Skolotājus aicina apmeklēt semināru par karjeras vadības prasmju attīstīšanu

26.05.2016

Euroguidance programma aicina 5. -12. klašu valodu skolotājus uz semināriem „Karjeras vadības prasmju attīstīšana mācību priekšmetu saturā”.

Lasīt vairāk »

Notiks seminārs par karjeras vadības prasmēm

24.03.2016

Šī gada 14. aprīlī Euroguidance programma organizē semināru “Karjeras vadības prasmes un to integrēšana kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības saturā”.

Lasīt vairāk »

Aicina priekšmetu grupas “māksla” skolotājus apmeklēt semināru par karjeras vadību

16.03.2016

Euroguidance programma aicina vispārizglītojošo skolu 5. -12. klašu priekšmetu grupas “māksla” skolotājus (literatūra, vizuālā māksla, mūzika, deja) 19. aprīlī uz semināru „Karjeras vadības prasmju attīstīšana mācību priekšmetu saturā”.

Lasīt vairāk »

Daugavpilī notiks seminārs par karjeru tūrisma un viesmīlības nozarē

10.03.2016

Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi, Daugavpils Tirdzniecības profesionālo vidusskolu un Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centru aicina iestāžu karjeras speciālistus un dažādu mācību priekšmetu skolotājus pieteikties semināram “Karjeras iespējas tūrisma un viesmīlības nozarē”, kas norisināsies 14. aprīlī.

Lasīt vairāk »

Aicina priekšmetu grupas “cilvēks un sabiedrība” skolotājus apmeklēt semināru par karjeras vadību

09.03.2016

Euroguidance programma 6. aprīlī aicina vispārizglītojošo skolu 5. -12. klašu priekšmetu grupas “cilvēks un sabiedrība” skolotājus (vēsture, sociālās zinības, mājturība un tehnoloģijas, sports, psiholoģija, ekonomika, ētika, filozofija, kulturoloģija) uz semināru „Karjeras vadības prasmju attīstīšana mācību priekšmetu saturā”.

Lasīt vairāk »

Iespēja apmeklēt semināru par karjeras iespējām loģistikas nozarē

04.03.2016

Valsts izglītības attīstības aģentūra un Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa augstskola (RISEBA) aicina iestāžu karjeras speciālistus un skolotājus pieteikties semināram “Loģistikas nozares piedāvātās karjeras iespējas”.

Lasīt vairāk »

Aicina tehnoloģiju un zinātņu pamatu skolotājus apmeklēt semināru par karjeras vadību

25.02.2016

Euroguidance programma šī gada 22. martā organizē semināru „Karjeras vadības prasmju attīstīšana mācību priekšmetu saturā”. Tajā aicina piedalīties vispārizglītojošo skolu 5. -12. klašu tehnoloģiju un zinātņu pamatu (datorika, informātika, bioloģija, dabaszinības, fizika, ģeogrāfija, ķīmija, matemātika) skolotājus.

Lasīt vairāk »

Notiks seminārs valodu skolotājiem par karjeras vadības prasmju attīstīšanu

24.02.2016

Euroguidance programma aicina vispārizglītojošo skolu 5. -12. klašu latviešu valodas, svešvalodu, mazākumtautību valodu skolotājus 22. martā uz semināru „Karjeras vadības prasmju attīstīšana mācību priekšmetu saturā”.

Lasīt vairāk »