Europass atver durvis mācībām un darbam Eiropā. Tas ir vienots, saskaņots dokumentu kopums Eiropas Savienības iedzīvotāju prasmju un kompetenču pārskatāmībai, kas palīdz skaidrā un viegli saprotamā veidā apliecināt iegūtās zināšanas, iemaņas un darba pieredzi darba devējiem un mācību iestāžu pārstāvjiem. Europass mērķis ir veicināt ES pilsoņu pārvietošanos Eiropā mācību un darba nolūkos.


EUROPASS
sastāv no pieciem dokumentiem:

  • Europass CV (Europass CV)
  • Europass Valodu pase (Europass Language Passport)
  • Europass Mobilitāte (Europass Mobility)
  • Europass Diploma pielikums (Europass Diploma Supplement)
  • Europass pielikums kvalifikāciju apliecinošam dokumentam (Europass Certificate Supplement)


Kāpēc izmantot EUROPASS?

Ikviens Europass lietotājs, pretendējot uz kādu darba vietu, var izvēlēties lietot visus vai tikai dažus Europass dokumentus, jo tas:

  • Uzskatāmi un skaidri parāda jebkuras personas prasmes, zināšanas un kompetenci,
  • Dokumenti ir pieejami un izplatāmi elektroniskā formā,
  • Dod iespēju cilvēkiem ar dažādu zināšanu līmeni un atšķirīgu darba pieredzi to izmantot mācību un darba nolūkā visā Eiropā,
  • Dod iespēju starptautiski salīdzināt un novērtēt pretendentu zināšanas un iemaņas.


Kur meklēt informāciju?

Plašāka informācija par EUROPASS mobilitātes dokumentiem atrodama Akadēmiskās informācijas centra struktūrvienībā Latvijas Nacionālajā Europass centrā, Rīgā Smilšu iela 2, 4. stāvs. Mob.tālr. +371 27052529, tālr.: 67358235, fakss: 67221006, e-pasts: europass@aic.lv vai www.europass.cedefop.europa.eu.