Par Euroguidance

EK Karjeras konsultēšanas un informācijas tīkla – Euroguidance uzdevumus Latvijā veic Valsts izglītības attīstības aģentūras  Informācijas un karjeras atbalsta departaments. Euroguidance mērķi ir veicināt karjeras attīstības atbalsta sistēmas (KAAS) politiku un praktisko darbību, sniedzot informāciju politikas plānotājiem un atbalstu karjeras konsultantiem un citiem sistēmas pārstāvjiem.

 

Latvijā Euroguidance uzdevumi ir šādi:

  • Sadarboties un veicināt kontaktus valsts un starptautiskajā līmenī, lai nodrošinātu informācijas apmaiņu ar KAAS, Euroguidance centriem citās Eiropas valstīs, kā arī ar citām institūcijām, kas Eiropā veicina mobilitāti;
  • Izstrādāt, publicēt un izplatīt pārbaudītu informāciju par Latvijas, citu ES dalībvalstu, EEZ un kandidātvalstu izglītības sistēmām, izglītības iespējām un profesionālajām kvalifikācijām, ņemot vērā karjeras attīstības atbalsta (KAA) speciālistu un interesentu vajadzības;
  • Uzturēt un aktualizēt informāciju par izglītības iespējām Latvijā interneta informācijas portālā PLOTEUS (Portal on Learning Opportunities Throughout the European Space) un citās datu bāzēs;
  • Apkopot un izplatīt informāciju par metodēm un līdzekļiem KAA nodrošināšanai mūža garumā Latvijas speciālistu vajadzībām;
  • Popularizēt mobilitāti Eiropā kā izglītības un karjeras attīstības iespēju KAA speciālistiem un viņu klientiem;
  • Piedalīties Euroguidance centru tīkla attīstības pasākumos un veicināt Euroguidance atpazīstamību Latvijā.

Oficiālā EK Euroguidance lapa: www.euroguidance.eu