Kalendārs

30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Autortiesības

Šīs mājas lapas autortiesību īpašnieks ir Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Šajā lapā esošo informāciju drīkst kopēt un lejupielādēt personiskām vajadzībām. Materiāla pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz autortiesību īpašnieku ir obligāta. Jūs nedrīkstat pārveidot, mainīt vai papildināt šajā mājas lapā atrodamo informāciju, tāpat nedrīkstat to pārdot vai nelikumīgi piesavināties.

Privātuma atruna

VIAA pilnībā respektē Jūsu tiesības uz privātumu un neievāks nekādu personīgo informāciju par Jums šajā mājas lapā bez Jūsu atļaujas. Jebkura personīgā informācija, kuru Jūs brīvprātīgi nododat VIAA tiks apstrādāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

ES fuuters

Aģentūras darbību un mājas lapas izstrādi, kā arī uzturēšanu līdzfinansē Eiropas Savienība.