Kalendārs

25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Lapa aktualizēta: 17.04.2015 Uz sākumu » Kopīgā informācija » Kalendārs

Šīs dienas notikumi

27.03.2013

VIAA Euroguidance nodaļa sadarbībā ar Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldi rīko semināru „Karjeras atbalsts riska grupas jauniešiem pedagoģiskajā procesā” skolu pedagogiem Vairāk »

27.03.2013

VIAA Euroguidance nodaļa sadarbībā ar Jēkabpils pilsētas Izglītības pārvaldi rīko semināru „Karjeras atbalsts riska grupas jauniešiem pedagoģiskajā procesā” skolu pedagogiem Vairāk »

Marts

28.03.2013

Karjeras diena ES mājā Vairāk »

Aprīlis

03.04.2013

VIAA rīko Comenius skolu partnerībās iesaistīto skolu pārstāvju eTwinning mācības Vairāk »

04.04.2013

VIAA rīko Karjeras nedēļas koordinatoru semināru Vairāk »

10.04.2013

VIAA Euroguidance un NIID.LV speciālisti piedalīsies starptautiskajā izstādē „Darbs un karjeras 2013”, ko organizē EURES Liepājas nodaļa

15.04.2013

VIAA rīko semināru zinātniskajām institūcijām un augstskolām par izsludināto konkursu „Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” Vairāk »

16.04.2013

Latvijas Studentu apvienība sadarbībā ar VIAA organizē semināru studentiem par Boloņas procesa ieviešanu Latvijā Vairāk »

18.04.2013

VIAA rīko informatīvu un uzraudzības semināru ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas 2013. gada 1. kārtas stipendiātiem. Vairāk »

21.04.2013 -

27.04.2013

ACADEMIA tīkla studiju vizītes uzņemšana Vairāk »

25.04.2013

VIAA rīko semināru Comenius, Grundtvig un Leonardo da Vinci partnerību projektu 2011-2013 īstenotājiem par EST datu bāzi un gala atskaišu sagatavošanu un iesniegšanu Vairāk »

26.04.2013

VIAA organizē ECTS/DS atzinības zīmju 2013.gada pieteikumu sagatavošanas semināru Vairāk »

26.04.2013

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas LV05 "Stipendiju un Latvijas-Norvēģijas pētniecības atbalsta fonda un stipendiju programma" atklāšanas konference Vairāk »

30.04.2013

VIAA organizē semināru par pieteikšanos Erasmus universitātes hartai Vairāk »

Maijs

09.05.2013

VIAA rīko Leonardo da Vinci tematiskā monitoringa semināru „ECVET kā atbalsts mūžizglītībai” Vairāk »

09.05.2013

VIAA apbalvos radošo darbu konkursa „Eiropa skolā” uzvarētājus Vairāk »

14.05.2013

VIAA rīko Comenius partnerību tematiskās uzraudzības semināru „Pamatkompetenču attīstība vidējā izglītībā un skolu partnerībās” Vairāk »

16.05.2013

VIAA rīko semināru „Karjeras attīstības iespējas informācijas tehnoloģiju nozarē”. Vairāk »

20.05.2013 -

24.05.2013

Mācību brauciens Latvijā „Ekonomiskā krīze kā izglītības sistēmas reformu veicinātāja” Vairāk »

20.05.2013

Seminārs EILC koordinatoriem Vairāk »
ES fuuters

Aģentūras darbību un mājas lapas izstrādi, kā arī uzturēšanu līdzfinansē Eiropas Savienība.