Īsumā par Izglītības inovācijas projektiem

Izglītības inovācijas projekti izglītībā ar dažādām aktivitātēm palīdz ieviest dažādas inovatīvas izglītības metodes.


Izglītības inovācijas projekti

 

Kas var piedalīties Izglītības inovācijas projektu konkursos?

 

Projektu konkursā var piedalīties pašvaldības, to iestādes, biedrības, nodibinājumi vai komersanti, kas ar izglītojošu pasākumu vai nometņu palīdzību vēlas veicināt bērnu un jauniešu radošumu un eksperimentēt ar jaunām izglītības metodēm. Konkursa pieteicēju loku katru gadu nosaka Izglītības un zinātnes ministra izdotajā rīkojumā.

 

VIAA loma

 

Izglītības inovācijas projektus kopš  2011.gada administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA).

 

Aktuālais konkurss

 

Pēdējais konkurss noslēdzās 2012.gada vasarā. Lai iegūtu informāciju par nākamā konkursa norisi, sekojiet līdzi informācijai mājas lapā.

 

Kur var atrast projektu rezultātus?

 

Projektu rezultāti pieejami: Inovāciju projekti izglītībā » Konkursa rezultāti.  

Izglītības inovācijas projektu konkursa vēsture 

2011.gadā:

  • izglītības inovācijas projektu konkursa organizēšanai tika piešķirts valsts finansējums, un 2011.gada 14.jūlijā VIAA to izsludināja;
  • atšķirībā no pirmā konkursa 2008.gadā, 2011.gada projektu konkursā ir mainījušās projektu mērķgrupas, prioritātes un īstenojamās aktivitātes. Ar tām var iepazīties VIAA mājas lapā.

2009.gadā:

  • IIF izsludināja otro projektu konkursu;
  • valsts budžeta iestāžu darba reorganizācijas rezultātā Valsts izglītības attīstības aģentūra pārņēma Izglītības inovācijas fonda darbību;
  • konkursam tika samazināti valsts budžeta finansējums līdz ar to tika pārtraukta otrajā projektu konkursā iesniegto projektu vērtēšana.

2008.gadā:

  • Izglītības inovāciju fonds (IIF) izsludināja pirmo projektu konkursu, kura ietvaros tika īstenoti 70 inovācijas projekti no kultūrizglītības, eksaktajām, sociālajām un humanitārajām zinātnēm. Kopējais finansējums bija 189 653,35 lati.