Kalendārs

23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Lapa aktualizēta: 27.02.2015 Uz sākumu » Karjeras atbalsts » Eurydice » Eurydice publikācijas

Eurydice publikācijas 2015.gadā

 

Publikācijas nosaukums oriģinālvalodā

Publikācijas nosaukums latviski

Anotācija

 Saite

Adult Education and Training in Europe: Widening Access to Learning Opportunities

Pieaugušo izglītība un apmācība Eiropā: mācību iespēju paplašināšana Ziņojums sniedz indikatoru izlasi par pieaugušo izglītību un apmācību, kā arī apraksta valstu politiskos lēmumus pieaugušo izglītības jomā, galvenos no publiskā sektora līdzekļiem finansētos programmu veidus, elastīgus mācību un tālākvirzības ceļus, palīdzības iniciatīvas un konsultatīvos pakalpojumus, kā arī mērķtiecīgus finanšu atbalsta piemērus. Ziņojumā aptvertas 35 izglītības sistēmas 32 Eiropas valstīs (visās ES dalībvalstīs, kā arī Islandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā un Turcijā). Informācija iegūta no vairākiem avotiem, galvenokārt no 2014. gadā veiktajām Eurydice tīkla aptaujām. Papildus Eurydice informācijai ziņojumā ietverti arī statistikas dati no starptautiskajām aptaujām un vairāku pētniecisku projektu rezultātiem. 164 lpp.

 

 

Assuring Quality in Education: Policies and Approaches to School Evaluation in Europe

Kvalitātes nodrošināšana izglītībā: skolu vērtēšanas politika un metodes Eiropā  

Ziņojumā aplūkota skolu vērtēšanas sistēma un organizācija obligātajā izglītībā visās ES dalībvalstīs, kā arī Islandē, Norvēģijā, Turcijā un Bijušās Dienvidslāvijas Republikā Maķedonijā. Ziņojums apskata divus galvenos skolu vērtēšanas veidus: ārējo vērtēšanu, ko veic skolas aktivitātēs tieši neiesaistīti vērtētāji, un iekšējo vērtēšanu, kurā vairums vērtētāju ir konkrētās skolas darbinieki. Ziņojums ietver gan valstu specifiskos datus, gan kopēju salīdzinošu pārskatu par skolu vērtēšanu Eiropā 2013./14. mācību gadā. 208 lpp. 

 
ES fuuters

Aģentūras darbību un mājas lapas izstrādi, kā arī uzturēšanu līdzfinansē Eiropas Savienība.