Stāstīs par starptautisku karjeras atbalsta metodikas rokasgrāmatu

20.01.2015

2015. gada martā Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) Rīgā un Saldū rīko praktiskus seminārus „Iepazīšanās ar starptautisko karjeras atbalsta metodikas rokasgrāmatu darbam ar grupu”.

Semināru mērķis ir praktiski iepazīties ar rokasgrāmatas saturu un izmantošanas iespējām darbā ar jauniešiem.

Rokasgrāmata tapusi Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas finansētā projekta Naviguide ietvaros - izvēloties, tulkojot un aprobējot 102 Francijā un Austrijā izmantotas karjeras atbalsta metodes darbam ar grupu. Tā kā Latvijā karjeras atbalsts ir vēl tikai attīstības stadijā, sevišķi izglītības sektorā, un trūkst praktisku iestrādņu, tad šī metodikas rokasgrāmata būs labs instruments darbam ar karjeras jautājumiem. Ar Euroguidance tīkla finansiālo atbalstu rokasgrāmata ir iztulkota un adaptēta Latvijas karjeras speciālistu vajadzībām. Tā vairāk piemērota darbam ar jauniešiem vecumā no 15 gadiem un pieaugušajiem.

Metodika pieejama VIAA mājaslapas sadaļā "Euroguidance".

 

Laiks Norises vieta Mērķgrupa Pasākuma programma Pieteikšanās semināram

18.03.2015.

plkst.10.00-16.00

Z.A. Meierovica bulvārī 16-1, 5. stāvā Rīgas un Latvijas vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu karjeras speciālisti, jaunatnes speciālisti, kuri konsultē vai apmāca cilvēkus grupā. naviguide_seminars_programma_riga_2015_upd.doc?d=files/news/24477/naviguide_seminars_programma_riga_2015_upd.doc Reģistrācija tiešsaistē

26.03.2015.

plkst.10.00-16.00

Saldus profesionālā vidusskola, Kalnsētas ielā 24, Saldus Saldus pilsētas un novada vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu karjeras speciālisti, jaunatnes speciālisti, kuri konsultē vai apmāca cilvēkus grupā. naviguide_seminars_programma_saldus.doc?d=files/news/24477/naviguide_seminars_programma_saldus.doc Rakstot uz e-pastu linda.gruze@saldus.lv vai zvanot Lindai Gruzei pa tālr. 26419964.