Būvnieki Jauniešu garantijas ietvaros 240 jauniešiem piedāvās mācības darba vidē

20.07.2015

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) un holdinga kompānija GRF, iepriekš zināma kā Skonto grupa, sadarbībā ar desmit profesionālās izglītības iestādēm aicina jauniešus vecumā no 17 līdz 29 gadiem pieteikties mācībām Jauniešu garantijas izglītības programmās būvniecībā, kas pielāgotas mūsdienu darba tirgus prasībām un nozares vajadzībām. Jaunieši gada vai pusotra laikā var bez maksas iegūt kādu no nozares profesijām, saņemot stipendiju un mācoties reālajā darba vidē uzņēmumos.

Lasīt vairāk »

WorldSkills konkursanti apgūst prasmes pie labākajiem savā arodā

13.07.2015

Pasaules jauno profesionāļu meistarības konkursā WorldSkills 2015, kas no 11. līdz 16. augustam notiks Sanpaulu, Brazīlijā, Latviju pārstāvēs septiņi jaunieši. Konkursanti pēc ceļazīmes iegūšanas mācās arvien cītīgāk un apgūst nepieciešamās prasmes pie labākajiem savā arodā.

Lasīt vairāk »

Centrālāzijas izglītības eksperti ieinteresēti sadarboties ar Latvijas izglītības iestādēm

30.06.2015

Eiropas Savienības (ES) un Centrālāzijas valstu izglītības ministru neformālās sanāksmes ietvaros ārvalstu izglītības ekspertu delegācijas 26. un 27. jūnijā iepazinās ar Latvijas augstskolu un profesionālās izglītības iestāžu darbu un apmeklēja Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA), kur apsprieda turpmākās sadarbības iespējas. Ievērojama daļa uzmanības tika pievērsta iecerei kopīgi strādāt pie augstākās izglītības un profesionālās izglītības kvalifikāciju ietvarstruktūras ieviešanas jautājumiem.

Lasīt vairāk »

Izsludināts projektu konkurss Erasmus+ mobilitātei reģionos ārpus ES

29.06.2015

Eiropas Komisija (EK) ir izsludinājusi projektu konkursa otro kārtu programmas Erasmus+ aktivitātē, kas sniedz iespēju Latvijas augstskolām saņemt atbalstu studentu un personāla mobilitātei uz tādiem pasaules reģioniem kā Rietumbalkāni, Vidusjūras dienvidi, Dienvidāfrika un Āzija.  

Lasīt vairāk »

Septiņi jaunieši pārstāvēs Latviju WorldSkills 2015 konkursā

25.06.2015

Pasaules jauno profesionāļu meistarības konkursā WorldSkills 2015, kas no 11. līdz 16. augustam notiks Sanpaulu, Brazīlijā, Latviju pārstāvēs septiņi jaunieši. Lai iekļūtu nacionālās komandas sastāvā, jaunie profesionāļi ar Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) atbalstu nopietni gatavojušies pusgada garumā. 

Lasīt vairāk »

Aicina uzņēmējus uz semināru Daugavpilī par Erasmus+ un pārrobežu sadarbības programmām

25.06.2015

Šī gada 2. jūlijā Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras Dienvidlatgales nodaļa aicina Latgales uzņēmējus uz informatīvu semināru „Iespējas uzņēmējiem jaunajā ES fondu plānošanas periodā 2014.-2020. gadam: Pārrobežu sadarbības programmas un Erasmus+”, kas notiks Daugavpils novada domē (Rīgas ielā 2, 8. kabinetā no plkst. 13:00 – 15:00).

Lasīt vairāk »

VIAA izsludina konkursu „Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē”

16.06.2015

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir izsludinājusi konkursu „Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē”, kura mērķis ir apzināt, novērtēt un popularizēt oriģinālus un efektīvus valodu mācīšanas veidus.

Lasīt vairāk »

Jauniešiem piedāvā iespēju apgūt vairāk nekā 100 profesijas bez maksas

15.06.2015

Profesionālās izglītības iestādes visā Latvijā aicina jauniešus, kuri vēlas īsā laikā iegūt profesiju, pieteikties Jauniešu garantijas finansētajās vienu un pusotru gadu ilgajās profesionālās izglītības programmās. Jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem ir iespēja izvēlēties un apgūt kādu no 114 profesijām, mācību laikā saņemot stipendiju. 

Lasīt vairāk »