Kalendārs

30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Lapa aktualizēta: 25.02.2015 Uz sākumu » Karjeras atbalsts » Euroguidance » Valstu katalogs

Šveice

Augstākā izglītība

  • Kopš 2002.gada sākuma Šveices augstskolas ir sākušas ieviest studiju programmu reformas saskaņā ar Boloņas Deklarāciju. Tā paredz divu studiju ciklu sistēmu un kvalifikāciju struktūru: bakalaura grāds (180 Eiropas kredītpunkti – ECTS – jeb trīs gadi),
  • maģistra grāds (90-120 ECTS jeb pusotra līdz divu gadu studijas pēc bakalaura grāda iegūšanas) un doktora grāds.

(!) Doktorantūrā var iestāties, ja maģistrantūra ir pabeigta ar labiem akadēmiskajiem rezultātiem.

Universitātēs var arī apgūt cita veida maģistra grādu, ko apzīmē ar MAS. Tas aptver kā minimums 60 ECTS vai vienu studiju gadu, bet nedod tiesības tālākām studijām doktorantūrā.

Šveicē Boloņas reformas vēl nav pilnībā pabeigtas. Joprojām tiek piešķirti akadēmiskie grādi pēc vecās sistēmas, kurā pēc četru līdz piecu gadu studijām var iegūt Licenciat vai Diplom. Pēc Licenciat/Diplom studijām var tālāk studēt doktorantūrā. Plašāku informāciju var izlasīt: http://www.crus.ch/information-programme/study-in-switzerland.html?L=2

Valoda

Šveicē ir vairākas oficiālās valodas, kuras lieto dažādos valsts rajonos jeb kantonās. Studiju valoda augstskolā var būt vācu, franču, vācu un franču vai itāļu, atbilstoši tās kantonas oficiālajai valodai, kurā atrodas augstskola. Arvien biežāk tiek piedāvātas studiju programmas angļu valodā, īpaši maģistrantūras līmenī. Augstskolās pieprasa valodu zināšanas, kas atbilst Eiropas Valodu pases B1 vai B2 līmenim.

Iestāšanās noteikumi

Lai iestātos Šveices universitātēs, jāiesniedz Šveices vidējās izglītības sertifikāts maturita vai tam pielīdzināms ārvalstīs izsniegts izglītības dokuments. Ja vidējās izglītības dokuments netiek atzīts par derīgu, vajag kārtot iestājeksāmenu, ko divreiz gadā (jūnijā un augustā/septembrī) organizē Vorbereitungskurse auf das Hochschulstudium (VKHS). Šī organizācija piedāvā arī sagatavošanās gadu studentiem, kas ir nosacīti uzņemti kādā Šveices augstskolā. Sagatavošanās gada studijas ilgst no septembra līdz nākamā gada jūnijam un maksā 5 200 CHF (3 429 eiro).

 

Medicīnas studijām ir specifiski iestāšanās noteikumi, jo studiju vietu skaits ir ļoti ierobežots. Augstskolas individuāli lemj par to, kuru valstu izglītības dokumentus tās atzīst.

 

Abi Šveices valsts tehniskie institūti, kā arī St. Gallen Univeristāte ārzemju studentus uzņem, pamatojoties uz savas iestādes organizētiem iestājeksāmeniem. Plašāku informāciju lasiet: http://www.crus.ch/information-programme/study-in-switzerland.html?L=2.

Pieteikšanās

Pieteikšanās notiek konkrētajā augstskolā. Atsevišķas augstskolas organizē pieteikšanos tiešsaistes režīmā. Vēlams divus gadus iepriekš noskaidrot visas prasības un termiņus, lai būtu iespējams laicīgi sagatavoties.

Ārzemēs iegūtas izglītības novērtējuma atzīšana

Latvijas atestāts par vidējo izglītību netiek uzskatīts par līdzvērtīgu Šveices maturita sertifikātam. Lai iestātos Šveices augstskolā, ir vai nu jākārto Šveices valsts eksāmens (Freiburger jeb Friborg tests), vai arī jāiestājas kādā Latvijas augstskolā un jāiesniedz pierādījumi par uzņemšanu. Sīkāku informāciju var saņemt Šveices Rektoru padomes ENIC centra mājas lapā.

Mācību maksa

Studiju maksa Šveices augstskolās 2009./2010. akadēmiskajā gadā ir no 1 000 līdz 8 000 Šveices frankiem (CHF) jeb aptuveni 659 - 5 275 eiro gadā. Plašāku informāciju var lasiet: http://www.crus.ch/information-programme/study-in-switzerland.html?L=2.

Dzīvošana un citas izmaksas

Uzturēšanās izdevumiem vajag paredzēt no 18 000 līdz 28 000 CHF (11 869 – 18 462 eiro) gadā atkarībā no augstskolas atrašanās vietas un personīgajiem ieradumiem.

Apdrošināšana

Ja uzturēšanās nepārsniedz trīs mēnešus, ir iespējams saņemt ārstēšanas pakalpojumus valsts veselības aprūpes sistēmā, uzrādot Eiropas Veselības apdrošināšanas karti. Papildu informāciju par valsts veselības sistēmas nodrošinātajiem pakalpojumiem var uzzināt Šveices Valsts veselības apdrošināšanas iestādes KVG mājas lapā: http://www.kvg.org/aushilfe/default.htm. Ja paredzēts uzturēties ilgāk par trīs mēnešiem, ir obligāti apdrošināties, izmantojot Šveices valsts apstiprinātus apdrošināšanas pakalpojumus. 

Finanšu palīdzība

Šveices valdība piešķir ārzemju studentiem stipendijas ar Federālo ārzemju studentu stipendiju komisijas (FCS) starpniecību. Stipendijas ir paredzētas maģistrantūras studijām vai pētnieciskā darba veikšanai dažādos studiju virzienos valsts finansētajās vai valsts atzītajās augstskolās. Plašāku informāciju var atrast: http://www.sbfi.admin.ch/themen/01366/01380/index.html?lang=de
   

Uzturēšanās un studiju atļaujas

Četrpadsmit dienu laikā kopš ierašanās Šveicē Eiropas Savienības un Eiropas ekonomiskās zonas pilsoņiem ir jāreģistrējas vietējās pašvaldības iedzīvotāju reģistrācijas birojā un jāpiesakās uzturēšanās atļaujas saņemšanai: http://www.crus.ch/information-programme/study-in-switzerland.html?L=2. Lai iegūtu uzturēšanās atļauju, ir jāuzrāda nepieciešamie uzturēšanās līdzekļi, veselības apdrošināšana un apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem. Uzturēšanās atļauju izsniegšana ir rajonu jeb kantonu kompetencē. Lai precizētu nepieciešamo uzturlīdzekļu daudzumu, pieteikšanās vietu, aizpildāmās veidlapas, un dokumentu kārtošanas termiņus, vajag sazināties ar attiecīgās kantonas atbildīgajām iestādēm. Studentiem tiek piešķirta uzturēšanās atļauja uz mācību laiku, kas katru gadu jāatjauno.

Mājokļa atrašana

Šveicē studentu mājokļu atrašanas jautājumus pārsvarā organizē katras augstskolas mērogā. Vāciski runājošajā Šveices daļā ir arī citi pakalpojumu sniedzēji. Studentu mājokļu dienestu kontaktus var atrast Šveices Augstskolu rektoru konferences mājaslapā: http://www.crus.ch/information-programme/study-in-switzerland/studentisches-leben/wohnen.html?L=2.

Studentu apvienības

Šveices augstskolās studenti apvienojas profesionālo interešu, kultūras un sabiedrisko interešu organizācijās.

Šveicē darbojas vairākas starptautiskas nozaru studentu asociācijas, kas palīdz arī nodrošināt studentu prakses iespējas: http://www.crus.ch/information-programme/study-in-switzerland/studentisches-leben/internships.html?L=2.

Kur meklēt informāciju par izglītības iespējām?

 

Noderīgas adreses

Šveices Rektoru padome

Rektorenkonferenz der Schweizer Universitäten (CRUS), Postfach 607, CH - 3000 Berne 9     
      tālr.: +41 (0)31 306 60 36
      fakss: +41 31 306 60 50
      e-pasts: anita.reber@crus.ch
      mājas lapa: www.crus.ch/homenavigation/home.html?L=2

      Šveices Federācijas migrācijas birojs
      Federal Office for Migration Quellenweg 6, CH-3003 Bern-Wabern
      tālr.: +41 31 325 11 11
      fakss: +41 31 325 93 79
      e-pasts: elektroniskie ziņojumi nosūtāmi mājas lapas kontaktu sadaļā
      mājas lapa: www.bfm.admin.ch/bfm/en/home.html

      Valsts izglītības un pētniecības sekretariāts

State Secretariat for Education and Research SER, Hallwylstrasse 4, CH-3003 Bern, Switzerland
      tālr.: +41 31 322 96 91
      fakss: +41 31 322 78 54
      e-pasts: info@sbf.admin.ch
      mājas lapa: www.sbf.admin.ch/htm/index_en.php


      Šveices Konfederācijas vēstniecība Latvijā
      Pasaules tirdzniecības centrs, Elizabetes iela 2, 3. stāvs, Rīga, LV-1340, Latvija     

tālr.: + 371 673 383 51 
      fakss: +371 673 383 54 
      e-pasts: rig.vertretung@eda.admin.ch
      mājas lapa: http://www.eda.admin.ch/riga

 

      Šveices augstkolu iestājeksāmenu un sagatavošanās kursu organizācija     
      VKHS (Vorbereitungskurse auf das Hochschulstudium),
      Rue de Rome 1, CH-1700 Fribourg

      tālr.: +41 (0) 26 347 16 16        
      fakss: +41 (0)26 347 16 17
      e-pasts: info@vkhs.ch
      mājas lapa: http://www.vkhs.ch/
 
 

 Mājas lapā ievietotā informācija tiek rūpīgi atlasīta. Valstu sniegtā informācija mēdz mainīties, tādēļ nav iespējams garantēt, ka šeit apkopotā informācija ir precīza un pilnīga. Vienmēr ieteicams sazināties ar konkrēto augstskolu, kurā ir paredzēts stāties, lai iegūtu aktuālo informāciju.

ES fuuters

Aģentūras darbību un mājas lapas izstrādi, kā arī uzturēšanu līdzfinansē Eiropas Savienība.