Inovatīvs skats uz mūsdienu izglītību – digitālo prasmju attīstīšana

19.06.2012

Izglītības un kultūras atbalsta biedrība „Balta” iesniedza projekta pieteikumu Valsts izglītības attīstības aģentūras izsludinātajā konkursā par inovāciju īstenošanu izglītībā. Redzot, ka mākslas skolu jaunieši ir amatnieki ar labām teorētiskām zināšanām, taču bez digitālām un tehnoloģiskām prasmēm, tika konstatēta vajadzība pēc šādu iemaņu iegūšanas. Šādas prasmes ir ļoti nepieciešamas, lai varētu sevi pēc studiju beigšanas pierādīt jau plašākā – starptautiskā – mērogā. Izglītības programmas ietvaros divu Rīgas mākslas skolu jaunieši apguva digitālā portfolio veidošanas, mārketinga un foto apstrādes pamatus. Viena no projekta īstenotājām un idejas autorēm – Liene Kupča – labprāt dalījās pieredzē, kā veicināt izglītības attīstību un konkurētspēju ārpus Latvijas robežām.

Lasīt vairāk »

Inovatīvs konkurss rosina skolēnu interesi par dabaszinātnēm un matemātiku

18.04.2012

Smiltenes novada skolās 2011. gada rudenī īstenots konkurss „FiBiĶīMa āķis”, lai veicinātu skolēnu interesi par matemātiku un dabaszinātņu priekšmetiem.

Lasīt vairāk »

Ventspilī uzplaukst „Burvju zieds”

27.02.2012

Ventspils 3.vidusskola 2011./2012. mācību gada pirmajā semestrī īstenoja Valsts izglītības attīstības aģentūras atbalstīto projektu izglītības inovācijās „Mūzika un māksla – jauniešu emocionālais, radošais un tikumiskais dziednieks”.  Projekta laikā tika sagatavota un prezentēta muzikāli dramatiskā izrāde „Burvju zieds”, kura veidota pēc krievu un latviešu tautas pasaku motīviem. Projekta inovācija ir valeoloģijas metožu un tehnoloģiju izmantošana, mācot mūziku un teātra mākslu, lai vistiešākajā veidā radītu ticību saviem spēkiem un talanta spējām.

Lasīt vairāk »