Kalendārs

31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Lapa aktualizēta: 23.04.2014 Uz sākumu » Kopīgā informācija » Jautājumi un atbildes

Jautājumi un atbildes

Pirms interesējošā jautājuma uzdošanas lūdzam iepazīties ar VIAA funkcijām un darba uzdevumiem, jau iepriekš uzdotajiem jautājumiem un sniegtajām atbildēm, kā arī citu aktuālo informāciju mājas lapas sadaļās!

Ja vēlaties iegūt izsmeļošu informāciju par izglītības iespējām Latvijā, lūdzam apmeklēt nacionālo izglītības iespēju datu bāzi NIID.LV, kur varēsiet uzdot interesējošos jautājumus e-konsultantam.

Savukārt, lai uzzinātu par studiju iespējām Eiropā, apmeklējiet sadaļu Karjeras atbalsts -> Studiju ceļvedis Eiropā.

Par darba iespējām Eiropā sazinieties ar EURES konsultantiem http://www.nva.gov.lv

VIAA patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav mūsu kompetencē, kā arī uz jautājumiem, uz kuriem jau ir sniegta atbilde šajā vai biežāk uzdoto jautājumu sadaļās. Vēršam uzmanību, ka iesūtītie jautājumi var tikt publiskoti kopā ar atbildi, neprasot papildu atļauju.

Uzdod savu jautājumu

Šī ir pretspamu aizsardzība. Lai pabeigtu iesūtīt savu jautājumu, lūdzu, ierakstiet divus baltajā laukumā redzamos vārdus. Vairāk informācijas.

23.04.2014 Citi

Esmu doktorantūras studente un mana zinātniskā darba tēma ir saistīta ar pētījumu bērniem ar īpašām vajadzībām. Vēlos prezentēt pētījuma rezultātus konferencē Madridē, šī gada jūlijā. Vai ir kāda programma, kura atbalsta piedalīšanos konferencē ar referātu un sedz dalības maksu, ceļojuma izdevumus, biļetes un uzturēšanās izdevumus?

Valsts izglītības attīstības aģentūra šādas aktivitātes nefinansē.

23.04.2014 Erasmus+

1. Vai Erasmus+ pieteikumu veidlapu iesniegšanai Latvijā iespējams aizpildīt jebkurā no ES valodām vai tomēr vēlams latviski? 2. Ja projekts pārsniedz 60 t. eiro, vai portālā visiem partneriem jāiesniedz peļņas/zaudējumu aprēķins un bilance vai tikai vadošajam? 3. Ar ko atšķiras cilvēks, kurš veic projekta vadību un cilvēks, kurš sadaļā Intelectual outputs definēts kā administratīvais personāls? Vai projekta vadītājs var saņemt atalgojumu arī kādā no Intelectual outputs pozīcijām? 4. Vai viesnīcu pakalpojumi mācību braucienos u.c. tiek klasificēti kā Exceptional costs vai tiek ietverti kādā citā pozīcijā? 5. Vai Jūs varētu minēt kādu piemēru Exceptional costs? 6. Ja ieguldījums natūrā nevar būt attiecināms, bet viens no projekta partneriem var nodrošināt telpas pasākumiem, ar viņu ir jāslēdz līgums zem sadaļas Exceptional costs un jāapmaksā rēķins, vai arī šīs telpas budžeta sadaļā nekur nav jāuzrāda?

Atbildes ir zem katra jautājuma:

 1.       Vai Erasmus+ pieteikumu veidlapu iesniegšanai Latvijā iespējams aizpildīt jebkurā no ES valodām vai tomēr vēlams latviski?
  Projekta pieteikumu veidlapa KA2 „Stratēģiskās partnerības” ir jāaizpilda jebkurā no ES oficiālajām valodām, kas ir projekta partnerības darba valoda. Parasti starptautiskās partnerības darba valoda ir angļu valoda.
 1.       Ja projekts pārsniedz 60 000 EUR, vai portālā visiem partneriem jāiesniedz peļņas/zaudējumu aprēķins un bilance vai tikai vadošajam?
  Ja projektā pieprasītā finansējuma apmērs pārsniedz EUR 60 000, URF/Dalībnieku portālā ir jāpievieno projekta pieteicēja/projekta vadošā partnera finanšu kapacitāti apliecinošie dokumenti (pēdējā kalendāra gada pārskats). Šī prasība neattiecas uz valsts/pašvaldību iestādēm.
 1.       Ar ko atšķiras cilvēks, kurš veic projekta vadību un cilvēks, kurš sadaļā Intelectual outputs definēts kā administratīvais personāls? Vai projekta vadītājs var saņemt atalgojumu arī kādā no Intelectual outputs pozīcijām?
  Projekta vadītājs, kas ir iekļauts budžeta kategorijā „Project management and implementation”/”Projekta vadība un īstenošana” ir atbildīgs par projekta administratīvo vadību, projekta finansējuma izlietojumu, projekta aktivitāšu īstenošanas uzraudzību utt. Personāls (4 personāla kategorijas (manager, researcher/teacher/trainer, technician, administrative)), kas ir iekļauts budžeta kategorijā „Intellectual Output”/ „Intelektuālais rezultāts”, ir tiešā veidā iesaistīts projekta intelektuālā rezultātā izstrādē. Ir atļauts vienam darbiniekam pildīt dažādus darba pienākumus projektā, ievērojot to, ka viena darbinieka nodarbinātība projektā nevar pārsniegt 8 stundas darba dienā.
 1.       Vai viesnīcu pakalpojumi mācību braucienos u.c. tiek klasificēti kā Exceptional costs vai tiek ietverti kādā citā pozīcijā?
  Ja projektā ir paredzēti mācību braucieni, tie ir jāparaksta un jāpamato to nepieciešamība projekta pieteikuma sadaļā F.2.3. „Learning/Teaching/Training Activities”, un to izmaksas ir jāiekļauj budžeta kategorijā H.5.”Learning/Teaching/Training Activities”, atsevišķi aizpildot sadaļu H.5.1. „Travel” (ceļa izdevumi) un H.5.2. „Subsistence” (uzturēšanās izdevumi, kas iekļauj viesnīcas izdevumus, dienas naudu, vietējo transportu). 
 1.       Vai Jūs varētu minēt kādu piemēru Exceptional costs?
  Citas izmaksas paredzētas apakšuzņēmēju līgumiem un preču/pakalpojumu iegādei, ko nevar tieši nodrošināt projekta partneri no saviem resursiem, un kas ir nepieciešami projekta rezultātu izstrādei. Vēršam Jūsu uzmanību citas izmaksas nevar būt paredzētas biroja iekārtu iegādei. Citas izmaksas ir balstītas uz reālajām izmaksām un tiks segtas 75% apmērā no programmas finansējuma.  
 1.       Ja ieguldījums natūrā nevar būt attiecināms, bet viens no projekta partneriem var nodrošināt telpas pasākumiem, ar viņu ir jāslēdz līgums zem sadaļas Exceptional costs un jāapmaksā rēķins, vai arī šīs telpas budžeta sadaļā nekur nav jāuzrāda?
  Ieguldījums natūrā var būt attiecināms kā partnerorganizāciju līdzfinansējums, kas nav jāuzrāda projekta pieteikumā un projekta atskaitēs.

07.04.2014 Eiropa skolā

Vai šogad, 2014. gadā, nav plānots konkurss "Eiropa skolā"?

Šobrīd Valsts izglītības attīstības aģentūra un Izglītības un zinātnes ministrija diskutē par konkursa „Eiropa skolā” nodošanu organizēšanai citai kompetentai iestādei, tāpēc vai un kad konkurss notiks 2014.gadā, šobrīd nav zināms. Tiklīdz būs saņemta aktuāla informācija par šo jautājumu, tā nekavējoties tiks publicēta Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā.

02.04.2014 Citi

Vai ir iespēja studēt neklātienē maģistrantūru fizioterapijā ārpus Latvijas, angļu valodā? Vai ir kāda programma angļu valodā?

Fizioterapiju maģistra līmenī angļu valodā neklātienes formā ārpus Latvijas piedāvā studēt tikai Apvienotajā Karalistē. Šeit ir Apvienotās Karalistes maģistra programmu datubāzes UKPASS rezultāti šādam vaicājumam:
http://ukpass.prospects.ac.uk/pgsearch/UKPASSCourse;jsessionid=ca30ff6f06bdk$E4$BC$?keyword=physiotherapy&filter=m%2FDL&selfilter=q%2FMSc&action=addfilter&offset=0&2waynocompress=1 

 

01.04.2014 Izglītības iespējas Eiropā

Pašlaik mācos 11.klasē un ir iespēja, ka vasarā ar ģimeni pārcelsimies uz Nīderlandi. Vēlētos uzzināt pirmkārt par to, vai man būtu jāmācās 12. klasi tālmācībā vai arī jāiet skolā tur? Ja tālmācībā, tad kā eksāmenus varētu nolikt? Ja jāiet skolā tur, vai man sākumā vajadzētu rakstīt kādus pārbaudes darbus un vai man sākumā būtu klases valodas apguvei un cik ilgi? Vai es mācības varētu uzsākt jau ar septembri un cik ilgi man būtu jāmācās?

Lai noskaidrotu jautājumus par iespējām mācīties Nīderlandē, būtu nepieciešams sazināties ar pašvaldības imigrācijas atbalsta centru tajā rajonā, uz kuru ģimene ir paredzējusi pārcelties. Kontaktus imigrācijas centriem var atrast šajā mājaslapā: http://www.newtoholland.nl/NewToHolland/app/en/subjects/content/IND/NieuwinNederland/AGENTSCHAPNL_02.xml?category=education.

Ir iespējas mācīties kādā no Latvijas vidējās izglītības iestādēm tālmācības režīmā:

Taču Centralizētie eksāmeni jākārto klātienē. Pašlaik Ministru kabinetā ir iesniegts noteikumu projekts, kurā norādīti valsts pārbaudes darbu norises laiki 2014./2015. mācību gadā. Projektu tuvākā laikā paredzēts apstiprināt. Ar noteikumu projektu šobrīd var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40316225. Kad noteikumi būs apstiprināti, informāciju par pārbaudes darbiem nākamajā mācību gadā varēs uzzināt Valsts izglītības satura centra mājaslapā: http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/norlaiki.shtml.

26.03.2014 Erasmus+

Mana meita mācās Rīgas Klasiskās Ģimnāzijas 9. klasē. Kādas viņai ir iespējas ņemt dalību kādā no programmām, kas ir paredzētas skolniekiem?

Eiropas Savienības programmā Erasmus+ nav īpašas programmas skolēniem, bet šajā programmā skolēni var tikt iesaistīti Stratēģisko partnerību projektā, ja šādā projektā iesaistās skola, kurā skolēni mācās. Erasmus+ Stratēģisko partnerību mērķis ir uzlabot izglītības kvalitāti un standartus skolās, izstrādājot, pārņemot un ieviešot jaunas metodes un mācību materiālus un līdzekļus. Ja projekta mērķu sasniegšanai nepieciešamas iesaistīt skolēnus, tad skola to var darīt.
Tāda pat nolūka dēļ skolēni var arī tikt nosūtīti īslaicīgās vai ilga laika mācībās uz partnerskolām.

19.03.2014 Izglītības iespējas Eiropā

Vai ir iespēja mācīties vidusskolā Vācijā, ja šogad pabeidzu 9. klasi Latvijā? Vai es tur varu mācities, bet dzīvot nevis pie vecākiem, bet mammas draudzenes, vai arī man ir jāmācas internātā?

Sniedzam atbildi saskaņā ar Vācijas vēstniecības Konsulārā dienesta ieteikumiem:

Pirmkārt, ja jaunietis nav Latvijas pilsonis, tad ir nepieciešams kārtot Vācijas vīzu.

Principā nepilngadīgai personai ir iespējams mācīties Vācijā. Lai to darītu, ir jāuzrāda dokuments, kurā vecāki apliecina piekrišanu sava bērna uzturēšanās uz noteiktu laiku Vācijā. Šādu apliecinājumu vecāki var parakstīt notāra klātbūtnē Latvijā. Apliecinājums ir jātulko un tam ir jāiegūst apostille (notāra paraksta apstiprinājums, ko veic Latvijas Ārlietu ministrija). Otra iespēja ir sazināties ar Vācijas vēstniecību, lai vecāki apliecinājumu parakstītu tur, un parakstus varētu apliecināt vēstniecībā.

Taču ir vairāki jautājumi, kas ir jārisina, piemēram, par uzturēšanās līdzekļiem (vai jaunietim būs pieejams bankas konts?), par reģistrēšanos iedzīvotāju reģistrā, u.c..

Būtu ieteicams vienam no vecākiem pavadīt jaunieti uz Vāciju, lai palīdzētu iekārtoties: aprunāties ar skolotājiem, pārrunāt nosacījumus ar viesģimeni, utt.

Lai sazinātos ar Vācijas vēstniecību, jāizmanto vēstniecības mājaslapa:
https://riga.diplo.de

19.03.2014 Erasmus+

Vai Erasmus+ programmās var piedalīties tikai klātienē studējošie? Vai var piedalīties arī neklātienes studenti? Un kā ir ar praksi ārzemēs vai ari jābūt klātienes studentam?

Erasmus+ programmā (gan studijās, gan praksē) drīkst piedalīties studenti, kas ir oficiāli reģistrēti savā augstākās izglītības iestādē – tātad gan klātienes, gan neklātienes studenti. Taču jāņem vērā, ka studijas vai prakse ārvalstu augstskolā vai institūcijā būs pilna laika.

18.03.2014 Erasmus+

Vēlētos uzzināt vai ir pieejama papildu informācija par Erasmus+ maģistrantūras garantēto kredītu shēmu - konkrēti par banku, kura sniegs šos kredītus, pieteikšanās kritērijiem, atlases procesu un pieteikšanās termiņiem. Pagaidām nekur nevaru atrast detalizētu informāciju.

Pagaidām Eiropas Komisija nav izplatījusi sīkāku informāciju par Erasmus+ garantēto kredītu shēmu, taču tiklīdz kā informācija būs pieejama, tā tiks publicēta gan šajā mājaslapā: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm, gan VIAA mājaslapas sadaļā, kas veltīta Erasmus+ programmai: http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/erasmus_plus/erasmus_plus_jaunumi/

18.03.2014 Erasmus+

Vai ir iespējams pretendēt uz ERASMUS+ finansējumu izglītības programmā, ja esmu jau piedalījusies ERASMUS programmā?

Erasmus+ programmas nosacījumi paredz, ka studentam ir iespēja doties mobilitātē uz laiku līdz 12 mēnešiem viena studiju cikla – bakalaura (tai skaitā arī 1.līmeņa augstākās izglītības studijas), maģistrantūras vai doktorantūras – ietvaros. Ja līdz šim sava studiju cikla laikā neesat bijusi mobilitātē ilgāk par 12 mēnešiem, tad jums ir iespēja piedalīties programmā atkārtoti.

ES fuuters

Aģentūras darbību un mājas lapas izstrādi, kā arī uzturēšanu līdzfinansē Eiropas Savienība.