Kalendārs

23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Lapa aktualizēta: 08.12.2014 Uz sākumu » Kopīgā informācija » Jautājumi un atbildes

Jautājumi un atbildes

Pirms interesējošā jautājuma uzdošanas lūdzam iepazīties ar VIAA funkcijām un darba uzdevumiem, jau iepriekš uzdotajiem jautājumiem un sniegtajām atbildēm, kā arī citu aktuālo informāciju mājas lapas sadaļās!

Ja vēlaties iegūt izsmeļošu informāciju par izglītības iespējām Latvijā, lūdzam apmeklēt nacionālo izglītības iespēju datu bāzi NIID.LV, kur varēsiet uzdot interesējošos jautājumus e-konsultantam.

Savukārt, lai uzzinātu par studiju iespējām Eiropā, apmeklējiet sadaļu Karjeras atbalsts -> Studiju ceļvedis Eiropā.

Par darba iespējām Eiropā sazinieties ar EURES konsultantiem http://www.nva.gov.lv

VIAA patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav mūsu kompetencē, kā arī uz jautājumiem, uz kuriem jau ir sniegta atbilde šajā vai biežāk uzdoto jautājumu sadaļās. Vēršam uzmanību, ka iesūtītie jautājumi var tikt publiskoti kopā ar atbildi, neprasot papildu atļauju.

Uzdod savu jautājumu

Šī ir pretspamu aizsardzība. Lai pabeigtu iesūtīt savu jautājumu, lūdzu, ierakstiet divus baltajā laukumā redzamos vārdus. Vairāk informācijas.

26.02.2015 ES struktūrfondi

Labdien! Pie kā var vērsties ar jautājumu par mācību klašu modernizāciju no ES fondiem, konkrēti - par interaktīvo tāfeļu iegādi?

Labdien!
Paldies par izrādīto interesi. Atbildot uz Jūsu jautājumu – šobrīd lielākajā daļā no 2007.-2013. gada plānošanas perioda aktivitātēm projektu īstenošana jau ir noslēgusies. Tātad, šobrīd nav izsludinātas attiecīgas aktivitātes, kā arī pieejami līdzekļi to īstenošanai. Aktuālākā informācija par 2014.-2020. gada ES fondu plānošanas perioda plānošanas dokumentiem ir pieejama tīmekļa vietnē www.esfondi.lv, kā arī Izglītības un zinātnes ministrijā.

19.02.2015 Erasmus+

Labdien! Sakiet, lūdzu, vai viena persona var veikt gan "manager" gan "researcher" lomu un saņemt samaksu par abām lomām viena Erasmus+ projekta ietvaros?

Erasmus+ programmas vadlīnijās attiecībā uz Stratēģisko partnerību projektu ietvaros izstrādājamo intelektuālo rezultātu izstrādē iesaistīto personālu nav tāda regulējuma, kas aizliegtu vienai un tai pašai personai veikt vairākas funkcijas.

19.02.2015 Erasmus+

Labdien! Ja izglītības iestāde pašlaik īsteno K1 projektu un ir pieteikusies šī gada konkursam par partneri K2 projektam, vai tā drīkst pieteikties vēl vienam K2 projektam par partneri? Vai saprotu pareizi, ka no partneriem K2 projektā netiek prasīts nekāds līdzfinansējums?

ES programmā Erasmus+ skola var iesaistīties projektos pamatdarbībā Nr. 1 (KA1) – Mācību mobilitātes un pamatdarbībā Nr. 2 (KA2) – Stratēģiskās partnerības. Pamatdarbībā KA1 viena skola konkrētā projektu konkursa ietvaros var iesniegt tikai vienu projektu vai iesaistīties vienā konsorcijā. Savukārt pamatdarbībā KA2 Erasmus+ programmas noteikumos nav noteikts ierobežojums attiecībā uz iesniedzamo projektu skaitu. Institūcija var iesniegt projektu kā projekta koordinators un/vai iesaistīties vienā vai vairākos citu valstu projektos kā partneris. Viena institūcija var arī īstenot paralēli KA1 projektu un KA2 projektus. Tomēr katrai iestādei/organizācijai ir jāizvērtē sava administratīvā un projektu īstenošanas kapacitāte vairāku projektu vienlaicīgai kvalitatīvai īstenošanai.

Par Erasmus+ projektos iespējamo finansējumu detalizētu informāciju varat iegūt Vadlīnijās pretendentiem atbilstošajās nodaļās. Finansēšanā galvenokārt tiek piemērotas vienības izmaksu likmes, kas, projektu īstenojot, var arī nesegt faktiskās izmaksas, un tad projekta kvalitatīvai īstenošanai ir nepieciešams līdzfinansējums. Savukārt finansējuma pozīcija „Izņēmuma izmaksas” (ja tādas projektā nepieciešamas un tiek plānotas) tiek segtas 75% apmērā no attiecināmajām izmaksām.

Erasmus+ Vadlīnijas pretendentiem 2015. gadam atrodamas VIAA mājaslapā gan angļu, gan latviešu valodā. 

11.02.2015 Erasmus+

Labdien! Man nav īsti skaidrs, cik aktivitātēs var pieteikties viena mācību iestāde? Vai tas ir tāpat kā Mūžizglītības programmā - vienā programmā? Ja mūsu mācību iestāde beidz Comenius šogad- divu gadu daudzpusējo partnerību - vai varam pieteikties K2 aktivitātei jau šogad un ar daļu no iepriekšējā projekta partneriem?

ES programmā Erasmus+ skolas var iesaistīties projektos pamatdarbībā Nr. 1 (KA1) – Mācību mobilitātes un pamatdarbībā Nr. 2 (KA2) – Stratēģiskās partnerības. Pamatdarbībā KA1 viena skola konkrētā projektu konkursa ietvaros var iesniegt tikai 1 projektu, vai iesaistīties vienā konsorcijā, savukārt pamatdarbībā KA2 Erasmus+ programmas noteikumos nav noteikts ierobežojums attiecībā uz iesniedzamo projektu skaitu. Institūcija var iesniegt projektu kā projekta koordinators un/vai iesaistīties citas valsts projektā kā partneris. Viena institūcija var arī īstenot paralēli KA1 projektu un KA2 projektus. Tomēr katrai iestādei/organizācijai ir jāizvērtē sava administratīvā un projektu īstenošanas kapacitāte vairāku projektu vienlaicīgai kvalitatīvai īstenošanai.

Atbildes uz Jūsu un līdzīga satura jautājumiem ir sniegtas arī VIAA mājaslapā publicētajā dokumentā „Biežāk uzdotie jautājumi par mobilitātes projektiem skolu sektorā”, kas atrodams sadaļā Dokumenti un veidlapas.

10.02.2015 Izglītības iespējas Latvijā

Labdien! Man ir 36 gadi, ļoti vēlos iegūt augstāko izglītību Latvijā. Vai pastāv iespēja darīt to ar Erasmus programmas palīdzību?

Ar Eiropas Savienības Erasmus+ programmas palīdzību Jūs nevarat iegūt augstāko izglītību Latvijā, taču, ja Jūs studēsiet kādā no Latvijas augstskolām, kas piedalās Erasmus+ programmā, varētu būt iespēja doties mācību mobilitātē (studijas un/vai prakse) uz ārvalstīm (vairāk informācijas - http://viaa.gov.lv//lat/muzizglitibas_programma/erasmus_plus/par_macibu_mobilitatem/). Savukārt, informāciju par studiju iespējām Latvijas augstskolās Jūs atradīsiet Nacionālo izglītības iespēju datu bāzē (NIID) – http://www.niid.lv/; par studiju kredītiem informācija Studiju un zinātnes administrācijas mājas lapā - http://sza.gov.lv/?p=57_58.  

29.01.2015 Erasmus+

Labdien, Man ir jautājums sakarā ar ERASMUS+ praksi. Manā studiju programmā ir paredzēta prakse (6.5 mēneši ) un es gribētu iziet to ārzemēs, bet es jau piedālījos ERASMUS studiju apmaiņas programmā un ārzemēs pavadīju jau 9 mēnešus. Vai tās nozīme, ka tagad praksē es varu doties tikai uz trīm mēnešiem? Vai ERASMUS+ studijas un ERASMUS+ prakse skaitās kopā? Vai es varu braukt ERASMUS+ praksē uz 6.5 mēnešiem vai tomēr nē? 

Erasmus+ programmas ietvaros studentam iespējams doties līdz 12 mēnešu ilgā mobilitātē viena studiju cikla ietvaros (bakalaura (tai skaitā arī koledžas līmeņa izglītība), maģistrantūras, doktorantūras). Ja Jūsu deviņu mēnešu Erasmus studiju apmaiņas periods notika Jūsu šī brīža studiju cikla ietvaros, tad Jūs šī studiju cikla laikā varat doties līdz 3 mēnešiem ilgā praksē. Savukārt, ja Jūsu deviņu mēnešu Erasmus studiju periods norisinājās citā studiju ciklā, piemēram, Jūs devāties mobilitātē bakalaura studiju ietvaros, taču tagad studējat maģistrantūrā, tad Jūs varat doties arī 6,5 mēnešu praksē savā šī brīža studiju ciklā.

26.01.2015 Izglītības iespējas Eiropā

Labdien! Vasarā ar ģimeni taisamies brauk uz Lielbritāniju. Mums meita mācās 11. klasē. Vēlamies uzgaidīt līdz mācību gada beigām un tad izbraukt. Kādi dokumentu jāņem no skolas, lai iestātos kādā no koledžām? Pēc 11. klases nav ne atestāta, ne sekmju izraksta. Kā mūsu skolas atzīmes (1-10 balles) piemērot britu vērtēšanas sistēmai (A*-F leveli)?

Lai noskaidrotu, kādi dokumenti būs jāiesniedz, stājoties Lielbritānijas koledžā, vēlams sazināties ar konkrēto mācību iestādi. Apvienotajā Karalistē koledžas ir tiesīgas pašas izvirzīt iestāšanās nosacījumus. Mācību iestādes var meklēt jaunās dzīvesvietas pašvaldības mājaslapā. Lai atrastu pašvaldības mājaslapu,  ievadiet dzīves vietas pasta indeksu Apvienotās Karalistes valdības mājaslapas pašvaldību meklētājā.

Apvienotajā Karalistē sekmju vērtēšanai izmanto sešu punktu sistēmu: A*, A, B, C, D, E. Atzīme „U” ir neapmierinoša (0 punkti). Piesakot meitu koledžā, varat norādīt uz Latvijas Akadēmiskās informācijas centra skaidrojumiem par Latvijas izglītības vērtēšanas sistēmu (angļu valodā).

Informācija par Apvienotās Karalistes vidējās izglītības struktūru -  AS- un A-levels atrodama šeit.

Ieteikumi par A-level priekšmetu izvēli atrodami šeit.

Ja ir neskaidrības vai vajadzīgs padoms, ir iespējams sazināties ar Lielbritānijas Nacionālo karjeras atbalsta dienestu: https://nationalcareersservice.direct.gov.uk/aboutus/contactus/Pages/youngperson.aspx

26.12.2014 Citi

Vai es varētu pabeigt vidusskolu ASV, respektīvi, mācīties ASV vidusskolā 12. klasē un tur saņemt atestātu un pēc tam iestāties kādā universitātē/koledžā ASV? Vai arī man šis 12. mācību gads būtu jāatkārto Latvijā?

(Atbildes sagatavošanai saņemta konsultācija no ASV studiju informācijas centra EducationUSA) Ja sekmīgi mācīsities ASV vidusskolā 12. klasē, būs iespējams pieteikties studijām ASV augstākās izglītības iestādē, neatkārtojot 12. klasi Latvijā. Lai pieteiktos augstskolā, bez atestāta par 12. klases pabeigšanu, ir nepieciešams kārtot SAT un TOEFL testus (parasti 12. klases vidū).

Pieteikšanās process ASV augstskolās ir diezgan sarežģīts. Ieskatu šajā procesā var gūt EducationUSA mājaslapā: http://educationusa.lv/study-in-the-usa/undergraduate.

Būtu ieteicams apmeklēt EducationUSA centra bezmaksas semināru, kurā pieteikšanās kārtību sīki izskaidro. Informācija par semināriem atrodama šeit: http://educationusa.lv/events

06.12.2014 EEZ/Norvēģijas finanšu instruments

Vai EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentam ir plānots arī nākamais periods? Apsveru iespēju doties apmaiņas programmā uz 6 mēnešiem uz Bergenu, Nowegian School of Economics. Sakiet, vai ir vēl kāda iespēja saņemt finansiālu atbalstu šim mērķim?

Aģentūra ir izsludinājusi konkursu EEZ un NFI Stipendiju aktivitātes PROJEKTU konkursu 2015/2016 gadam š.g. novembra beigās, bet konkursā piedalās augstskolas (nevis studenti), kas pēc finansējuma iegūšanas konkursā rīkos iekšēju konkursu uz šo stipendiju piešķiršanu. Diemžēl privātpersona nevar pieteikties stipendijām pie mums, tas tiek darīts tikai caur Augstākās izglītības iestādi, kas rīko konkursu uz šīm stipendijām.

Aktivitātē var piedalīties valsts atzītas augstākās izglītības iestādes no Latvijas un Islandes, Norvēģijas un Lihtenšteinas, kurām ir derīgas Erasmus Augstākās izglītības harta (www.viaa.gov.lv). Jums kā studentam ir jāvēršas Jūsu augstskolā, piemēram, ārvalstu stipendiju nodaļā, un jājautā par studēšanas iespējām ārvalstīs vai stipendijām, piemēram, par EEZ un NFI, ERASMUS+ programmas stipendijām u.tml.

05.10.2014 Comenius

Labdien, Vēlos pieteikties Comenius projekta pedagogu individuālajai mobilitātei - pilnveides kursiem. Kur to var izdarīt un kā tas notiek? Kur var apskatīt pieteikšanās termiņus?

Profesionālā pilnveide pedagogiem jaunajā Erasmus+ programmā tiek turpināta citādā formātā nekā Mūžizglītības programmā, kā skolas mobilitātes projekti. Šajā aktivitātē skolu sektorā projektus var iesniegt visas skolas no pirmsskolas līdz vidusskolai, kurās tiek īstenotas vispārizglītojošās programmas. Katru gadu mobilitātes projektiem tiek plānots 1 projektu iesniegšanas termiņš un šogad tas bija 24. marts. Projektu ilgums ir 1 vai 2 gadi. Šobrīd no Eiropas Komisijas tiek gaidīts jaunais konkursa sludinājums 2015, kurā būs noteikti arī projektu iesniegšanas termiņi. 2015. gada mobilitātes projektus varēs sākt īstenot no 2015. gada 1. jūnija. Sekojiet līdzi jaunumiem VIAA mājaslapā un palasiet jau ievietoto informāciju par mobilitātes projektiem. Pēc konkursa izsludināšanas organizēsim arī informatīvos seminārus.

 

ES fuuters

Aģentūras darbību un mājas lapas izstrādi, kā arī uzturēšanu līdzfinansē Eiropas Savienība.