Kalendārs

30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Lapa aktualizēta: 17.04.2015 Uz sākumu » Medijiem

17.04.2015

Zemgalē nestrādā un nemācās teju 7300 jaunieši, kuriem "Jauniešu garantija" palīdzēs apgūt darba tirgum nepieciešamās prasmes

17.04.2015

No 53 tūkstošiem Latvijas jauniešu vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nestrādā, nemācās un neapgūst arodu, Zemgalē mīt 13,5% jeb septītā daļa. Skaitliski visvairāk nenodarbināto jauno cilvēku ir Zemgales apdzīvotākajā pilsētā un vienā no apdzīvotākajiem novadiem – Jelgavā un Jelgavas novadā. Lai mazinātu bezdarbu, ar Eiropas Komisijas atbalstu tiek īstenota programma "Jauniešu garantija", kuras ietvaros jauniešiem palīdz apgūt darba tirgum piemērotu profesiju un atrast darbu.

Lasīt vairāk »

16.04.2015

Latvijā norisināsies gada vērienīgākā pētniecības un inovāciju attīstības konference Eiropā

16.04.2015

Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laikā Rīgā š.g. 4. - 5. jūnijā norisināsies inovatīvo reģionu konference WIRE 2015, kas ir Eiropā nozīmīgākais inovāciju, attīstības un reģionālo stratēģiju forums. Lai spriestu par investīcijām pētniecībā un inovācijās un izceltu to potenciālu, konferencē pulcēsies reģionu pārstāvji, politikas veidotāji, biznesa asociācijas, pētnieki un citas inovāciju procesā iesaistītās puses no visas Eiropas.

Lasīt vairāk »

10.04.2015

Kurzemē nestrādā un nemācās 9300 jaunieši, kuriem “Jauniešu garantija” palīdzēs apgūt darba tirgum nepieciešamās prasmes

10.04.2015

Liepājā vairāk nekā citur Kurzemē ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nestrādā, nemācās un neapgūst arodu. Kopumā Kurzemē mīt katrs sestais nestrādājošais Latvijas jaunietis. Galvenie šķēršļi, kas traucē vairāk nekā 9300 jaunajiem cilvēkiem Kurzemes reģionā un 53 tūkstošiem visā Latvijā iekārtoties darbā, ir pieredzes trūkums un darba tirgum nepietiekams izglītības līmenis. Lai mazinātu bezdarbu, ar Eiropas Komisijas atbalstu tiek īstenota programma "Jauniešu garantija", kuras ietvaros jauniešiem palīdz apgūt darba tirgum piemērotu profesiju un atrast darbu.

Lasīt vairāk »

25.03.2015

Latgales jauniešiem ar īpašu atbalsta programmu palīdzēs atrast darbu

25.03.2015

Vairāk nekā 50 tūkstoši Latvijas jauniešu vecumā no 15 līdz 29 gadiem nestrādā, nemācās un neapgūst arodu, bet tikai nedaudz vairāk par 20 tūkstošiem no tiem saņem atbalstu darba meklēšanā. Galvenie šķēršļi, kas traucē šiem jauniešiem iekārtoties darbā, ir pieredzes trūkums un darba tirgum nepietiekams izglītības līmenis. Šīs problēmas ir kopīgas daudzām Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Lasīt vairāk »

23.03.2015

Latvijā gandrīz 11% pieaugušo ir iegūta tikai pamatizglītība

23.03.2015

Eiropā katram ceturtajam pieaugušajam 25-64 gadu vecumā iegūtā izglītība nav augstāka par pamatizglītību, kamēr Latvijā ar šādu izglītības līmeni ir 11% pieaugušo. Līdzīga situācija ir tādās Eiropas valstīs kā Igaunija, Somija, Norvēģija un Vācija, liecina Eiropas Komisijas ziņojums. 

Lasīt vairāk »

27.02.2015

Eksperti no 31 Eiropas valsts Rīgā spriedīs par karjeras atbalsta politiku

27.02.2015

Lai izvērtētu līdz šim paveikto un vienotos par turpmāko darbu 2015. gadā, Rīgā 3.-5. martā notiks Eiropas Komisijas (EK) atbalstītā projekta „Eiropas Mūžilgas karjeras atbalsta politikas tīkls” (EMKAPT) 17. plenārsēde, kurā piedalīsies pārstāvji no 31 Eiropas valsts. 

Lasīt vairāk »

23.02.2015

Izstādē “Skola 2015” VIAA piedāvās plašu informāciju par izglītības iespējām Eiropā

23.02.2015

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) starptautiskajā izglītības izstādē Skola 2015, kas norisināsies no 27. februāra līdz 1. martam Ķīpsalas izstāžu centrā, aicina iepazīties ar izglītības iespējām Latvijā un Eiropā. Interesenti VIAA stendā varēs saņemt arī bezmaksas karjeras konsultācijas, lai noskaidrotu atbildes uz karjeras plānošanas jautājumiem.

Lasīt vairāk »

16.02.2015

Inovācijām un ekonomikas konkurētspējai nepieciešams veidot partnerības Eiropas līmenī

16.02.2015

Vērsta uz jaunas inovāciju politikas iedzīvināšanu Eiropas Savienībā (ES), 12.-13. februārī notika konference “Viedās specializācijas stratēģija: jauna pieeja izglītības, pētniecības un industrijas partnerībai reģionos”, kuru atklāja izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile. Lai spriestu par Eiropas konkurētspējas audzēšanu, Rīgā pulcējās gandrīz 200 ekspertu. Izvērtēto jautājumu lokā: kā mazāk attīstītajiem reģioniem panākt inovāciju līderus, kā mobilizēt mazo valstu potenciālu, kā padarīt efektīvāku sadarbību starp uzņēmējiem, pētniecību un augstāko izglītību, kā novērst darbaspēka aizplūšanu un prasmju trūkumu.

Lasīt vairāk »

10.02.2015

Latvijā teju 10% jauniešu pēc pamatskolas absolvēšanas neturpina izglītību

10.02.2015

Jaunieši, kas agrīni pametuši mācības, mazāk iesaistās sabiedriskajās un kultūras aktivitātēs, vairāk saskaras ar fiziskās un psiholoģiskās veselības problēmām, kā arī ir pakļauti augstam bezdarba riskam. Latvijā 2013. gadā šādu jauniešu, kas ir ieguvuši pamatizglītību un nav turpinājuši izglītoties vai apgūt profesiju, bija 9,8%, liecina Eiropas Komisijas ziņojums.

Lasīt vairāk »

04.02.2015

Eiropas Komisija Latvijā uzsāk sabiedrības informēšanas kampaņu "ES strādā mūsu labā"

04.02.2015

Trešdien, 4. februārī, Eiropas Komisija (EK) Latvijā uzsāk sabiedrības informēšanas kampaņu "ES strādā mūsu labā". Tās mērķis ir vērst iedzīvotāju uzmanību uz Eiropas Savienības (ES) sniegtajām iespējām, kas veicina ekonomisko izaugsmi un nodarbinātību. Latvijā kampaņa vērsta uz jauniešu nodarbinātības un izglītības jautājumiem – aptverot Erasmus+ un Jauniešu garantijas piedāvātās iespējas. 

Lasīt vairāk »

02.02.2015

Prezidentūras ietvaros eksperti diskutēs par pētniecības un inovāciju attīstību Eiropā

02.02.2015

Klātesot izglītības un zinātnes ministrei Mārītei Seilei, konferencē “Viedās specializācijas stratēģija: jauna pieeja izglītības, pētniecības un industrijas partnerībai reģionos” 12.-13. februārī Rīgā pulcēsies starptautiski eksperti, politikas veidotāji, akadēmiķi, zinātnieki, kā arī uzņēmēji un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Konferences fokusā ir Viedās specializācijas stratēģija jeb ilgtspējīga, uz zināšanām un inovācijām balstīta ekonomiskā izaugsme. Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības (ES) Padomē ietvaros šo konferenci rīko Izglītības un zinātnes ministrija un Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). 

Lasīt vairāk »

05.01.2015

Izsludina konkursu Erasmus+ profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartu saņemšanai

05.01.2015

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludina konkursu Erasmus+ profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartu saņemšanai. Tādējādi organizācijām, kas aktīvi darbojas profesionālās izglītības un mācību jomā, būs iespēja pieteikties Erasmus+ mobilitātes grantiem vienkāršotā kārtībā.

Lasīt vairāk »