Jautājumi un atbildes

Pirms interesējošā jautājuma uzdošanas lūdzam iepazīties ar VIAA funkcijām un darba uzdevumiem, jau iepriekš uzdotajiem jautājumiem un sniegtajām atbildēm, kā arī citu aktuālo informāciju mājas lapas sadaļās!

Ja vēlaties iegūt izsmeļošu informāciju par izglītības iespējām Latvijā, lūdzam apmeklēt nacionālo izglītības iespēju datu bāzi NIID.LV, kur varēsiet uzdot interesējošos jautājumus e-konsultantam.

Savukārt, lai uzzinātu par studiju iespējām Eiropā, apmeklējiet sadaļu Karjeras atbalsts -> Studiju ceļvedis Eiropā.

Par darba iespējām Eiropā sazinieties ar EURES konsultantiem http://www.nva.gov.lv

VIAA patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav mūsu kompetencē, kā arī uz jautājumiem, uz kuriem jau ir sniegta atbilde šajā vai biežāk uzdoto jautājumu sadaļās. Vēršam uzmanību, ka iesūtītie jautājumi var tikt publiskoti kopā ar atbildi, neprasot papildu atļauju.

Uzdod savu jautājumu

Šī ir pretspamu aizsardzība. Lai pabeigtu iesūtīt savu jautājumu, lūdzu, ierakstiet baltajā laukumā redzamos burtus.

20.11.2016  Jauniešu garantija

Ja mācās kādā no piedāvātajām programmām kas ir apgūstamas 1 gada laikā vai 1,5, tad ir iespējams pēc to beigšanas iestāties arī augstskolās?

Lai iestātos augstskolā ir jābūt iegūtai vidējai izglītībai. 1,5 gadīgajās izglītības programmās uzņem ar vidējo izglītību. Tātad pēc 1,5 gadīgās izglītības programmas apgūšanas varētu stāties augstskolā. Savukārt, 1 gadīgās izglītības programmas galvenokārt ir pēc devītās klases (ar dažiem izņēmumiem). Ja domāts – vai šīs programmas sagatavo augstskolai, tad atbilde ir nē.

10.11.2016  Euroguidance

Labdien! Vai ir iespējams pie Jums iegūt informatīvus materiālus par Nīderlandes izglītību/ izglītības sistēmu? Gaidīšu Jūsu atbildi! Agnese

VIAA mājaslapā ir pieejama īsa elektroniska informācija par izglītību Nīderlandē sadaļā „Valstu katalogs”. Lūgums sazināties ar Nīderlandes-Latvijas Tirdzniecības palātas izglītības informācijas centru HESC, lai viņiem jautātu par materiāliem, arī papildus informāciju var meklēt HESC mājaslapā

09.11.2016  Erasmus+

Vēlētos uzdot jautājumu Erasmus+ KA2 Projektu pieaugušo izglītības jomā speciālistam. Mēs esam stratēģiskie partneri projektā "Learning games", maciņa turētāji ir Vīnes firma. Mēs saņēmām pirmo maksājumu, kur norādīts, ka nauda jāizmaksā par "Project management". Projekta sanāksmē Vīnē viņi mums mutiski teica, ka tā nauda attiecas uz samaksu par papildus darbu Partnera pārstāvim un personai, kas viņam palīdz (parasti, grāmatvedis). Tomēr nekādos Pielikumos tas nav atrunāts, rūpīgi izpētīju Internetā pieejamo informāciju, tomēr neatradu paskaidrojumus, ko tas šādos Projektos nozīmē. Pie mums nevienam nav pieredzes darbā ar šādiem projektiem. Grāmatvede bez pamatojuma naudu nevar izmaksāt. Vai Jūs nevarētu mums ieteikt, kur rast šādu informāciju?

Vēršam uzmanību, ka visām projektā veiktajām izmaksām jābūt pamatotām, dokumentētām un saistītām ar projekta īstenošanu. Jūsu gadījumā tam jābūt detalizēti atrunātam arī Jūsu organizācijas līgumā ar Jūsu projekta koordinatoru.

30.10.2016  Erasmus+

Labdien. Vai pastāv iespēja piedalīties ERASMUS+ projektā arī pirmsskolas skolotājiem? Kur var atrast vairāk informācijas par projektiem, kas ir paredzēti tieši pirmsskolai? Paldies.

Saskaņā ar programmas Erasmus+ vadlīnijām, projekta pieteikumus var iesniegt tikai juridiskas personas. Pirmsskolas izglītības iestādes atbilst programmas Erasmus+ skolu sektora mērķa grupai. Vairāk informācija ir pieejama VIAA mājas lapas sadaļā “Par Erasmus+” apakšsadaļā “Mācību mobilitātes”.

04.10.2016  Erasmus+

Where can we find the results of the Erasmus+ School partnerships 2016 (March 2016)? Can you send me a link to the results of the applications? We apply with a school from Latvia as coordinator and we have no answer about the application. Thanks. 

All Latvian project coordinators have been informed about the results on July and August. Upon receiving the results the project coordinator is in a position to inform you accordingly. Please contact your project coordinator.

27.09.2016  Jauniešu garantija

Sveiki. Vēlētos noskaidrot, kādi ir līguma laušanas nosacījumi, ja esmu iesaistījusies Jauniešu garantijas programmā, taču izglītojoties saprotu, ka tas man neder - ir vēlme izstāties un zināšanas papildināt šīs pašas programmas ietvaros citā profesijā un skolā, iestājoties ziemas uzņemšanā.

Šis jautājums jānoskaidro attiecīgajā izglītības iestādē, ar kuru slēgts līgums. 

14.09.2016  Citi

Labdien. Sakiet, lūdzu, pie kādām augstskolas pamatstudiju programmām (klātienes vai neklātienes) attiecas studijas vakara nodāļā? Ja ir iespējams, norādiet normatīvo aktu, kas to apstiprina. Paldies.

Izglītības likumā (8.pants) ir noteikts, kādas ir izglītības ieguves formas  - klātiene, neklātiene un neklātienes formas paveids tālmācība, pašizglītība, izglītība ģimenē.

Savukārt Augstskolu likums (1.pants) nosaka definējumu nepilna un pilna laika studijām. Kā konsultācijā mūs informēja Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta juriskonsulte, studiju organizācija “vakara nodaļa” vai “vakara studijas”, vai tml. ir augstskolu praksē ieviests studiju organizācijas veids (nav noteikts normatīvajos aktos), lai raksturotu studiju procesa norisi. Augstskolu praksē vakara studijas parasti tiek attiecinātas uz klātienes studiju programmām, piemēram, programmām, kurās lekcijas un nodarbības notiek darba dienās un sākas vakaros.

Ja Jums ir papildjautājumi par studiju procesa organizācijas normatīvo pamatojumu, iesakām sazināties ar IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta speciālistiem.

14.09.2016  Izglītības iespējas Latvijā

Sveicināti! Nezinu, vai spēsiet palīdzēt, bet pašas spēkiem man neiznāk atrast atbildi uz savu jautājumu. Sakiet, lūdzu, vai Latvijā ir iespēja detalizēti studēt neirobioloģiju un vēlāk piedalīties zinātniskajos pētījumos, pētot cilvēka (dzīvnieku) smadzenes? Ideja ir kļūt par pētnieku un veidot zinātnisko karjeru. Vai Latvijā ir laboratorijas, kur veic tādus pētījumus? Ārvalstīs tādu iespēju ir daudz, bet diemžēl pagaidām man nav iespējas doties ārvalstīs uz mācībām. Varbūt spēsiet man palīdzēt vai ieteikt, kur meklēt informāciju. Paldies jau iepriekš! Ar cieņu, Aleksandra. 

Neirobioloģisko procesu pētniecības jomā speciālistiem mēdz būt dažāda izglītība - bioloģija, zooloģija, medicīna, farmācija u.c. Konsultācijas ar Jūs interesējošās nozares speciālistiem varētu palīdzēt pieņemt lēmumu par studiju izvēli.

Iespējams plašāku informāciju par specializācijas iespējām Latvijā neirobioloģijā un pētniecības darbību Jūs interesējošā jomā varētu sniegt Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes Cilvēka un dzīvnieku fizioloģijas katedras speciālisti un pētnieki (katedras vadītāja – asoc.prof. Līga Ozoliņa-Molla, t. 67034870, liga.ozolina@lu.lv).

Tāpat Jūs varēt konsultēties ar Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes pētniekiem, jo Farmakoloģijas katedrā pētniecība vērsta uz centrālās nervu sistēmas slimību neirofarmakoloģijas pētījumiem, plašāk informāciju varat skatīt šeit (kontaktinformācija saziņai - asociētā profesore Baiba Jansone, Dr. med. vai Zin. asistente Ulrika Beitnere, Dr.pharm).

Iespējams, Jums interesējošā jomā vai tai pietuvināta pētnieciskā darbība tiek īstenota kādā no Rīgas Stradiņa universitātes institūtiem un laboratorijām. Par pētniecību RSU vairāk varat skatīt šeit: http://www.rsu.lv/petnieciba. Konsultāciju varētu sniegt RSU Zinātnes departamenta pārstāvji t. 67409242, e-pasts: zd@rsu.lv.

12.09.2016  Citi

Labdien! Kur ir pieejama Zinātniskā personāla datubāze, kas satur informāciju par zinātniskajās institūcijās ievēlēto zinātnisko personālu?

Datu bāze šobrīd publiski nav pieejama. Kā informē Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji, akadēmiskajos amatos ievēlēto personu katalogs būs pieejams Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā no nākamā gada, jo Saeimas komisija turpina izskatīt priekšlikumu par reģistra izveidi un definēšanu likumā, un tas vēl būs jāpieņem Saeimā otrajā un trešajā lasījumā.

02.09.2016  Jauniešu garantija

Labdien. Izlasīju internetā, ka var apgūt profesiju, kamēr atrodies bērna kopšanas atvaļinājumā. Vai tas tiešam ir iespējams, ja šajā periodā ir grūti izrauties ārpus mājām? Es vēlētos apgūt profesiju, ja to varētu darīt attālināti. Vai tas ir iespējams? Man ir 26 gadi un bērna kopšanas atvaļinājums sāksies šī gada novembrī. 

Mācības Jauniešu garantijas programmā notiek klātienē, ne attālināti vai neklātienē. Lai pārliecinātos, ka būs iespējams apvienot mācības ar bērna kopšanu, iesakām sazināties ar izvēlēto mācību iestādi, jo katra iestāde nodarbību grafiku plāno atbilstoši saviem ieskatiem. Vēršam uzmanību, ka nākošā uzņemšana Jauniešu garantijas mācībām notiks ziemā - janvārī, februārī.