Konferencē apspriedīs karjeras attīstības sistēmas problēmjautājumus

26.06.2013

Konferenču centrā „Citadele” 28.jūnijā no plkst. 10.00 līdz 16.00 Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) un Labklājības ministriju (LM) rīko nacionālo konferenci „Mūžilgas karjeras attīstības atbalsta sistēma Latvijā, problēmas un risinājumi”.

Konferenci atklās Dita Traidās, VIAA direktore, Inga Vanaga, IZM parlamentārā sekretāre, un Ieva Jaunzeme, LM Valsts sekretāre.

„Tālākas izglītības un nodarbinātības virziena izvēle daudziem, neatkarīgi no viņu vecuma, sagādā grūtības. Bieži cilvēki nezina, ar ko sākt, kur meklēt informāciju un padomu. Šādos gadījumos palīdzēt var karjeras atbalsta speciālists. Vai visiem Latvijā ir pieejams šāds pakalpojums? Kas jādara, lai tas kļūtu pieejams? Kā nodrošināt pakalpojumu efektivitāti? Kam par to ir jāuzņemas atbildība? Šie un citi karjeras atbalsta jautājumi būs galvenie konferences diskusiju daļā," stāsta Aleksandra Joma, VIAA Informācijas un karjeras atbalsta departamenta direktore.

Konferencē apspriedīs karjeras attīstības atbalstu izglītības, nodarbinātības un personīgās dzīves veiksmīgai mijiedarbībai mūža ilgumā un tā ietekmi uz darba tirgus efektivitātes paaugstināšanu un sociālās iekļaušanas jautājumu risināšanu.

Eksperti un klātesošie konferences dalībnieki izvērtēs Latvijas karjeras attīstības atbalsta sistēmu salīdzinājumā ar metodiskajiem ieteikumiem, kas izstrādāti Eiropas Komisijas atbalstītajā projektā „Eiropas mūžilgas karjeras atbalsta politikas tīkls” (EMKAPT). Plānots apzināt Latvijas rīcības prioritātes karjeras attīstības atbalsta sistēmas pilnveidei: kvalitatīvu pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai visiem iedzīvotājiem visos dzīves posmos un sadarbības veicināšanai starp pakalpojumu īstenošanā iesaistītajām institūcijām.

Pasākumā piedalīsies valsts un pašvaldību līmeņa karjeras atbalsta politikas veidotāji, pakalpojumu sniedzēji un to saņēmēju pārstāvji, kā arī informācijas un metodiskā atbalsta sniedzēji un sociālo partneru pārstāvji.

Konferences noslēgumā notiks paneļdiskusija, kurā aicināti piedalīties:

  • karjeras atbalsta pakalpojumu saņēmēji: vecāku, skolēnu, studentu un darba devēju pārstāvji;
  • karjeras atbalsta politikas veidotāji: IZM un LM pārstāvji;
  • karjeras atbalsta pakalpojumu sniedzēji: NVA karjeras konsultanti, vispārizglītojošo un profesionālo skolu un studentu karjeras konsultanti.

Vairāk par konferenci var uzzināt VIAA mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā „Euroguidance”.

Konferences darba kārtība: darba_kartiba_euroguidance_konference_26.06.2013.doc?d=files/news/19968/darba_kartiba_euroguidance_konference_26.06.2013.doc