Jautājumi un atbildes

Pirms interesējošā jautājuma uzdošanas lūdzam iepazīties ar VIAA funkcijām un darba uzdevumiem, jau iepriekš uzdotajiem jautājumiem un sniegtajām atbildēm, kā arī citu aktuālo informāciju mājas lapas sadaļās!

Ja vēlaties iegūt izsmeļošu informāciju par izglītības iespējām Latvijā, lūdzam apmeklēt nacionālo izglītības iespēju datu bāzi NIID.LV, kur varēsiet uzdot interesējošos jautājumus e-konsultantam.

Savukārt, lai uzzinātu par studiju iespējām Eiropā, apmeklējiet sadaļu Karjeras atbalsts -> Studiju ceļvedis Eiropā.

Par darba iespējām Eiropā sazinieties ar EURES konsultantiem http://www.nva.gov.lv

VIAA patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav mūsu kompetencē, kā arī uz jautājumiem, uz kuriem jau ir sniegta atbilde šajā vai biežāk uzdoto jautājumu sadaļās. Vēršam uzmanību, ka iesūtītie jautājumi var tikt publiskoti kopā ar atbildi, neprasot papildu atļauju.

Uzdod savu jautājumu

Šī ir pretspamu aizsardzība. Lai pabeigtu iesūtīt savu jautājumu, lūdzu, ierakstiet baltajā laukumā redzamos burtus.

02.09.2016  Jauniešu garantija

Labdien. Izlasīju internetā, ka var apgūt profesiju, kamēr atrodies bērna kopšanas atvaļinājumā. Vai tas tiešam ir iespējams, ja šajā periodā ir grūti izrauties ārpus mājām? Es vēlētos apgūt profesiju, ja to varētu darīt attālināti. Vai tas ir iespējams? Man ir 26 gadi un bērna kopšanas atvaļinājums sāksies šī gada novembrī. 

Mācības Jauniešu garantijas programmā notiek klātienē, ne attālināti vai neklātienē. Lai pārliecinātos, ka būs iespējams apvienot mācības ar bērna kopšanu, iesakām sazināties ar izvēlēto mācību iestādi, jo katra iestāde nodarbību grafiku plāno atbilstoši saviem ieskatiem. Vēršam uzmanību, ka nākošā uzņemšana Jauniešu garantijas mācībām notiks ziemā - janvārī, februārī.

28.08.2016  Jauniešu garantija

Labdien! Vai varu mācīties Jauniešu garantijas ietvaros un saņemt stipendiju, ja biju bērna kopšanas atvaļinājumā un šobrīd saņemu bezdarbnieka pabalstu?

Jā, Jūs varat apgūt profesiju Jauniešu garantijas ietvaros un būt reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā darba meklētājs vai bezdarbnieks un vienlaikus saņemt bezdarbnieka pabalstu.

Plašāka informācija par uzņemšanas nosacījumiem šeit: www.viaa.gov.lv/jauniesugarantija.

15.08.2016  Jauniešu garantija

Kā var pieteikties Jauniešu garantijas mācībām? Vēlos kļūt par frizieri.

Šeit www.niid.lv/Frizieris jāizvēlas skola, kurā vēlaties apgūt friziera profesiju Jauniešu garantijas ietvaros un dodieties uz skolu, lai iestātos. Vēl ir laiks līdz augusta beigām!

Papildu jautājumu gadījumā sazinieties ar VIAA Profesionālās izglītības projektu departamenta darbiniekiem, tālrunis: 67854770.

13.08.2016  Izglītības iespējas Latvijā

Sveicināti! Esmu iestājusies R1MK par vecmāti, bet tagad sāku šaubīties, vai izdarīju pareizu izvēli. Ja nu tomēr man šī profesja nepatīk? Pirms tam es apsvēru domu iet mācīties par ārsta palīgu, bet beigās ļāvos tuviniekiem pierunāt sevi iet par vecmāti. Pirms tam mani ļoti ieinteresēja feldšera profesija, tāpēc man ļoti interesē atbilde uz jautājumu - vai es ar savu vecmātes kvalifikāciju varu strādāt arī piemēram NMPD vai tomēr man būs jāsāk visas mācības no jauna? Vai šie 3 gadi man ies gar degunu, ja man šī profesija tomēr neies pie sirds? Vai vecmātes kvalifikācijā iegūtā profesija der, lai strādātu NMPD? Paldies jau iepriekš!

Ārsta palīgs (feldšeris) ir Latvijā reglamentēta profesija, līdz ar to šīs profesijas pārstāvjiem izglītības prasības ir noteiktas normatīvajos aktos.

Prasības ārsta palīga (feldšera) izglītībai ir noteiktas Ārstniecības likumā (45.pants) - ārsta palīgs ir ārstniecības persona, kura ieguvusi vidējo profesionālo izglītību vai 1.līmeņa augstāko profesionālo izglītību, vai augstāko izglītību akreditētā ārsta palīga studiju programmā.

Prasības neatliekamās medicīnas ārsta palīga (feldšera) izglītībai ir noteiktas MK noteikumos Nr.268 "Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu" (595.punkts): neatliekamās medicīnas ārsta palīgs (feldšeris) ir ārstniecības persona, kura pēc profesionālās vidējās vai 1.līmeņa profesionālās augstākās ārsta palīga (feldšera) izglītības iegūšanas ir ieguvusi neatliekamās medicīnas ārsta palīga (feldšera) kvalifikāciju.

Ar vecmātes profesiju nevar strādāt par neatliekamās medicīnas ārsta palīgu (feldšeri). Lai varētu strādāt par ārsta palīgu (feldšeri) neatliekamajā medicīnā:

1. Jāiegūst ārsta palīga (feldšera) kvalifikācija. Saraksts ar izglītības programmām, pēc kuru apguves var iegūt ārsta palīga kvalifikāciju, ir pieejams šeit. Ja pēc vecmātes profesijas apguves nolemsiet uzsākt studijas ārsta palīga profesijas ieguvei, iespējams, Jums tiks veikta iepriekš iegūtās izglītības atzīšana un tiks ieskaitīti atsevišķi studiju priekšmeti (kredītpunkti);
2. Jāspecializējas par neatliekamās medicīnas ārsta palīgu (feldšeri). Specializēties par neatliekamās medicīnas ārsta palīgu var, piemēram, LU Rīgas Medicīnas koledžas 2.gadīgajā programmā, kurā uzņem ar iegūtu ārsta palīga kvalifikāciju. 
3. Jāsertificējas. Informāciju par neatliekamajā medicīnā strādājošo ārstniecības personu sertifikāciju un resertifikāciju varat skatīt Latvijas Republikas Neatliekamās medicīnas asociācijas (turpmāk tekstā - NMA) tīmekļa vietnē: http://nmasociacija.lv/.

Vēršam uzmanību, ka pēc ārsta palīga kvalifikācijas ieguves un reģistrācijas ārstniecības personu reģistrā var strādāt neatliekamajā medicīnā. Taču jāņem vērā, ka darba devējs, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām", noteikti prasīs Jums ar laiku turpināt izglītības ieguvi un specializēties neatliekamajā medicīnā, lai kļūtu par neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā sertificētu ārsta palīgu.

Atbilde sagatavota, konsultējoties ar NMA atbildīgo speciālistu ārsta palīgu sertifikācijas un resertifikācijas jautājumos Juri Raudovu (t. 29425777). Ja Jums ir papildu jautājumi par izglītības prasībām neatliekamās medicīnas ārsta palīgam (feldšerim), iesakām sazināties ar NMA.

Papildinformācija par ārsta palīga profesijas ieguvi pieejama tīmekļa vietnē: http://www.arstapaligs.lv/.

08.08.2016  Citi

Labdien. Vēlētos noskaidrot par Mūžizglītības programmu nodarbinātajiem. Vai šogad notiks un kad?

Projektu, kura ietvaros nodarbinātām personām vecumā no 25 gadiem būs iespējas iegūt papildu izglītību, plānots uzsākt 2017. gadā. Aicinām Jūs sekot jaunumiem Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv.

Papildus vēlamies darīt Jums zināmu, ka personām vecumā no 17-29 gadiem, tai skaitā nodarbinātajiem, ir iespēja apgūt jaunu profesiju 1 vai 1,5 gadu laikā profesionālās izglītības iestādēs visā Latvijā. Uzņemšana jau ir sākusies un mācības sāksies septembrī. Sīkāka informācija pieejama šeit: www.viaa.gov.lv/jauniesugarantija.

25.07.2016  Jauniešu garantija

Labdien! Īsti nesapratu- vai es varu pieteikties Jauniešu garantijas programmai, ja līdz augusta pēdējai nedēļai strādāju? Vecuma kategorijā ietilpstu, bet nesapratu,vai šī programma ir pieejama tikai bezdarbniekiem (pārtraucot darba attiecības, iestājoties bezdarbniekos un tad tālāk piesakoties šai programmai?) Bezdarbnieks neesmu bijusi pēdējos 4 gadus, pastāvīgi esmu strādājusi.

Labdien!

Lai pieteiktos izglītības iegūšanai Jauniešu garantijas projekta ietvaros, šobrīd nav jābūt bezdarbniekam.

Jāievēro, ka:

- vienlaikus nevar būt finansiālā atbalsta saņēmējs Jauniešu garantijas pasākumos, ko īsteno NVA;
- ja iepriekš pārtrauktas mācības Jauniešu garantijas izglītības programmās un saņemta stipendija, atkārtoti var mācīties tikai 12 mēnešus pēc stipendijas saņemšanas.

22.07.2016  Izglītības iespējas Latvijā

Labdien. Vai Latvijā ir skola, kurā var iegūt video operatora zināšanas, apgūt videorežiju?

Par video operatoru var mācīties profesionālajā vidējā izglītībā pēc pamatskolas beigšanas. Šādu programmu piedāvā trīs izglītības iestādes:

Ogres tehnikums;
Rīgas Mākslas un mediju tehnikums;
Profesionālā vidusskola „Victoria”.

Ir viena vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programma, kurā piedāvā padziļināti apgūt multimedijus, tai skaitā video veidošanu. To piedāvā Saldus novada pašvaldības Druvas vidusskola.

Atbildē iekļautajās aktīvajās saitēs atradīsiet informāciju Nacionālajā izglītības iespēju datubāzē par attiecīgās izglītības iestādes piedāvāto mācību programmu.

14.07.2016  Izglītības iespējas Eiropā

Labdien! Esmu 2 gadus studējis datorzinātnes Dānijā un šobrīd meklēju praksi (10 - 12 nedēļas) programmas pabeigšanai. Vai praksei Dānijā nepieciešama reģistrēta adrese Dānijā? Plānoju arī prakses uzņēmumā apmaksāti strādāt paralēli praksei, lai varētu saņemt stipendiju.

Jums jākonsultējas ar prakses vadītāju no Dānijas augstskolas puses par prakses prasībām un tiesībām strādāt paralēli studijām, sevišķi ja jautājums skar stipendijas saņemšanu.

Veiksmi!

27.06.2016  Citi

Labdien, vai ir kāda programma, kur skolotāji var papildināt angļu valodas zināšanas neesot angļu valodas skolotājam, bet strādājot par vizuālās mākslas vai citas jomas skolotāju?

Labdien!

Valsts izglītības attīstības aģentūra nepiedāvā angļu valodas apguves kursus. Valodas zināšanu papildināšana varētu notikt kāda projekta īstenošanas ietvaros, piemēram, Erasmus+. Par to interesējieties savā darbavietā.

23.06.2016  Citi

Labdien! Vēlos uzzināt, vai kaut kur Rīgā ir iespējams pielīdzināt Latvijas diploma atzīmes pie GPA (Grade Point Average)? Paldies!

Labdien!

Akadēmiskās informācijas centra mājaslapā ir sniegta informācija par izglītības vērtēšanas sistēmu Latvijā latviešu un angļu valodā. Tur atrodama tabula, kurā 10 ballu vērtēšanas skalai ir pielīdzināta aptuvenā Eiropas kredītpunktu pārneses sistēmas atzīme. Šī informācija var noderēt augstskolas uzņemšanas dienestam.

- Informācija latviešu valodā: www.aic.lv
- Informācija angļu valodā: www.aic.lv/en

ASV izglītības informācijas centrs „Education USA” sniedz bezmaksas informāciju par iestāšanās jautājumiem ASV augstskolās, tāpēc droši var vērsties pie viņiem - rakstot, zvanot vai piesakoties uz konsultāciju. Tāpat tiek rīkoti bezmaksas informatīvie semināri reizi mēnesī katram līmenim, ar šo informāciju var iepazīties centra Facebook lapā

Kas attiecas uz atzīmju konvertēšanas procesu, tad tas ir atkarīgs no katras ASV augstskolas atsevišķi. Katrai ASV skolai ir savi uzņemšanas kritēriji, tāpat arī skola norāda, kādi dokumenti ir jāiesniedz un kā tie ir jānoformē. To noteikti var meklēt konkrētās skolas mājaslapā vai/ un vērsties pie augstskolas pārstāvjiem - starptautisko studentu padomdevējiem (Advisers, School Officials, Office of Admissions etc.). Jāņem vērā, ka ir skolas, kuras topošajiem studentiem pašiem atļauj konvertēt atzīmes uz GPA sistēmu, ir skolas, kas norāda institūcijas, ar kurām viņi sadarbojas, caur kurām tad arī jāveic konkrētais process, kas parasti ir maksas pakalpojums.

Zemāk vietnes, ar kuru palīdzību topošais students var atzīmju konvertēšanas procesu veikt pats:

www.wes.org/students/igpacalc.asp
www.wes.org/gradeconversionguide/
www.collegeboard.com

 

Kontaktpersona:
Līva Lukjanova
EducationUSA Adviser
Tālrunis: +371 67089800
E-pasts: educationusa@rbs.lv
Skolas iela 11, Rīga, LV 1010, Latvija