Veiksmīgas skolu darbības sekmēšana Leipcigā un Rīgā

09.10.2014

Vācijas pilsēta Leipciga un Rīga no 2013. gada 1. augusta līdz 2015. gada 31. jūlijam īsteno projektu „Veiksmīgas skolu darbības sekmēšana Leipcigā un Rīgā” (Schulerfolg sichern in Leipzig und Riga).

Lasīt vairāk »

Migrācija no dažādiem skatpunktiem

08.10.2014

Mūsdienās vārds “migrācija” masu medijos parādās arvien biežāk, un, ja var ticēt statistikai, jau tuvākajā nākotnē migrācijas skaitļi visā pasaulē turpinās pieaugt. Lai ietekmētu un kontrolētu migrāciju, nepieciešams izglītot jaunus cilvēkus jau vidusskolas posmā gan par lieliskām mācību, prakses un ceļošanas iespējām Eiropas Savienības valstīs, gan par tādiem jēdzieniem kā bēgļi, patvēruma meklētāji, nelegālie strādnieki, cilvēku tirdzniecība un viltus laulības.  

Lasīt vairāk »

Comenius projekts veicina savstarpējo iecietību

19.09.2014

Veidot jauniešos iecietīgu attieksmi pret citu nāciju, kultūru un reliģiju pārstāvjiem, pret cilvēkiem ar īpašām vajadzībām - tāds bija projekta “TOLERANCE as a Key to Social Integration Into European Dimention for Young Citizens” pamatmērķis.

 

Lasīt vairāk »

Meklējot vienojošo un atšķirīgo

18.09.2014

Divus gadus ilgušā starptautiskā daudzpusējās partnerības projekta dalībnieki bija paredzējuši, ka projekta īstenošana būs interesanta, bet nebija apzinājušies, ka tas būs tik saistošs, radošs un paliekošs darbs. Projekts ir ietekmējis pašu attieksmi pret nākotnes profesijas izvēli, licis pārvērtēt izglītības lomu katra cilvēka dzīvē.

Lasīt vairāk »

Kultūras tiekas partnerības projektā

07.08.2014

No 2012. līdz 2014. gadam privātajā vidusskolā “Klasika” tiek realizēts Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius projekts „Kultūrām tiekoties.” Tas ir divpusējās partnerības projekts starp privāto vidusskolu “Klasika” un koledžu - liceju St. Joseph Francijā, projekts ilgst divus mācību gadus. 

Lasīt vairāk »