Jautājumi un atbildes

Pirms interesējošā jautājuma uzdošanas lūdzam iepazīties ar VIAA funkcijām un darba uzdevumiem, jau iepriekš uzdotajiem jautājumiem un sniegtajām atbildēm, kā arī citu aktuālo informāciju mājas lapas sadaļās!

Ja vēlaties iegūt izsmeļošu informāciju par izglītības iespējām Latvijā, lūdzam apmeklēt nacionālo izglītības iespēju datu bāzi NIID.LV, kur varēsiet uzdot interesējošos jautājumus e-konsultantam.

Savukārt, lai uzzinātu par studiju iespējām Eiropā, apmeklējiet sadaļu Karjeras atbalsts -> Studiju ceļvedis Eiropā.

Par darba iespējām Eiropā sazinieties ar EURES konsultantiem http://www.nva.gov.lv

VIAA patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav mūsu kompetencē, kā arī uz jautājumiem, uz kuriem jau ir sniegta atbilde šajā vai biežāk uzdoto jautājumu sadaļās. Vēršam uzmanību, ka iesūtītie jautājumi var tikt publiskoti kopā ar atbildi, neprasot papildu atļauju.

Uzdod savu jautājumu

Šī ir pretspamu aizsardzība. Lai pabeigtu iesūtīt savu jautājumu, lūdzu, ierakstiet baltajā laukumā redzamos burtus.

15.02.2017  Izglītības iespējas Latvijā

Labdien! Sakiet, lūdzu, kādai profesionālai kvalifikācijai atbilst projekta asistents? Jo projekta vadītājs tā ir 5. kvalifikācija, bet nekur nevaru atrast informāciju par projekta asistentu. Paldies!

Profesionālās kvalifikācijas līmenis (turpmāk - PKL) profesijai tiek noteikts Profesiju klasifikatora* attiecīgās profesijas standartā. Profesijas standarts nosaka profesijai atbilstošos profesionālās darbības pamatuzdevumus un pienākumus, profesionālās kvalifikācijas prasības, to izpildei nepieciešamās vispārējās un profesionālās zināšanas, prasmes, attieksmes un kompetences. Taču ne visām profesijām ir normatīvajā regulējumā noteikti profesiju standarti.

Šobrīd Profesiju klasifikatorā grupā "2422 Politikas pārvaldības vecākie speciālisti" iekļautas profesijas:
Projekta VADĪTĀJS/ DIREKTORS – profesijas kods 2422 01;
Projekta KOORDINATORS – profesijas kods 2422 02.
Savukārt profesija "Projektu ASISTENTS" – profesijas kods 3119 25 ir iekļauta Profesiju klasifikatora grupā "3119 Citur neklasificēti fizikas un inženierzinātņu speciālisti"". Kaut arī profesija klasifikatorā iekļauta fizikas un inženierzinātņu speciālistu grupā, amats "Projektu asistents" var būt jebkurā jomā, piemēram, reklāmas, būvniecības, ražošanas u.c. jomās.

Projektu vadītāja standarts (MK noteikumu 1.46. sadaļa) nosaka, ka projektu vadītāja profesijai ir 5.PKL. Tas nozīmē, ka kvalifikāciju "Projektu vadītājs" var iegūt, mācoties tikai augstākās izglītības programmā.
Savukārt profesijai "Projektu asistents" šobrīd nav standarts, tas ir, šī brīža normatīvajā regulējumā šai profesijai nav noteikts PKL. Tā kā šī profesija nav arī reglamentēta, prasības izglītībai personai, kura kandidē uz projekta asistenta amatu, nosaka darba devējs.
*18.05.2010. MK noteikumi Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību".

Atbildi sagatavoja Dita Muravjova, Informācijas un karjeras atbalsta departamenta Informācijas resursu nodaļas vecākā speciāliste.

31.01.2017  Jauniešu garantija

Labdien! Pašlaik mācos Jauniešu garantijas projektā. Situācija ir tāda,  ka pasniedzēji dažiem audzēkņiem neliek kavējumus, lai gan viņi ir skolā dažas reizes nedēļā. Rezultātā skolā viņi ir reti, bet tik un tā saņem stipendiju. Vai tas ir likumīgi?

Lai varētu sniegt atbildi, nepieciešams zināt konkrētu izglītības iestādi, programmu u. c. informāciju. Var būt individuāli gadījumi, kad izglītojamajam saskaņots individuāls plāns, taču nezinot ne vārdus, uzvārdus, skolu, programmu utt., nevaram sniegt atbildi.

Lūdzu, sazinieties ar Profesionālās izglītības projektu departamenta direktori Elīnu Purmali-Baumani pa tālruni (67854775) vai pa e-pastu: elina.purmale-baumane@viaa.gov.lv

30.01.2017  Erasmus+

Labdien! Mans jautājums ir neparasts. Sakiet, lūdzu, ja no skolas dodas Erasmus vai Comenius programmas ietvaros uz citu dalībvalsti un par piedalīšanos dalībvalsts konkrētajā programmā pasniedz skolēnam sertifikātu par to, ka piedalījās utt., pie kā paliek sertifikāts-oriģināls, ja uz tā ir skolēna vārds un uzvārds? Vai tiešām skolēnam par saviem sasniegumiem ir jāsaņem sertifikāta kopija uz krāsainas lapiņas? Es tiešām gribētu saprast, kā tad īsti ir. Ļoti gaidīšu atbildi. Ar cieņu, Iveta

Erasmus+ programmas īstenošanā ir jāievēro programmas noteikumi. Projekta īstenotājam ir jāpierāda, ka dalībnieks ir bijis mobilitātē un jāspēj uzrādīt oriģināls dokuments, kas to apliecina. Par konkrēto gadījumu lūgums sazināties ar Valsts izglītības attīstības aģentūras ES Izglītības programmu departamenta Stratēģisko partnerīvu nodaļas vadītāju Ralfu Spādi pa e-pastu: ralfs.spade@viaa.gov.lv vai tālruni: 67785421, nosaucot projektu un skolu. 

26.01.2017  Erasmus+

Labdien! Pirms diviem gadiem izcīnīju iespēju mācīties Erasmus+ 2 gadu maģistra programmā (JMT, agrāk saucās Erasmus Mundus) ar stipendiju. Mācījos Francijā un Polijā. Tagad VID apgalvo ka no šādas Eiropas Komisijas stipendijas ir jāmaksā nodoklis. Vai tiešām? Man nekas nav palicis pāri, Francijā dzīvojot izmaksas lielākas kā stipendija. Ar cieņu, Zane Zaķe

16.01.2017  Izglītības iespējas Eiropā

Labdien! Vēlos uzzināt, vai iespējams studēt Grācā tiesību zinātni vai kriminoloģiju pēc ģimnāzijas diploma iegūšanas. Ja iespējams, kādas ir prasības, lai iestātos universitātē minētajās programmās? Jau iepriekš pateicos par atbildi!

Grācā studijas tiesību zinātnē piedāvā Grācas Universitāte. Studijas notiek vācu valodā. Lai iestātos, ir jābūt pabeigtai vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības programmai, kas dod tiesības stāties augstskolā, un ir jākārto eksāmens latīņu valodā. Ģimnāzijas diploms Jums dotu tiesības pieteikties uz studijām.

Saite uz studiju programmas aprakstu angļu valodā: studien.uni-graz.at

Saite uz studiju programmas aprakstu vācu valodā: studien.uni-graz.at

Informācija par pieteikšanās kārtību: www.uni-graz.at

Austrijas studiju programmu datubāzē norādīts, ka kriminoloģijā studiju programmas netiek piedāvātas.

16.01.2017  Erasmus+

Labdien! Esmu ieguvusi bakalaura grādu LKA, un tur studējot, izmantoju arī 12 mēnešus studijām un praksēm ārzemēs Erasmus programmas ietvaros. Pašlaik studēju Rīgas Celtniecības Koledžā, 1.kursā. Pabeidzot studijas, iegūšu 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību. Jautājums - vai man ir iespējams arī šo koledžas studiju ietvaros doties apmaiņas braucienā, vai arī tas nav iespējams, jo šīs studijas ir pielīdzināmas bakalaura programmai, kuras ietvaros jau esmu iztērējusi iespējamo brauciena laiku? Ar cieņu, Jūlija Salmiņa

Jā, arī īsā cikla jeb 1. līmeņa augstākās izglītības studijas Erasmus+ programmas ietvaros tiek uzskatītas par 1. cikla jeb bakalaura līmeņa studijām, tāpēc, studējot Rīgas Celtniecības koledžā, Jūs vairs nevarat doties Erasmus+ mobilitātē.

13.01.2017  Pieaugušo izglītība

Labdien. Šodien rīta ziņās dzirdēju par iespēju paaugstināt kvalifikāciju vai arī vispār to mainīt projektā, kuru sponsorē ES. Projekts finansē 90% no apmācībām un pārēju sedz darbinieks, kurš grib paaugstināt kvalifikāciju. Vai Jūs, lūdzu, varat iedod kontaktus, e-pastus vai mājas lapu linkus, kur es varu pieteikties tam projektam? Paldies. Ar cieņu, Lidija.

Paldies par Jūsu izrādīto interesi par šo projektu, kas ir tikko uzsākts, tāpēc apmācībām pieteikties vēl nevar. Plānots, ka pieteikšanās tiks uzsākta gada otrajā pusē. Aicinām sekot līdzi informācijai medijos un mūsu mājaslapā sadaļā “Pieaugušo izglītība” šeit (links), kā arī sociālajos tīklos Facebook un Twitter, jo par to noteikti informēsim. 

12.01.2017  Erasmus+

Labdien! Vai es varu piteikties uz kādu konsultāciju par mobilitātes apmaiņas programmu pedagogiem? Doto informāciju mājaslapā neizprotu!

Ar cieņu Inese Bērziņa

Programmā projektu variesniegt tikai juridiska persona. Šajā gadījumā tā būtu jūsu skola. Privātpersonai par to ir jāinteresējas savā izglītības iestādē.

11.01.2017  Pieaugušo izglītība

Labdien! Man ir iegūta augstākā izglītība un darbu meklēju jau četrus mēnešus, diemžēl nesekmīgi. Tātad, jautājumi Jums - kā varu sevi nākotnē pilnveidot, varbūt kaut kādi kursi utt., ko varat man piedāvāt? Kā man ātrāk atrast darbu, jo acīmredzot mūsdienu darba devēji ir nekompetenti tādā ziņā, ka visi prasa STUDENTAM pieredzi? Paldies! Ar cieņu, Līva!

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir saņēmusi Jūsu jautājumu par iespējām papildus izglītoties, lai veiksmīgi iekļautos darba tirgū. Diemžēl Jūs jautājumā neesat norādījusi jomu, kurā iegūta augstākā izglītība, kā arī neesat norādījusi jomu, kurā vēlaties papildināt zināšanas (pilnveidoties, apgūt kursus). Līdz ar to varam Jums sniegt vispārēju informāciju, kas, iespējams, varēs veicinās Jūsu ātrāku iekļaušanos darba tirgū.

-> Ja nav pieņemts lēmums par jomu, kurā vēlaties papildināt zināšanas, varbūt ir vērts apsvērt iespēju apmeklēt karjeras konsultantu.
Nosūtām Jums zināšanai informāciju, kur var vērsties, lai saņemtu konsultāciju par karjeras izvēles jautājumiem:
1) Augstskolu karjeras centros ir iespēja saņemt bezmaksas vai maksas karjeras konsultācijas, piemēram,
Rīgas Tehniskajā universitātē karjera.rtu.lv,
Latvijas Universitātē www.karjera.lu.lv,
Rīgas Stradiņa universitātē www.rsu.lv;
2) Nodarbinātības valsts aģentūrā www.nva.gov.lv;
3) Kvalificēta karjeras konsultanta pakalpojumi (par maksu), piemēram: www.jv-kikc.net; www.paceltpasauli.lv.
Augstskolu karjeras centros konsultācijas var saņemt arī personas, kuras jau ir ieguvušas augstāko izglītību. Tāpat atsevišķos karjeras centros var saņemt informāciju par prakses un darba iespējām. 

-> Ja Jūs esat vecumā līdz 29 gadiem (ieskaitot), tad Jums var noderēt informācija par "Jauniešu garantiju" (JG), kas ir Eiropas Komisijas atbalstīta iniciatīva, kuras mērķis ir veicināt jauniešu nodarbinātību, atgriešanos izglītības iestādē, kā arī veiksmīgu iekļaušanos darba tirgū.
Latvijā JG programmu īsteno VIAA, Nodarbinātības valsts aģentūra un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. Par katras iestādes piedāvātājām iespējam projekta ietvaros varat skatīt rakstu šeit: http://www.niid.lv/JG.
Tā kā VIAA īstenotā JG projekta ietvaros jauniešiem ir iespēja apgūt profesiju bez maksas profesionālajās izglītības iestādēs, tad informējam, ka 2017. gada ziemas uzņemšana JG 1-gadīgajās programmās vēl turpināsies līdz 17.februārim. Vairāk par projektu, tā nosacījumiem un piedāvātajām izglītības programmām 2017.gada ziemas uzņemšanā varat skatīt šeit: www.niid.lv. Savukārt informācija par 2017.gada rudenī piedāvātajām JG programmām tiks aktualizēta šī gada pavasarī / vasarā. Līdz ar to iesakām sekot līdzi informācijai NIID.LV aktualitāšu sadaļā: www.niid.lv
JG programmās tiek nodrošināta arī kvalifikācijas prakse.

-> Darba vai prakses meklēšanā, iespējams, Jums var noderēt karjeras portāls www.prakse.lv, kurā uzņēmumi ievieto aktuālās prakses un darba vakances. Kā informēja prakse.lv portāla pārstāvis, norādītajām vakancēm (darba, prakses) var pieteikties ne tikai studenti, bet arī personas, kuras ir beigušas augstskolu. Nav noteikti vecuma ierobežojumi.

-> Zināšanai informējam, ka no 2017.gada līdz 2022.gadam tiks īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts, kura ietvaros personas vecumā no 25 gadiem varēs apgūt profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmas.
Informāciju par plānoto projektu varat skatīt šeit.

28.12.2016  Jauniešu garantija

Sveiki! Kā tiek atmaksāti ceļa izdevumi dodoties uz profesijas apgūšanu? Ja es brauktu no Cēsīm uz Rīgu apgūt profesiju, tad man jāmaksā par ceļu un pēc tam atmaksā vai kā?

Ceļa izdevumi tiek apmaksāti, tikai dodoties uz prakses vietu. Mācību laikā izglītības iestāde nodrošina kopmītni.