Baltic Expro 2013

2013.gada 22.novembrī

RISEBA Arhitektūras un mediju centrā H2O, Rīgā, Ūdens ielā 6

Izstādes ceļvedis


Izstādes dalībnieki

  Organizācija


Projekta nosaukums

 

Par projektu

LV

About the project ENG 
Igaunija Biedrība „Igaunijas Rakstnieku muzeju asociācija” Grundtvig Mācību partnerības projekts „Mācīšanās iespēju salīdzinājums literārā mantojuma jomā”  ee_stend_1_lv.rotated.pdf?d=files/news/23631/ee_stend_1_lv.rotated.pdf  ee_stend_1_eng.rotated.pdf?d=files/news/23631/ee_stend_1_eng.rotated.pdf
Veru apgabala centrālā bibliotēka Grundtvig Mācību partnerības projekts „Mācīšanās ceļu izpēte”  ee_stend_2_lv_macisanas_celu_izpete.rotated.pdf?d=files/news/23631/ee_stend_2_lv_macisanas_celu_izpete.rotated.pdf  ee_stend_2_eng_exploring_routes_to_learning.rotated.pdf?d=files/news/23631/ee_stend_2_eng_exploring_routes_to_learning.rotated.pdf
Tartu Veeriku skola Comenius Partnerības projekts „Eiropas kultūras un izglītības dimensiju nacionālie modeļi”  ee_stend_3_lv_eiropas_kulturas_un_izglitibas_dim_nacm_modeli.rotated.pdf?d=files/news/23631/ee_stend_3_lv_eiropas_kulturas_un_izglitibas_dim_nacm_modeli.rotated.pdf  ee_stend_3_lv_eiropas_kulturas_un_izglitibas_dim_nacm_modeli.rotated.pdf?d=files/news/23631/ee_stend_3_lv_eiropas_kulturas_un_izglitibas_dim_nacm_modeli.rotated.pdf
Pukas vidusskola Comenius Partnerības projekts „Mācāmies dzīvot veselīgi!”  ee_stend_4_lv_macamies_dzivot_veseligi.rotated.pdf?d=files/news/23631/ee_stend_4_lv_macamies_dzivot_veseligi.rotated.pdf  ee_stend_4_eng_we_learn_to_live_healthy.rotated.pdf?d=files/news/23631/ee_stend_4_eng_we_learn_to_live_healthy.rotated.pdf
Atklājumu centrs „Enerģija” Nordplus Horizontālās programmas projekts „Iepazīsti dabas parādības!”  ee_stend_5_lv_iepazisti_dabas_paradibas.rotated.pdf?d=files/news/23631/ee_stend_5_lv_iepazisti_dabas_paradibas.rotated.pdf  ee_stend_5_eng_discover_natural_phenomena.rotated.pdf?d=files/news/23631/ee_stend_5_eng_discover_natural_phenomena.rotated.pdf
Vana-Vigala Tehniskā un pakalpojumu skola Leonardo da Vinci Mobilitātes projekts „Sociālās iemaņas darbam nākotnē”  ee_stend_6_lv_socialas_iemanas_darbam.rotated.pdf?d=files/news/23631/ee_stend_6_lv_socialas_iemanas_darbam.rotated.pdf  ee_stend_6_eng_social_skills_in_future_jobs.rotated.pdf?d=files/news/23631/ee_stend_6_eng_social_skills_in_future_jobs.rotated.pdf
Jarvas apgabala profesionālās apmācības centrs Leonardo da Vinci Inovāciju pārneses projekts „BEST: Labākās uzņēmumu sistēmas apmācībai”  ee_stend_7_eng_lv.pdf?d=files/news/23631/ee_stend_7_eng_lv.pdf  ee_stend_7_eng_lv.pdf?d=files/news/23631/ee_stend_7_eng_lv.pdf
 
Lietuva Šauļu Profesionālās izglītības un apmācības centrs Leonardo da Vinci Mobilitātes projekts „Frizieru mācekļu praktisko iemaņu attīstīšana”  lt_stend1_lv_frizieru_maceklu_praktisko.rotated.pdf?d=files/news/23631/lt_stend1_lv_frizieru_maceklu_praktisko.rotated.pdf  lt_stend1_eng_skills_of_students_hairdressers.rotated.pdf?d=files/news/23631/lt_stend1_eng_skills_of_students_hairdressers.rotated.pdf
Kolpingas Tehniskā koledža Leonardo da Vinci Partnerības projekts „Radošums valodu apguvē”  lt_stend2_lv_rado_ums_valodu_apguve.rotated.pdf?d=files/news/23631/lt_stend2_lv_rado_ums_valodu_apguve.rotated.pdf  lt_stend2_eng_creativity_in_language_learning..rotated.pdf?d=files/news/23631/lt_stend2_eng_creativity_in_language_learning..rotated.pdf
Klaipēdas Biznesa un pakalpojumu skola Leonardo da Vinci Partnerības projekts „Virtuves un restorānu rokasgrāmata iesācējiem”  lt_stend3_lv_virtuves_un_restoranu_rokasgramata_iesacejiem.rotated.pdf?d=files/news/23631/lt_stend3_lv_virtuves_un_restoranu_rokasgramata_iesacejiem.rotated.pdf  lt_stend3_eng_kitchen_and_restaurant_guide_for_starters.rotated.pdf?d=files/news/23631/lt_stend3_eng_kitchen_and_restaurant_guide_for_starters.rotated.pdf
Taurages ģimnāzija „Versmės“ Comenius Partnerības projekts „Palūkosimies debesīs”  lt_stend4_lv_palukosimies_debesis.rotated.pdf?d=files/news/23631/lt_stend4_lv_palukosimies_debesis.rotated.pdf  lt_stend4_eng_let_us_look_at_the_sky.rotated.pdf?d=files/news/23631/lt_stend4_eng_let_us_look_at_the_sky.rotated.pdf
Klaipēdas proģimnāzija „Gabijos” Nordplus Jauniešu izglītības projekts „Pārmaiņas manā dzīvesveidā”  lt_stend5_lv_parmainas_mana_dzivesveida.rotated.pdf?d=files/news/23631/lt_stend5_lv_parmainas_mana_dzivesveida.rotated.pdf  lt_stend5_eng_changing_my_lifestyle.rotated.pdf?d=files/news/23631/lt_stend5_eng_changing_my_lifestyle.rotated.pdf
Paņevežas dienas centrs Nordplus Pieaugušo izglītības projekts „Iegūsti jaunas zināšanas”  lt_stend6_eng_get_a_new_streamline.rotated.pdf?d=files/news/23631/lt_stend6_eng_get_a_new_streamline.rotated.pdf lt_stend6_lv_iegusti_jaunas_zina_anas.rotated.pdf?d=files/news/23631/lt_stend6_lv_iegusti_jaunas_zina_anas.rotated.pdf
Asociācija „Senioru iniciatīvas centrs” Grundtvig Brīvprātīgā darba projekts „Vesels un mundrs pēc pusmūža”  lt_stend7_lv_vesels_un_mundrs_pec_pusmu_a.rotated.pdf?d=files/news/23631/lt_stend7_lv_vesels_un_mundrs_pec_pusmu_a.rotated.pdf

 lt_stend7_lv_vesels_un_mundrs_pec_pusmu_a.rotated.pdf?d=files/news/23631/lt_stend7_lv_vesels_un_mundrs_pec_pusmu_a.rotated.pdf

Biedrība „Mākslas par sevi” Grundtvig darbnīca „Zemes zīmē”  lt_stend8_eng_lv.pdf?d=files/news/23631/lt_stend8_eng_lv.pdf  lt_stend8_eng_lv.pdf?d=files/news/23631/lt_stend8_eng_lv.pdf
 
Latvija Biedrība „Pārdaugavas Tautas mūzikas biedrība” Grundtvig Darbnīcu projekts „Tradicionālās mūzikas un instrumentu spēles apmācība personām bez speciālām zināšanām”  tradicionala_muzika_lv_un_en.pdf?d=files/news/23631/tradicionala_muzika_lv_un_en.pdf  tradicionala_muzika_lv_un_en.pdf?d=files/news/23631/tradicionala_muzika_lv_un_en.pdf
Jelgavas 4.vidusskola Comenius Partnerības projekts „Matemātika kā spēle”  matematika_lv_rotated.pdf?d=files/news/23631/matematika_lv_rotated.pdf  matematika_en.rotated.pdf?d=files/news/23631/matematika_en.rotated.pdf
Latvijas Mākslas akadēmija Latvijas Mākslas akadēmijas studentu, pasniedzēju un personāla Erasmus mobilitāte  makslas_akademina_erasmus_lvun_en.pdf?d=files/news/23631/makslas_akademina_erasmus_lvun_en.pdf  makslas_akademina_erasmus_lvun_en.pdf?d=files/news/23631/makslas_akademina_erasmus_lvun_en.pdf
Latvijas Universitātes P. Stradiņa Medicīnas koledža Latvijas Universitātes P. Stradiņa Medicīnas koledžas studentu, pasniedzēju un personāla Erasmus mobilitāte  lu_koledza_erasmus_lv.rotated.pdf?d=files/news/23631/lu_koledza_erasmus_lv.rotated.pdf  lu_koledza_erasmus_en.rotated.pdf?d=files/news/23631/lu_koledza_erasmus_en.rotated.pdf
Ozolnieku novada dome Comenius Reģionālās partnerības projekts „Uz bērnu orientētas pārejas koncepcijas izveide no bērnudārza uz pamatskolu”  bernu_orienteta_pareja_lv.rotated.pdf?d=files/news/23631/bernu_orienteta_pareja_lv.rotated.pdf  bernu_orienteta_pareja_en.rotated.pdf?d=files/news/23631/bernu_orienteta_pareja_en.rotated.pdf
Latvijas Tehnoloģiskais centrs Leonardo da Vinci Inovāciju pārneses projekts „E-studiju kurss „Inovācijas menedžments” profesionālās izglītības dalībniekiem”  inovaciju_mendzments_lv.rotated.pdf?d=files/news/23631/inovaciju_mendzments_lv.rotated.pdf  inovaciju_mendzments_en.rotated.pdf?d=files/news/23631/inovaciju_mendzments_en.rotated.pdf
UNESCO Latvijas Nacionālā komisija Grundtvig Mācību partnerības projekts „Lielie dārgumi”  lielie_dargumi_lv.rotated.pdf?d=files/news/23631/lielie_dargumi_lv.rotated.pdf  lielie_dargumi_en.rotated.pdf?d=files/news/23631/lielie_dargumi_en.rotated.pdf
Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskola
  • Leonardo da Vinci Mobilitātes projekts jauniešiem, kas iegūst sākotnējo profesionālo praksi „Inovācija profesionālajā mākslas izglītībā”
  • Leonardo da Vinci Mobilitātes projekts profesionālās izglītības speciālistiem „Profesionālās izglītības speciālistu profesionālo kompetenču pilnveide un attīstība”
  • Leonardo da Vinci Partnerības projekts „Tradīcijas, inovācija un novērtējums profesionālajā mākslas izglītībā un apmācībā. Partnerība izglītības un darba tirgus labās prakses un attīstības izpētē”
 3projektilv.rotated.pdf?d=files/news/23631/3projektilv.rotated.pdf  3projekti_en.rotated.pdf?d=files/news/23631/3projekti_en.rotated.pdf
NVO „Latvijas Vecāku kustība” Nordplus Pieaugušo izglītības programmas projekts „Open parents”  open_parents_lv.rotated.pdf?d=files/news/23631/open_parents_lv.rotated.pdf  open_parents_en.rotated.pdf?d=files/news/23631/open_parents_en.rotated.pdf