Publikācijas nosaukums oriģinālvalodā

Publikācijas nosaukums latviski

Anotācija

 Saite

Mobility Scoreboard: 

Higher Education 

Background Report 2018/19

Mobilitātes rezultātu apkopojums: augstākās izglītības ziņojums - 2018/19

Ziņojuma mērķis ir nodrošināt Eiropas valstu progresu mācību mobilitātes veicināšanā un šķēršļu novēršanā. Augstākās izglītības mobilitātes rezultātu apkopojums pirmo reizi tika publicēts 2016. gadā. Otrais izdevums sniedz atjauninātu pamatinformāciju par šiem rādītājiem un atspoguļo izmaiņas augstākās izglītības studentu starptautiskās mobilitātes politikas vidē.

Lejupielādēt (EN)
 

Early Childhood
Education and Care
in Europe, 2019

Pamatdati par bērnu agrīno izglītību un aprūpi Eiropā, 2019

Ziņojumam ir divas daļas: starptautiskais salīdzinājums un informācija par nacionālajām sistēmām. Ziņojuma metodisko pamatu veido četri starpnozaru jautājumi: uz bērnu vērsta politika, sistēmu savstarpējā atkarība, partnerība ar vecākiem un iekļaujoša vide.

Lejupielādēt (LV)