Jautājumi un atbildes

Pirms interesējošā jautājuma uzdošanas lūdzam iepazīties ar VIAA funkcijām un darba uzdevumiem, jau iepriekš uzdotajiem jautājumiem un sniegtajām atbildēm, kā arī citu aktuālo informāciju mājas lapas sadaļās!

Ja vēlaties iegūt izsmeļošu informāciju par izglītības iespējām Latvijā, lūdzam apmeklēt nacionālo izglītības iespēju datu bāzi NIID.LV, kur varēsiet uzdot interesējošos jautājumus e-konsultantam.

Savukārt, lai uzzinātu par studiju iespējām Eiropā, apmeklējiet sadaļu Karjeras atbalsts -> Studiju ceļvedis Eiropā.

Par darba iespējām Eiropā sazinieties ar EURES konsultantiem http://www.nva.gov.lv

VIAA patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav mūsu kompetencē, kā arī uz jautājumiem, uz kuriem jau ir sniegta atbilde šajā vai biežāk uzdoto jautājumu sadaļās. Vēršam uzmanību, ka iesūtītie jautājumi var tikt publiskoti kopā ar atbildi, neprasot papildu atļauju.

Uzdod savu jautājumu

Šī ir pretspamu aizsardzība. Lai pabeigtu iesūtīt savu jautājumu, lūdzu, ierakstiet baltajā laukumā redzamos burtus.

03.01.2018  Jauniešu garantija

SVEIKI. Ja ir nepabeigta 9. klase, vai ir iespēja mācīties gan 9. klasi, gan profesiju?

Jauniešu garantijas gada un pusotra gada izglītības programmās profesionālās izglītības iestādēs nevar iestāties, ja nav iegūta vismaz 9. klašu izglītība, jo mācību laikā tiek apgūti tikai profesionālie priekšmeti un ne 9., ne 12. klases mācību viela netiek apgūta.

Aicinām iepazīties ar informāciju, kādas iespējas programmā Jauniešu garantija piedāvā Nodarbinātības valsts aģentūra. To vidū ir arī apmācības konkurētspējas veicināšanai darba tirgū. Sīkāka informācija NVA mājaslapā šeit

08.12.2017  Euroguidance

Man ir jautājums saistībā ar to, ka ja es nelieku eksāmenus, jo man ir izsniegts atbrīvojums no viņiem, bet pēc ģimenes apstākļiem man ir jāpārvācās uz Lielbritāniju. Vai es varēšu mācīties Lielbritānijā, ja es neesmu licis devītās klases eksāmenus atbrīvojuma dēļ? 

Lielbritānijā izglītība ir obligāta līdz 16 gadu vecumam, taču skolēni var turpināt mācības vidusskolā līdz 18 gadu vecumam. Neliels skaidrojums par Lielbritānijas izglītības sistēmu atrodams šeit. Vidējās izglītības iespējas var uzzināt, sazinoties ar pašvaldību, kurā jūsu ģimene dzīvos. Lai atrastu pašvaldības kontaktus, nepieciešams ievadīt dzīves vietas pasta indeksu Lielbritānijas valdības e-pakalpojumu mājaslapā. Pašvaldībā arī noskaidrosiet, kādus dokumentus būs nepieciešams iesniegt, lai stātos skolā.
 
Lai izvērtētu piedāvātās izglītības iespējas, aicinām iepazīties ar skaidrojumu par skolu veidiem.
 
Vēl informējam par iespēju saņemt konsultācijas par nodarbinātības jautājumiem Lielbritānijā (latviešu valodā).

29.11.2017  Jauniešu garantija

Sveiki. Interesē, vai es ar vidējo izglītību un profesiju varu tikt Jauniešu garantijas budžetā? Ļoti vēlos frizieros izmācīties un ar jauno gadu eju prom no darba. Ļoti interesē, vai varu būt jau ar iegūtu profesiju.

Jauniešu garantijas programmā mācības bez maksas ir visiem un nav maksas grupu. Tām var pieteikties arī tad, ja ir jau iegūta profesionālā kvalifikācija. Vienīgais nosacījums ir, lai iepriekšējās mācības būtu pabeigtas vismaz 12 mēnešus pirms mācību uzsākšanas Jauniešu garantijā. Sīkāka informācija par uzņemšanas noteikumiem mūsu mājaslapā šeit. Friziera profesijā šobrīd uzņem Jelgavas Amatu vidusskola, Rīgas Stila un modes tehnikums, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums (Rīgā un Preiļos) un Saldus tehnikums. Pieteikšanās termiņš ir 23. februāris. Kontaktus izglītības iestādēm var atrast šeit

23.11.2017  Jauniešu garantija

Kāpēc 2018.gadā drīkst strādāt un mācīties? Man bija jāaiziet prom no darba. Kas man to kompensēs?

Atbilstoši 2017. gada 16. augusta valdības lēmumam varēja uzsākt nodarbināto izglītojamo uzņemšanu 1 - gadīgajās un 1,5 - gadīgajās profesionālās izglītības programmās, projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001). Līdz 2017. gada 16. augustam izglītības iestādes drīkstēja uzņemt tikai nenodarbinātos izglītojamos.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka projekta ietvaros uzņem:
1) nenodarbinātus jauniešus vecumā no 17 – 29 gadiem;
2) nodarbinātos jauniešus vecumā no 17 – 24 gadiem.

13.11.2017  Pieaugušo izglītība

Pieteikšanās noslēgusies 6. novembrī. Kad būs nākošā iespēja pieteikties?

Labdien! Pieteikšanās mācībām pieaugušajiem pirmajā kārtā pirms nedēļas ir noslēgusies un jauni pieteikumi vairs netiek pieņemti. Šis projekts ilgs vairākus gadus līdz pat 2022. gadam, tāpēc pieteikšanās paredzēta katru gadu. Mācību klāsts mainās katrā kārtā un šajā rudenī bija izsludināta pirmā pieteikšanās četrās nozarēs. Aicinām iepazīties ar mācību piedāvājumu nākamajā pieteikšanās reizē, kas paredzēta 2018. gada pirmajā ceturksnī. Lai ātrāk saņemtu informāciju par šo pieteikšanos, aicinām izvēlēties sev ērtāko informācijas saņemšanas veidu:

  •          Iegriezties mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv;
  •          pierakstīties Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas (VIAA) jaunumiem savā e-pastā šeit;
  •          sekot VIAA lapām sociālajos medijos – FacebookTwitter vai Draugiem.

11.11.2017  Pieaugušo izglītība

Labdien! Vai vēl ir iespējams pieteikties Eiropas līdzfinansētajām mācībām strādājošajiem? Kur man jāvēršas, lai to izdarītu?

Labdien! Pieteikšanās mācībām pieaugušajiem pirmajā kārtā pirms nedēļas ir noslēgusies un jauni pieteikumi vairs netiek pieņemti. Šis projekts ilgs vairākus gadus līdz pat 2022. gadam, tāpēc pieteikšanās paredzēta katru gadu. Mācību klāsts mainās katrā kārtā un šajā rudenī bija izsludināta pirmā pieteikšanās četrās nozarēs. Aicinām iepazīties ar mācību piedāvājumu nākamajā pieteikšanās reizē, kas paredzēta 2018. gada pirmajā ceturksnī. Lai ātrāk saņemtu informāciju par šo pieteikšanos, aicinām izvēlēties sev ērtāko informācijas saņemšanas veidu:

  •          Iegriezties mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv;
  •          pierakstīties Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas (VIAA) jaunumiem savā e-pastā šeit;
  •          sekot VIAA lapām sociālajos medijos – FacebookTwitter vai Draugiem.

26.09.2017  Jauniešu garantija

Labdien! Šobrīd man ir piešķirts bezdarbnieka statuss un vēlos pieteikties programmai Jauniešu garantija, bet esmu ieguvusi bakalaura grādu (ar inženiera kvalifikāciju ) 2016. gada februārī. Sanāk, ka Juaniešu garantija man nederēs, jo nav pagājuši 3 gadi kopš izglītības iegūšanas?

Mācībām Jauniešu garantijā var pieteikties jaunieši, kuri ir reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā darba meklētāji vai bezdarbnieki un vienlaikus saņem bezdarbnieka pabalstu. Iepriekšējo kvalifikāciju ieguvušajiem ir jāņem vērā, ka kvalifikācija ir iegūta vismaz 12 mēnešus pirms mācību uzsākšanas. 

21.09.2017  Jauniešu garantija

Labdien! Ja esmu bezdarbniekos un saņemu bezdarbnieka pabalstu, vai iestājoties tehnikumā es turpināšu saņemt pabalstu kopā ar stipendiju tehnikumā?

Iestājoties tehnikumā, drīksti būt reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā darba meklētājs vai bezdarbnieks un vienlaikus saņemt bezdarbnieka pabalstu un stipendiju.

12.09.2017  Citi

Vēlējos zināt, kad šogad tiek plānota Karjeras nedēļa?

Kopš šī gada Valsts izglītības attīstības aģentūra vairs nekoordinē Karjeras nedēļas organizēšanu un norisi visā Latvijā, taču pašvaldības ir aicinātas turpināt saglabāt šo tradīciju un organizēt Karjeras nedēļu pēc saviem ieskatiem. Tradicionāli Karjeras nedēļa notika oktobra otrajā nedēļā. Pēc mūsu rīcībā esošās informācijas lielākā daļa pašvaldību, kas turpinās šo tradīciju, Karjeras nedēļu arī šogad organizē oktobra otrajā nedēļā no 9. līdz 13. oktobrim. Līdz ar to jāsazinās ar savas pašvaldības Izglītības pārvaldi vai skolu, lai uzzinātu, vai un kad pašvaldībā plānota Karjeras nedēļa. Iepriekšējās Karjeras nedēļas koordinatori pašvaldībās un viņu kontakti pieejami šeit

07.09.2017  Jauniešu garantija

Sveiki! Vēlējos uzzināt, vai, mācoties Jauniešu garantijas frizieru programmā, tiek nodrošināti matu griešanas, veidošanas u.c. instrumenti un aprīkojums? Vai ir paredzēts saņemt instrumentus, piederumus, kas pēc mācību beigšanas paliek man? Ja jā, tad kas ir tas, ko jāsaņem?

Lai nodrošinātu mācību procesu Jauniešu garantijas projektā, izglītojamie mācību laikā tiek nodrošināti ar attiecīgajiem mācību līdzekļiem u.c. materiāliem mācību procesa nodrošināšanai, taču mācību līdzekļi pēc izglītības iegūšanas paliek izglītības iestādes rīcībā.