Karjeras nedēļa – ikgadēja tradīcija, kas turpinās pašvaldībās

2017. gadā Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir nodevusi visas tiesības rīkot Karjeras nedēļu katrai pašvaldībai individuāli pēc saviem ieskatiem.

Karjeras nedēļa tradicionāli notiek oktobra otrajā nedēļā. Pēc VIAA rīcībā esošās informācijas lielākā daļa pašvaldību, kas turpina šo tradīciju, arī 2017. gadā Karjeras nedēļu organizē šajā laikā - no 9. līdz 13. oktobrim.

Lai saņemtu precīzāku informāciju par Karjeras nedēļu savas pašvaldības Izglītības pārvaldē. 2016. gada Karjeras nedēļas koordinatoru kontakti pieejami šeit. 

2012. gadā VIAA sadarbībā ar pašvaldībām uzsāka jaunu karjeras atbalsta iniciatīvu - Karjeras nedēļu, kas piecu gadu laikā kļuvusi par stabilu tradīciju Latvijas pašvaldībās un izglītības iestādēs. Pasākuma pirmsākumos tajā piedalījās piecas pašvaldības un 9000 dalībnieki, bet 2016. gadā – jau 25 pilsētas un novadi un 140 000 dalībnieki.

Sekmīgu un aizraujošu visiem Karjeras nedēļu!

Par Karjeras nedēļu

Karjeras nedēļa ir ikgadējs pasākumu cikls, kas aktualizē savlaicīgas un apzinātas tālākās izglītības un karjeras izvēles nozīmi veiksmīgas personiskās dzīves veidošanā.

Tās laikā jauniešiem ir iespēja:

  •   iepazīt un plānot savu nākotnes nodarbošanos,
  •   tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem,
  •   apmeklēt uzņēmumus un karjeras konsultācijas.

Jaunieši var piedalīties arī aizraujošās radošās darbnīcās un konkursos.

Pasākuma vēsture

Gads

Pašvaldību skaits

Tēma un vēstījumi

Simbols / vides instalācija

Dalībnieki

2012

5 pilsētas

Iepazīsti savu profesiju! Iepazīsti sevi! Gūsti pieredzi! Esi uzņēmīgs! Zini informācijas resursus! Palīdzi savam bērnam izvēlēties karjeru!

 

Uzzini vairāk šeit.

 

9 000

2013

11 pilsētas

Iepazīsti savu profesiju! Iepazīsti sevi! Gūsti pieredzi! Esi uzņēmīgs! Zini informācijas resursus! Palīdzi savam bērnam izvēlēties karjeru!

 

Uzzini vairāk šeit.

24 197

2014

15 pilsētas un novadi

Pašizpēte: Iekāp karjeras kurpēs

 

Uzzini vairāk šeit.

69 800

2015

20 pilsētas un novadi

Profesiju iepazīšana: Atver profesijas durvis

 

Uzzini vairāk šeit

120 000

2016

25 pilsētas un novadi

Darba tirgus iepazīšana: ES BŪŠU darba tirgū

 

Uzzini vairāk šeit.

140 000


Mērķauditorija:

  •   vispārizglītojošo skolu jaunieši no 7. - 12. klasei, bet Karjeras nedēļā iesaistās arī pirmsskolas izglītības iestāžu bērni un sākumskolas jaunieši;
  •   profesionālās izglītības iestāžu skolu jaunieši - arodskolu, profesionālo vidusskolu, mūzikas un mākslas vidusskolu, koledžu audzēkņi, profesionālās izglītības kompetences centru (PIKC) un citu tehnikumu audzēkņi;
  •   jauniešu vecāki, radinieki un skolotāji, jaunatnes lietu speciālisti, karjeras konsultanti, nacionālie un reģionālie mediji, politikas veidotāji un sabiedrība kopumā.


Izaicinājumi:

  •   palīdzēt jauniešiem izzināt savas karjeras iespējas, veicināt uzņēmību un motivāciju mācīties un izvēlēties nākotnes nodarbošanos un izglītības ceļu atbilstoši savām spējām, interesēm un iespējām;
  •   parādīt jauniešiem, kā tas, ko viņi mācās šobrīd, kādas intereses izkopj, kādus lēmumus pieņem un kādas izvēles izdara, ietekmē viņu nākotnes konkurētspēju darba tirgū;
  •   parādīt sabiedrībai kvalitatīvas karjeras izglītības un karjeras atbalsta iespējas Latvijas izglītības sistēmā, integrējot tās mācību saturā un ārpusskolu aktivitātēs Karjeras nedēļā;
  •   stiprināt un attīstīt Latvijas skolu sadarbību ar darba devējiem, plānojot un piedāvājot interaktīvas iespējas iepazīt darba tirgu.


Atbalsts

Karjeras nedēļu no 2012. līdz 2016. gadam atbalstīja Eiropas Komisijas programmas Erasmus+ Karjeras konsultēšanas un informācijas tīkls Euroguidance.