Aicinām pedagogus apmeklēt seminārus par karjeras atbalsta integrēšanu pedagoģiskajā procesā

11.03.2014

Skolēnu pavasara brīvlaikā Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Informācijas un karjeras atbalsta departaments Euroguidance programmas ietvaros organizē seminārus „Karjeras atbalsta integrēšana pedagoģiskajā procesā”. 

Uz divu dienu semināriem tiek aicināti klašu audzinātāji un mācību priekšmetu pedagogi 5.-9.klasēs, direktora vietnieki un pedagogi - karjeras konsultanti.

Semināros varēs iepazīties ar dažādām idejām un risinājumiem karjeras atbalsta integrēšanā pedagoģiskajā procesā. Dalībniekiem būs iespēja pilnveidot savas prasmes, lai motivētu skolēnus sākt pašizpēti, sekmētu skolēnu izpratni par savu personību un tās resursiem, veicinātu skolēnu atbildību par savu dzīvi (profesijas izvēli un izglītību), īpaši uzsverot metodes darbam ar skolēniem un jauniešiem, kas ir mācībās nemotivēti un pakļauti sociālās atstumtības riskam.

Semināru norises vietas un darba programmas:

  • 18.-19.martā Siguldā, Siguldas pilsētas vidusskolā, A.Kronvalda ielā 7, sigulda_semin_ra_programma_2014.doc?d=files/news/24027/sigulda_semin_ra_programma_2014.doc
  • 18.-19.martā Limbažos, Limbažu novada ģimnāzijā, Rīgas ielā 30, limba_i_semin_ra_programma_2014.doc?d=files/news/24027/limba_i_semin_ra_programma_2014.doc
  • 19.-20.martā Talsos, Talsu novada Bērnu un jauniešu centrā, Brīvības ielā 17a, talsi_semin_ra_programma_2014.doc?d=files/news/24027/talsi_semin_ra_programma_2014.doc
  • 19.-20.martā Valmierā, Valmieras Integrētā bibliotēkā, Cēsu ielā 4, valmiera_semin_ra_programma_2014.doc?d=files/news/24027/valmiera_semin_ra_programma_2014.doc

Vajadzības gadījumā par semināriem aicinām sazināties ar šādām kontaktpersonām: