Turpinās zinātnes un pētniecības attīstība ar ERAF atbalstu

28.08.2014

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir sākusi slēgt vienošanās par finansējuma piešķiršanu zinātniskajām institūcijām, kuru sagatavotie projekti ir apstiprināti Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) aktivitātē „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” (2.1.1.1.) projektu iesniegumu atlases trešajā kārtā.

Atklātajā projektu iesniegumu atlasē Izglītības un zinātnes ministrija saņēma 112 projektu iesniegumus, apstiprināts 41 projekts.

Projektu varēja iesniegt Latvijas Republikas Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta zinātniskā institūcija - zinātniskais institūts (publiska aģentūra, atvasināta publiska persona vai privāto tiesību juridiskā persona) vai augstskola, kā arī Latvijas Republikā reģistrēts sīkais (mikro), mazais, vidējais vai lielais komersants.

Atbilstoši noteiktiem kritērijiem zinātniskās institūcijas varēs īstenot gan ar saimniecisku darbību saistītus, gan ar saimniecisku darbību nesaistītus projektus. Projekta minimālais ERAF finansējums aktivitātes trešajā kārtā ir 42 686 eiro, maksimālais - 569 149 eiro. Kopējais aktivitātes otrās un trešās kārtas ERAF finansējums ir 18 milj. eiro, no tiem 10,8 milj. eiro – trešajā kārtā. Aktivitātes otrajā kārtā patlaban tiek īstenoti 24 projekti.

Atbalstu saņems tādi projekti, kuri sekmē zinātnes un ražošanas integrāciju un pētniecības rezultātu komercializāciju atbilstoši valstī noteiktajām prioritārajām tautsaimniecības nozarēm un prioritārajiem zinātnes virzieniem fundamentālo un lietišķo pētījumu finansēšanai: enerģija un vide (atjaunojamo enerģijas resursu ieguves un izmantošanas tehnoloģijas, klimata izmaiņas samazinošās tehnoloģijas un bioloģiskā daudzveidība); inovatīvie materiāli un tehnoloģijas (informātika, informācijas un signālapstrādes tehnoloģijas, nanostrukturētie daudzfunkcionālie materiāli un nanotehnoloģijas); nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība); sabiedrības veselība (profilakses, ārstniecības, diagnostikas līdzekļi un metodes, biomedicīnas tehnoloģijas); vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un transporta) ilgtspējīga izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas.

Projektu īstenošanas gaitā ir plānots, piemēram, izveidot dabas vielu efektivitātes novērtēšanas platformu, ar kuras palīdzību tiks veikta kardiovaskulārā riska mazināšanai un citu slimību profilaksei paredzētu uztura bagātinātāju sastāvā izmantojamu dabas vielu efektivitātes novērtēšana; izstrādāt jaunu predikatīvu metodi cilvēka reproduktīvās terapijas, īpaši mākslīgās apaugļošanas rezultāta efektivitātes paaugstināšanai; īstenot rūpniecisku pētījumu potenciālo pretmalārijas zāļvielu izveidei; izstrādāt jaunu tehnoloģiju meža taksācijas datu noteikšanai, kuru iespējams integrēt meža inventarizācijas procesā; paplašināt koksnes materiālu (saplākšņa) izmantošanu būvniecībā un dzīves vidē, hidrotermiskās modifikācijas ceļā uzlabojot kalpošanas īpašības; kā arī veikt daudzus citus pētījumus.

Projektus plānots pabeigt ne vēlāk kā līdz 2015. gada 31. augustam.

Finansējuma saņēmēju saraksts, projektu finansējuma apmērs, kā arī informācija par projektu saturu tiks publicēta VIAA interneta vietnē http://sf.viaa.gov.lv/lat/zinatne/. VIAA finansējuma saņēmējiem sniegs daudzveidīgu informatīvo atbalstu, rīkojot seminārus un pastāvīgi sniedzot individuālas konsultācijas par projektu īstenošanu.

ES struktūrfondu 2007.-2013. gada plānošanas periodā VIAA veic sadarbības iestādes funkcijas struktūrfondu vadībā izglītības un zinātnes jomā, nodrošinot visu (ERAF un Eiropas Sociālā fonda) apstiprināto projektu īstenošanas uzraudzību.


Papildu informācija:
Ruta Mihalovska,
VIAA Struktūrfondu vadības un kontroles departamenta projektu vadītāja
Tālr.: +371 67814328
Mob. tālr.: +371 29355004
e-pasts: ruta.mihalovska@viaa.gov.lv