=2nd_day_31_Oct_2018_pdf.zip

Sadarbība ar Jordāniju: ?d=materials_Jordan_NEO.zip

ICM (KA107) 2019: ?d=ICM_KA_107_materiali.zip

Fotogalerija: šeit

līdz 26. septembrim
24.-27.10. Long-term Study Mobility (School Exchange partnerships Vispārizglītojošo skolu direktori un skolotāji Tenerife, Spānija

Papildu informācija

līdz 17. augustam
23.-25.10. Connecting Higher Education Institutions and Business Community: Increasing the Quality of Erasmus+ Traineeships Augstāko izglītības iestāžu pārstāvji Splita, Horvātija

Papildu informācija

līdz 19. jūlijam
18.-21.10. Education for Democratic Citizenship in Erasmus+ School Exchange Partnerships Vispārizglītojošo skolu direktori un skolotāji Freiburga, Vācija

Papildu informācija

līdz 27. jūlijam
15.-18.10. Contact Seminar on developing e-Twinning KA2 projects for language development Vispārizglītojošo skolu direktori un skolotāji Valleta, Malta

Papildu informācija

līdz 24. augustam
15.-19.10. Skills 4 Mobility - Ready 4 Mobility Profesionālās izglītības sektora pārstāvji, kā arī valsts pārvaldes un pašvaldību pārstāvji, kas strādā ar profesionālās izglītības jautājumiem TimisoaraRumānija

Papildu informācija

līdz 27. jūlijam
07.-10.10. Participating and Learning Child Pirmsskolas un sākumskolas skolotāji Tampere, Somija

Papildu informācija

līdz 8. jūnijam
01.-04.10. Innovative use of ICT in pre-primary and primary education Pirmsskolas un sākumskolas skolotāji un skolu direktori Bergena, Norvēģija

Papildu informācija

līdz 15. augustam
30.09.-04.10. Leadership Development Training in a Finnish context  Skolu izglītības sektora pārstāvji un speciālisti Koli National Park, Somija

Papildu informācija

līdz 21. maijam
26.-28.09. Paths towards Citizenship through European Cultural Heritage Izglītības speciālisti no skolu, profesionālās izglītības, pieaugušo  izglītības un augstākās izglītības sektoriem Palermo, Itālija

Papildu informācija

līdz 6. jūlijam
24.-28.09. Promoting entrepreneurial skills through formal and non-formal activities Profesionālās izglītības sektora pārstāvji, kā arī valsts pārvaldes un pašvaldību pārstāvji, kas strādā ar profesionālās izglītības jautājumiem Targu Mures, Rumānija

Papildu informācija

līdz 26. jūlijam
19.-22.09. Enhancing Digital Competences in Education and Training Izglītības speciālisti no skolu, profesionālās izglītības, pieaugušo  izglītības un augstākās izglītības sektoriem Tallina, Igaunija

Papildu informācija

līdz 23. maijam
12.-14.09. Inclusive education – a road to social inclusion Vispārizglītojošo izglītības iestāžu direktori un pedagogi Bratislava, Slovākija

Papildu informācija

līdz 11. maijam
29.08.-01.09. Using eTwinning in KA2 School-To-School Partnerships Skolotāji, kuri strādā ar skolēniem vecumā no 12 līdz 19 gadiem Prāga, Čehija

Papildu informācija

līdz 29. maijam
11.-13.07. Health and safety of Erasmus+ students Erasmus+ koordinatori, kas strādā ar mobilitāšu projektiem Varšava, Polija

Papildu informācija

līdz 30. maijam
18.-23.06. Results Plus: The sound of projects Visu izglītības sektoru pārstāvji no institūcijām, kas īsteno apstiprinātus Erasmus+ stratēģiskās partnerības projektus vai, kas pretendējuši uz Erasmus+ finansējumu, bet iesniegtais stratēģiskās partnerības projekts nav ticis apstiprināts Bukareste, Rumānijā

Papildu informācija

līdz 18. aprīlim
19.-21.06. Career Paths Karjeras konsultanti un speciālisti no skolu, profesionālās izglītības, pieaugušo izglītības un augstākās izglītības sektoriem Varšava, Polija

Papildu informācija

līdz 20. aprīlim
13.-15.06. The Impact of Staff Mobility Erasmus+ programmas KA1 “Mācību mobilitāte” projektu īstenotājus skolu, profesionālās, pieaugušo un augstākās izglītības sektorā Zandvortā, Nīderlandē

Papildu informācija

līdz 9. aprīlim
30.05.-01.06. Erasmus+ programme’s impact on individuals in VET and HE Erasmus+ projektu īstenotājus profesionālās izglītības un augstākās izglītības sektorā Viļņa, Lietuva

Darba programma

 

Papildu informācija

līdz 11. aprīlim
27.-31.05. Making the classroom more inclusive for students with additional needs Skolu sektora pārstāvji Sofija, Bulgārija

Darba programma

 

Papildu informācija

līdz 11. martam
21.-25.05. Personalized intervention and counselling to integrate children with special educational needs Skolu, valsts iestāžu un pašvaldību pārstāvji, kuri strādā ar iekļaujošās izglītības jautājumiem Brašova, Rumānija

Papildu informācija

līdz 28. martam
17.-19.05. Professional Development Opportunity for teachers: Creative methods for facilitating learning Sākumskolu, pamatskolu un vidusskolu skolotāji

Dublina,

īrija

Papildu informācija

līdz 10. aprīlim
 13.-15.05. Promoting citizenship and tolerance through international school cooperation Skolu sektora pārstāvji, eksperti, skolotāju sagatavotāji un projektu pārstāvji, kuri īsteno
projektus saistībā ar semināra tēmu
Veimāra,
Vācija

Darba programma

 

Papildu informācija

līdz 28. februārim
9.-13.05. S2S (school to school) partnerships – how to plan an excellent project for special schools Speciālo izglītības iestāžu pārstāvji

Miedzeszyn, 

Polija

Papildus informācija

līdz 19.martam
06.-09.05. The role of guidance in the transition from primary and lower secondary education to IVET and how guidance and information campaigns can strengthen the knowledge about and the attractiveness of  IVET Profesionālo izglītības iestāžu un pamatskolu karjeras konsultanti Kopenhāgenā, Dānijā

Papildus informācija

līdz 25. martam
23.- 25.04.  Building quality partnerships for VET mobility Profesionālās izglītības sektora pārstāvji Dublin, Ireland

Papildu informācija

līdz 9.martam

 

2017. gada Erasmus+ starptautiskie pasākumi (TCA)

 Laiks  Temats  Mērķgrupa Norises vieta

Semināru materiāli

Pieteikšanās

 9.-13.10. Effective school management, e.g. cooperation with local and national authorities, inclusion practices for minorities etc. in school and VET education Vadošie izglītības speciālisti Erasmus+ programmas dalībvalstīs Rīga,
Latvija
 

Darba programma
Prezentācijas: ?d=Prezentacijas_study_visit_Riga_Latvia.zip

Foto Flickr

Noslēgusies 
29.11.-1.12 Behind the scenes of teachers’ education – new challenges in Europe Augstākās izglītības sektora pārstāvji, kuri atbild par skolotāju sagatavošanu un profesionālās izglītības sektora pārstāvji, kuri nodarbojas ar skolotāju profesionālo pilnveidi, kā arī skolu sektora pārstāvji – skolu direktori un skolotāji Varšava, Polija   Noslēgusies
28.11.-1.12. KA101-Consortium-newcomers Vietējās vaireģionālās skolu pārvaldes institūcijas vai skolu koordinācijas struktūras Bergena, Norvēģija

Papildu informācija

Noslēgusies
27.11 - 01.12. Pilotage et gestion des établissements scolaires/Schools management Izglītības inspektori, skolu un profesionālo izglītības iestāžu vadītāji, inspektoru/skolu vadītāju sagatavotāji, ministriju pārstāvji Puatjē, Francija

Mācību vizītes programma un detalizēta informācija

Noslēgusies
28.-29.11. Recognition of credit mobility in higher education Augstākās izglītības sektora pārstāvji Leipciga, Vācija

Darba programma

Papildu informācija

Noslēgusies
21.-25.11. Strategic Partnerships Plus Izglītības speciālisti no skolu, profesionālās, pieaugušo un augstākās izglītības sektoriem Bukareste, Rumānija Papildu informācija Noslēgusies
12.-17.11. Strengthening the competence-based approach - Flexible learning paths and recognition of competences Profesionālo izglītības iestāžu vadītāji, vadītāju vietnieki un citi vadošie profesionālās izglītības sektora pārstāvji Helsinkos un Tampere/Kerava, Somija Darba programma
Papildu informācija
Noslēgusies
08.-10.11. Quality cooperation/applications in Vocational Education and Training and
Adult Education
Izglītības speciālisti no profesionālās izglītības un  pieaugušo  izglītības sektoriem Larnakā, Kiprā Darba programma
Papildu informācija
Noslēgusies
19.-22.10. Teaching of European values as a key against radicalization in school Skolu sektora pārstāvji - direktori un skolotāji, kuri strādā ar skolēniem no 6 – 16 gadu vecumam Hanovere, Vācija Darba programma
Papildu informācija
Noslēgusies
11.-14.10. Cooperation in the Field of Health and Social Care Education Profesionālo izglītības iestāžu pārstāvjus, kuri sagatavo veselības un sociālās aprūpes darbiniekus (neattiecas uz augstākās izglītības sektoru), skolu, uzņēmumu, NVO, slimnīcu, aprūpes centru vai citu attiecīgajā jomā iesaistīto organizāciju pārstāvjus Prāga, Čehija Papildu informācija Noslēgusies
12.-14.10. (Validation) of intercultural competences Izglītības speciālisti no skolu un profesionālās izglītības sektoriem Nīderlande Darba programma
Papildu informācija
Noslēgusies
9.-13.10. Effective school management, e.g. cooperation with local and national authorities, inclusion practices for minorities etc. in school and VET education Vadošie izglītības speciālisti Erasmus+ programmas dalībvalstīs Rīga,
Latvija

Darba programma
Prezentācijas: ?d=Prezentacijas_study_visit_Riga_Latvia.zip

Foto Flickr

Noslēgusies
17.-20.09. Enhancing Digital Competences in Education and Training Izglītības speciālisti no skolu un profesionālās izglītības sektoriem Tallina, Igaunija Papildu informācija Noslēgusies
30.08.-02.09. Using eTwinning in KA2 school-to-school partnerships Pirmsskolu un sākumskolu skolotāji Kamenice, Čehija Darba programma
Papildu informācija
Noslēgusies
4.07.-05.07. PEARL - Pathways to Enhanced Assessment and Recognition for those achieving Learning within and beyond national borders
Profesionālās izglītības sektora eksperti Lielbritānija, Birmingema Papildu informācija Noslēgusies
31.05.-2.06. Making adult education more visible Organizācijas, kas strādā ar pieaugušajiem ar ierobežotām iespējām Zagreba, Horvātija Papildu informācija Noslēgusies
17.–19.05. Best practice results from Erasmus+: A Conference on Dissemination and Impact in the School Sector Erasmus+  labas prakses projektu skolu izglītības sektorā pārstāvji  un eTwinning projektu pārstāvji Bonna, Vācija Darba programma Noslēgusies
8.-12.05. The Role of Social Partners in VET Profesionālās izglītības speciālisti  Stokholma, Zviedrija Papildu informācija Noslēgusies
19.-22.04. Key to inclusion Skolu, profesionālās un augstākās izglītības speciālisti  Slovēnija Papildu informācija Noslēgusies
23.03. Erasmus+ atbalsts e-prasmju attīstībai nodarbināmības veicināšanai Erasmus+ developing e-skills for jobs Skolu un profesionālās izglītības sektora pārstāvji Rīga, Latvija

Darba kārtība: LVEN

Prezentācijas: ?d=Lektoru_prezentacijas_PDF.zip

Foto: Flickr

Noslēgusies
25.01.-27.01. Exchange of good practice to succeed in applications, project management and impact
Profesionālās izglītības sektora pārstāvji Saragosa, Spānija Darba programma
Papildu informācija 
Noslēgusies

 2016. gada Erasmus+ starptautiskie pasākumi (TCA)

LaiksTematsMērķgrupaNorises vietaSemināru materiāli
28.11.-29.11.2016. Teachers Training for 21st Century-Digital and Collaborative Learning Skolotāji, izglītības speciālisti, skolotāju sagatavotāji, politikas veidotāji Reikjavīka, Islande Darba programma 
Papildu informācija   
22.11.-24.11.2016 Hands on Experience for VET trainers
Profesionālās izglītības kompetenču centru pārstāvji Malta Darba programma
Papildu informācija 
20.-23.11.2016. Equity and Inclusion in School Education
Skolu izglītības speciālisti Malaga, Spānija Papildu informācija
14.-16.11.2016. School Education Contact Seminar Skolu izglītības sektora pārstāvji Dublina, Īrija Papildu informācija
09.-11.11.2016. Connecting Public Authorities and Educational Institutions in Erasmus+ Skolu, profesionālās un pieaugušo izglītības sektora pārstāvji

Splita,

Horvātija

Papildu informācija
06.-09.11.2016. Recognition and validation in adult education Pieaugušo izglītības sektora pārstāvji

Toledo,

Spānija

Papildu informācija
27.10.-30.10.2016. School development in view of inclusion Skolu, profesionālās un pieaugušo izglītības sektora pārstāvji

Vācija

Papildu informācija
24.-27.10.2016. Interactive methods in the introduction of educational inclusion in mainstream schools and kindergartens Skolu izglītības speciālisti

Sofija,

Bulgārija

Papildu informācija
19.-23.10.2016. Youth and School Exchanging Pamatskolu un vidusskolu skolotāji

Konstancina-Jezjorna,

Polija

Papildu informācija
13.-14.10.2016. Removing barriers – access to learning opportunities for disabled learners at pre-primary, primary, secondary and adult levels Skolu, profesionālās un pieaugušo izglītības sektoru pārstāvji

Bratislava,

Slovākija

Papildu informācija
09.-12.10.2016. Playing and Learning Child Skolu izglītības sektora pārstāvji, kas darbojas pamatizglītības līmenī, pirmsskolā vai dienas aprūpes centros ar bērniem vecumā no 3-8 gadiem

Turku,

Somija

Papildu informācija
04.-07.10.2016. Lifelong Learning in Prisons Pieaugušo izglītības sektora pārstāvji, kas darbojas ieslodzīto izglītošanas jomā Oulu, Somija Papildu informācija
11.-14.09.2016. Enhancing Digital Competences in Education and Training  Skolu, profesionālās un pieaugušo izglītības sektoru pārstāvji - organizācijas, kuras interesē semināra tēma un kuri vēlas izstrādāt Erasmus+ stratēģiskās partnerības projektus

Tallina,

Igaunija

Papildu informācija

01.-05.06.2016. Building project management competences among workers of early childhood education and care institutions Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji, skolotāji, darbinieki, kuriem ir interese īstenot Erasmus+ KA2 aktivitātes projektus Varšava, Polija

Papildu informācija

 

01.-03.06.2016. KA2 – SE - Languages Pirmsskolas, sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas pārstāvji Ļubļana, Slovēnija

Papildu informācija

08.05.2017. - 12.05.2017. "The Role of Social partners in VET"
Profesionālās izglītības sektora pārstāvji

Stokholma, Zviedrija

Papildu informācija
04.-07.05.2016. Quality Matters seminar – a cross sectoral approach to mobility projects within Erasmus+ programme Visu izglītības sektoru (skolu, profesionālas izglītības un mācību sektora, pieaugušo sektora) pārstāvji, kas ir saistīti ar mobilitātes plānošanu 

Varšava, Polija

Papildu informācija

18.-22.04.2016. Anti-Bullying Action Pašvaldību pārstāvji, skolu inspektori, konsultanti, direktori, mācību pārziņi, mentori, skolas psihologi

Sinaia,

Rumānija

Papildu informācija
15.03.2016. Erasmus+ starptautiskais mācību seminārs Profesionālās izglītības iestādes internacionalizācijas stratēģijas izstrāde un īstenošana Latvijas profesionālās izglītības kompetenču centru un citu profesionālās izglītības iestāžu pārstāvji, IZM, IKVD, VISC pārstāvji, eksperti no Dānijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Somijas

Rīga

Darba kārtība:?d=45978_LV_darba_kartiba_VET_Intern_Strat_15_03_2016.pdf

Prezentācijas:?d=67175_15032016_.zip

Foto: Flickr

 2015. gada Erasmus+ starptautiskie pasākumi (TCA)

<td style="text-ali

LaiksTematsMērķgrupaOrganizatoriNorises vietaSemināru materiāli
17.-19.11.2015 Enhancing the quality of projects through transnational cooperation  KA1 un KA2 projektu īstenotāji un NA pārstāvji Erasmus+ Īrijas, Baltijas un Ziemeļvalstu nacionālās aģentūras   Īrija, Dublina

Semināru materiāli: ?d=Dublin.zip

TCA rezultāti:

www.leargas.ie/ 

15.10.2015 Tematiskais seminārs „Iespējamie risinājumi priekšlaicīgi skolu pametušo jauniešu skaita samazināšanai un pieredze Erasmus+ programmas ietvaros” Latvijas skolu, profesionālās izglītības, kā arī pieaugušo izglītības sektoru pārstāvji. Dalībnieki no Francijas, Igaunijas, Lietuvas.

VIAA

Rīga, Latvija

Darba kārtība:?d=lv_final_darba_kartiba_15_okt_2015.pdf

Politikas ietvars, aktualitātes, uzraudzība:?d=ppt_politika_aktualitates_uzraudziba.zip

ES valstu pieredze:?d=ES_valstu_pieredze_upd.zip

LV projektu pieredze:?d=ppt_1_LV_projektu_pieredzes.zip

ES projektu pieredze:?d=ppt_2_ES_projektu_pieredzes.zip

Darba grupas materiāls:?d=Materials_darba_grupai_LV.pdf

Foto: Flickr

07.-11.12.2015 Management, leadership and cooperation in secondary education (general education and VET) Potenciālie projektu pieteicēji

Erasmus+

Somijas

nacionālā

aģentūra

Helsinki, Turku, Jyväskylä,

Somija

 
Informācija par semināru: ?d=TCA_studyvisittoFinland_marketing_letter_1_.docx
03.12.2015 Enhancing teaching profession through European co-operations
Potenciālie projektu pieteicēji

Erasmus+

Ungārijas

nacionālā

aģentūra

Tiešsaistē  Sīkāka informācija šeit.
02.-06.12.2015  "STEM” in primary school education Skolu un citu organizāciju, kuras aktīvi darbojas izglītības un mācību jomā, pārstāvji Erasmus+ Beļģijas nacionālā aģentūra  Ostende, Beļģija  Darba kārtība:?d=CS_Oostende_draft_programme_STEM.doc
24.-27.11.2015 The Challenge of Teaching Entrepreneurship in Education & Training Potenciālie projektu pieteicēji

Erasmus+

Dānijas 

nacionālā

aģentūra

 Kopenhāgena, Dānija  Sīkāka informācija un semināra darba programma pieejama šeit.
23.-25.11.2015 Development of competences of E&T professionals supporting work-based learning experiences Izglītības iestāžu un citu organizāciju, kuras aktīvi darbojas profesionālās izglītības un mācību jomā, pārstāvji

Erasmus+

Itālijas 

nacionālā

aģentūra

Roma, Itālija 

Informācija:?d=86520_Contactseminar_Rome_info.doc

Darba kārtība:?d=92007_Programme_Rome_draft.pdf

18.-22.11.2015 INCLUSION" in School Education Skolu un citu organizāciju, kuras aktīvi darbojas izglītības un mācību jomā, pārstāvji

Erasmus+ Beļģijas nacionālā aģentūra

Alden Biesen, Beļģija Darba kārtība:?d=45798_CS_Alden_Biesen_draft_programme.doc
18.-21.11.2015 FLIC - From Local to International Cooperation Izglītības iestāžu un citu organizāciju, kuras aktīvi darbojas izglītības un mācību jomā skolu sektorā, pārstāvji

Erasmus+

Portugāles

nacionālā

aģentūra

 
Ericeira, Portugāle 

Ielūgums:?d=39786_TCA_Contact_seminar_FLIC.pdf

Darba kārtība:?d=2505_Agenda_18_21nov2015.pdf

15.-19.11.2015 Early School Leaving Seminar: VET and Youth Work as an alternative learning pathway Izglītības iestāžu un citu organizāciju, kuras aktīvi darbojas profesionālās izglītības un mācību jomā, pārstāvji, kuri līdz šim nav īstenojuši Erasmus+ projektus

Erasmus+

Maltas

nacionālā

aģentūra

Malta   
05.-07.11.2015 European Shared Strategies for Reducing the Occurrence of NEET Skolu, profesionālās izglītības iestāžu, valsts un pašvaldību institūciju un citu organizāciju pārstāvji

Erasmus+

Itālijas

nacionālā

aģentūra

Neapole, Itālija  Ielūgums:?d=48128_Call_per_seminario_NEET_Generation_Naples.pdf
03.-07.11.2015  Strategic Partnerships Plus Skolu, pieaugušo izglītotāju organizācijas, uzņēmēji

Erasmus+

Rumānijas

nacionālā

aģentūra

Sinaia,

Rumānija 

 
Ielūgums:?d=2491_SPP_invitation.pdf
01.-04.11.2015  Cross sectoral partnerships Youth +VET +Employability Profesionālās izglītības iestāžu pārstāvji un uzņēmēji 

Erasmus+

Čehijas

nacionālā

aģentūra

 
Prāga, Čehija 

Ielūgums:?d=8000_Contact_seminar_Prague_info.pdf

Darba kārtība:?d=18394_Contact_seminar_Prague_Programme.pdf

26.-27.10.2015

Connecting VET with the world of work

Profesionālās izglītības iestāžu pārstāvji un – jo īpaši – uzņēmēji

Erasmus+

Spānijas

nacionālā

aģentūra

Madride, Spānija 

Darba kārtība:?d=87722_ProgrammeDraft_Spain.pdf

28.-30.10.2015

Adult Learning

Pieaugušo izglītotāju un citu organizāciju, kuras aktīvi darbojas izglītības un mācību jomā pieaugušo izglītības sektorā, pārstāvji

Erasmus+

Nīderlandes

nacionālā

aģentūra

Zandvort, Nīderlande

Ielūgums:?d=4258_TCA_Participation_Invitation_def.pdf

Darba kārtība:?d=9747_TCA_participation_Draft_programme_def.pdf

22.-25.10.2015

Raising the Quality of Teaching in the European Classroom

Vispārējās izglītības iestāžu skolotāji Vācijas nacionālā aģentūra

Šverīne,

Vācija 

Semināra darba kārtība:?d=34723_schwerin_draft_programme_3_3.pdf

13.-15.10.2015

Networking Vocational Education and Business: A Contact Making Seminar for Erasmus+ Uzņēmumu, apmācību darba vietās veicinošu darba devēju, profesionālās izglītības iestāžu, pētniecības organizāciju, sociālo partneru un organizāciju, kas aktīvi darbojas profesionālās izglītības sektorā, pārstāvji

Erasmus+

Horvātijas

nacionālā

aģentūra

 
Dubrovnika, Horvātija 

Darba kārtība:?d=1995_PROGRAM_FINALNO.pdf

Informācija:

?d=96483_DETAILS_INSTRUCTIONS.pdf

 

01.-02.10.2015

Konference „Work-based Learning
Kalendārs
POTCPSS
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456