Aicinām apmeklēt semināru „Iepazīšanās ar starptautisko karjeras atbalsta metodikas rokasgrāmatu darbam ar grupu”

13.03.2014

2014.gada 27.martā Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) rīko praktisku semināru „Iepazīšanās ar starptautisko karjeras atbalsta metodikas rokasgrāmatu darbam ar grupu”.

Rokasgrāmata tapusi ES Mūžizglītības programmas finansētā projekta Naviguide ietvaros, izvēloties, tulkojot un aprobējot 102 Francijā un Austrijā izmantotas karjeras atbalsta metodes darbam ar grupu. Tā kā Latvijā karjeras atbalsts ir vēl tikai attīstības stadijā – sevišķi izglītības sektorā – un trūkst praktisku iestrādņu, tad šī metodikas rokasgrāmata būs labs instruments darbam ar karjeras jautājumiem. Ar Euroguidance tīkla finansiālo atbalstu rokasgrāmata ir iztulkota un adaptēta Latvijas karjeras speciālistu vajadzībām. Metodikas vairāk piemērotas darbam ar jauniešiem vecumā no 15 gadiem un pieaugušajiem.

Metodikas pieejama VIAA mājaslapas sadaļā: Euroguidance» Informatīvie materiāli» Karjeras speciālistiem

Semināra mērķis ir praktiski iepazīties ar rokasgrāmatas saturu un izmantošanas iespējām darbā ar jauniešiem.
Uz semināru aicināti Rēzeknes un Rēzeknes rajona* vispārējās, profesionālās un augstākās izglītības iestāžu karjeras speciālisti, kuri konsultē vai apmāca cilvēkus grupā.

Norises vieta: Rēzeknes 2.vidusskola, Dārzu ielā 21/17, Rēzeknē
Laiks: 2014.gada 27.martā plkst.10:30-16:00
Darba kārtība: naviguide_seminars_programma_rezekne.doc?d=files/news/24034/naviguide_seminars_programma_rezekne.doc

Pieteikšanās semināram pie Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes Tālākizglītības un metodiskā centra vadītājas Ilonas Stramkales (ilona.stramkale@rezekne.lv; tālr.29355774), 

Vajadzības gadījumā aicinām sazināties ar Noru Kalēju, tālrunis: 67785425, e-pasts: nora.kaleja@viaa.gov.lv.

*Šāds seminārs tiks organizēts arī Daugavpilī (24.04.)