Norisināsies semināri “Karjeras atbalsts profesionālās izglītības iestādē”

13.01.2015

Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu organizē seminārus „Karjeras atbalsts profesionālās izglītības iestādē”. 

Semināri tiek rīkoti, lai palīdzētu profesionālās izglītības iestāžu vadībai sekmīgi īstenot Izglītības likumā noteiktās karjeras atbalsta funkcijas. To mērķis - izstrādāt mācību procesā integrēta karjeras atbalsta programmu profesionālās izglītības iestādē. Pasākuma gaitā netiks dotas gatavas receptes, bet kopīgi tiks meklēti labākie risinājumi, balstoties uz karjeras izglītības pamatnostādnēm un labās prakses piemēriem. 

Semināri tiek rīkoti divās secīgās sesijās (par otrās sesijas laiku semināra dalībnieki tiks informēti vēlāk). Darbs semināra laikā tiek organizēts divās grupās.

Laiks: 2015. gada 5. februāris no plkst. 10:00 līdz 15:30 (SVARĪGI- 28. janvāra seminārs atcelts. Par semināra pārcelšanu informācija sekos).
Norises vieta: Valsts administrācijas skola, Raiņa bulvāris 4, Rīga

Semināra programma: viaa_seminars_programma_euroguidance.doc?d=files/news/24470/viaa_seminars_programma_euroguidance.doc

Vajadzības gadījumā aicinām sazināties ar Noru Kalēju, tālrunis: 67785425, e-pasts: nora.kaleja@viaa.gov.lv.