Kalendārs

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Lapa aktualizēta: 09.07.2014 Uz sākumu » Karjeras atbalsts » Eurydice » Eurydice publikācijas

Eurydice publikācijas 2014.gadā

 

Publikācijas nosaukums oriģinālvalodā

Publikācijas nosaukums latviski

Anotācija

 Saite

Financing Schools in Europe: Mechanisms, Methods and Criteria in Public Funding Skolu finansēšana Eiropā: publiskā finansējuma mehānismi, metodes un kritēriji

Ziņojums "Skolu finansēšana Eiropā: publiskā finansējuma mehānismi, metodes un kritēriji" apskata finansēšanas mehānismu arhitektūru, kā arī kritērijus un metodes, ko Eiropas valstis izmanto, nosakot līdzekļu piešķīruma apjomu sākumskolām un vispārējās vidējās izglītības pirmā un otrā posma skolām. Ziņojums sniedz visaptverošu pārskatu par finanšu plūsmām un tajās iesaistīto dažādo publisko pilnvaroto institūciju lomu, katrai valstij raksturīgo administratīvo un politisko struktūru kontekstā. Ziņojums aplūko veidus, kā atbildība par finansēšanu kopumā ir sadalīta starp centrālā, vidējā un vietējā līmeņa institūcijām. Ziņojumā apskatīta situācija 27 no 28 ES dalībvalstīm, kā arī Islandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā un Turcijā. 108 lpp.

Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe 2014 Pamatdati par pirmsskolas izglītību un aprūpi Eiropā 2014

Ziņojums «Pamatdati par pirmsskolas izglītību un aprūpi Eiropā 2014» tapis sadarbībā ar Eiropas statistikas biroju Eurostat. Apvienojot statistikas datus un sistēmas līmeņa informāciju, ziņojums apraksta pirmsskolas izglītības un aprūpes struktūru, uzbūvi un finansēšanu Eiropā. Tas aplūko vairākus politikas veidotājiem svarīgus jautājumus, piemēram, pirmsskolas izglītības pieejamība, pārvalde, kvalitātes nodrošināšana, maksa, personāla profesionalizācija, vadība un atbalsta pasākumi ekonomiski vai sociāli mazāk aizsargātiem bērniem. Ziņojums apskata situāciju 32 Eiropas valstīs (37 izglītības sistēmās), kuras piedalījās Eurydice tīkla darbā ES Mūžizglītības programmas periodā (2007-2013), izņemot Nīderlandi. 206 lpp.

Modernisation of Higher Education in Europe: Access, Retention and Employability Augstākās izglītības modernizācija: pieejamība, studiju pabeigšana un nodarbinātība

 

Ziņojums „Augstākās izglītības modernizācija: pieejamība, studiju pabeigšana un nodarbinātība” veidots saskaņā ar ES Komisijas programmu augstākās izglītības modernizācijai. Tajā aplūkota Eiropas valstu rīcībpolitika un institucionālā prakse, kas sekmētu augstākās izglītības pieejamību, palielinātu studējošo skaitu, kuri turpina un sekmīgi pabeidz augstākās izglītības studijas un sniegtu atbalstu studentiem darba gaitu uzsākšanā. Ziņojums apskata situāciju 36 Eiropas valstīs un to izglītības sistēmās un sniedz informāciju no trim avotiem: Eurydice valstu nodaļām, nacionālajām kvalitātes vērtēšanas aģentūrām un apmeklējot augstākās izglītības iestādes. 92 lpp. 

Towards a Mobility Scoreboard: Conditions for Learning Abroad in Europe ES mobilitātes progresa ziņojums: nosacījumi studijām ārzemēs

Mobilitātes progresa ziņojumā ir analizēti pieci nozīmīgi faktori - informācija un atbalsts, svešvalodu mācīšana, stipendiju un kredītu pārvedamība (iespēja kredītus un stipendijas, kas saņemti studijām savā valstī, izmantot studijām citās valstīs), studiju rezultātu atzīšana un mobilitātes atbalsts studentiem no nelabvēlīgas sociāli-ekonomiskās vides. Aplūkota situācija visās 28 ES dalībvalstīs, kā arī Islandē, Norvēģijā, Lihtenšteinā un Turcijā. Tas ir pirmais pārskats par faktoriem, kas definēti 2011. gada ES Padomes Ieteikumā par mācību mobilitāti, un  šis ziņojums būs pamats turpmākai kopīgai pārraudzībai ES līmenī. Nākamais ziņojums ieplānots 2015. gadā. 62 lpp.

ES fuuters

Aģentūras darbību un mājas lapas izstrādi, kā arī uzturēšanu līdzfinansē Eiropas Savienība.