Kalendārs

30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Lapa aktualizēta: 20.04.2015 Uz sākumu » Kontakti » Darbinieku kontakti

Valsts izglītības attīstības aģentūras kontakti

 

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus.
Tie ir:

  • VIAA centrālais e-pasts: info@viaa.gov.lv
  • VIAA darbinieku tiešais e-pasts, kas veidots šādi: vards.uzvards@viaa.gov.lv
  • E-vēstule
Centrālais tālrunis: 67814322, fakss: 67814344

VIAA pieņem arī ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus, kas sūtīti uz e-pastu: info@viaa.gov.lv

 
Dokumenti var būt šādos formātos: TXT, RTF, SGML XML, JPEG, TIFF, PNG, CGM, RAR, ZIP, DOC, XLS un PDF.

                 Zinātnes projektu uzraudzības nodaļa

                  - Pētniecības starptautisko programmu nodaļa

                  - Pētniecības un inovāciju politikas atbalsta nodaļa

                  - Nozares datu un informācijas analīzes nodaļa

 

 

 

 


 
    
VIAA direktore Dita Traidās 67814334 dita.traidas@viaa.gov.lv
Komunikācijas un programmu
publicitātes nodaļa
 
Nodaļas vadītāja Ieva Kukule 67785437 ieva.kukule@viaa.gov.lv 

Sabiedrisko attiecību speciāliste (sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem)

Kristīne Keiča 67785461 kristine.keica@viaa.gov.lv 
Sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Lorence 67785435 ieva.lorence@viaa.gov.lv 
Vecākā informācijas speciāliste Ligita Petrušenkova 67785438 ligita.petrusenkova@viaa.gov.lv 
Vecākā informācijas speciāliste Zane Birka 67785462 zane.birka@viaa.gov.lv 
Vecākā informācijas speciāliste Lita Dubrova   lita.dubrova@viaa.gov.lv 
Iekšējā audita un risku vadības kontroles nodaļa         
Nodaļas vadītāja Anna Štāne 67814340 anna.stane@viaa.gov.lv
Vecākā eksperte Evita Krilova 67559491 evita.krilova@viaa.gov.lv
Auditors Gatis Rūze 67830836 gatis.ruze@viaa.gov.lv
Auditore Ieva Rupeika-Roķe 67830836 ieva.rupeika-roke@viaa.gov.lv
Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departaments      
VIAA direktora vietniece - departamenta direktore Elita Zondaka 67785423 elita.zondaka@viaa.gov.lv
Vecākais eksperts Andris Šķesters 67559504 andris.skesters@viaa.gov.lv
Zinātnes projektu uzraudzības nodaļa
Nodaļas vadītājs Ansis Pekšs 67785432 ansis.pekss@viaa.gov.lv
Nodaļas vadītāja vietniece Solvita Pumpure 67785401 solvita.pumpure@viaa.gov.lv
Projektu vadītāja Agita Vītolniece 67358441  agita.vitolniece@viaa.gov.lv
Projektu vadītāja Antra Martinsone 67358455  antra.martinsone@viaa.gov.lv
Projektu vadītāja Jolanta Vanadziņa  67814345 jolanta.vanadzina@viaa.gov.lv
Projektu vadītājs Vjačeslavs Komendantovs 67814349 vjaceslavs.komendantovs@viaa.gov.lv
Projektu vadītāja Silvija Goruza 67814327 silvija.goruza@viaa.gov.lv
Projektu vadītāja Laura Gulbe 67359070 laura.gulbe@viaa.gov.lv
Projektu vadītāja Dina Jefremova 67814327 dina.jefremova@viaa.gov.lv
Projektu vadītāja Baiba Kajaka-Kargane 67814332 baiba.kajaka-kargane@viaa.gov.lv 
Projektu vadītāja Maira Kocēna 67814348 maira.kocena@viaa.gov.lv 
Projektu vadītāja Karina Visikovska 67785418 karina.visikovska@viaa.gov.lv 
Pētniecības starptautisko programmu nodaļa
Nodaļas vadītāja Maija Bundule 67785423 maija.bundule@viaa.gov.lv 
Vecākā eksperte Ineta Plikša 67785485 ineta.pliksa@viaa.gov.lv 
Vecākais eksperts Kaspars Kalniņš

Ekspertu

kontaktinformāciju

skatīt šeit         

kaspars.kalnins@viaa.gov.lv 
Vecākā eksperte Ligita Liepiņa ligita.liepina@viaa.gov.lv 
Vecākais eksperts Tālis Laizāns talis.laizans@viaa.gov.lv 
Vecākais eksperts Uldis Berķis uldis.berkis@viaa.gov.lv 
Vecākais eksperts Arnolds Ūbelis arnolds.ubelis@viaa.gov.lv 
Vecākā eksperte Inga Šīrante inga.sirante@viaa.gov.lv 
Vecākais eksperts Juris Balodis juris.balodis@viaa.gov.lv 
Vecākā eksperte Dina Bērziņa dina.berzina@viaa.gov.lv 
Vecākais eksperts Anatolijs Šarakovskis  anatolijs.sarakovskis@viaa.gov.lv 
Vecākā eksperte Santa Purviņa santa.purvina@viaa.gov.lv 
Eksperte Ilze Beverte  67785406 ilze.beverte@viaa.gov.lv 
Eksperte Lelde Valeine 67785465 lelde.valeine@viaa.gov.lv 
Pētniecības un inovāciju politikas atbalsta nodaļa
Nodaļas vadītāja Ineta Kurzemniece 67814328 ineta.kurzemniece@viaa.gov.lv 
Vecākā eksperte Linda Klūga 67559495 linda.kluga@viaa.gov.lv 
Vecākā eksperte Zane Matesoviča    zane.matesovica@viaa.gov.lv 
Nozares datu un informācijas analīzes nodaļa 
Eurydice programmas vadītājs Viktors Kravčenko 67280108  viktors.kravcenko@viaa.gov.lv 
Eurydice programmas speciāliste Aija Lejas – Sausa 67814738  aija.lejas-sausa@viaa.gov.lv 
Eurydice programmas speciāliste Kristīne Neimane 67814738  kristine.neimane@viaa.gov.lv 
ERAF infrastruktūras projektu kontroles departaments                     
Departamenta direktors Jānis Ivanovskis - Pigits 67785420 janis.ivanovskis-pigits@viaa.gov.lv 
Infrastruktūras projektu uzraudzības nodaļa   
Departamenta direktora vietnieks - nodaļas vadītājs Ilvars Bergmanis 67358440 ilvars.bergmanis@viaa.gov.lv
Nodaļas vadītāja vietniece Aija Andersone 67785408 aija.andersone@viaa.gov.lv 
Projektu vadītāja Zenta Rasmuse 67559499 zenta.rasmuse@viaa.gov.lv
Projektu vadītāja Baiba Kerija 67559499 baiba.kerija@viaa.gov.lv
Projektu vadītāja Daiga Eglīte 67358456 daiga.eglite@viaa.gov.lv
Projektu vadītājs Ingemārs Krumholcs 67358453 ingemars.krumholcs@viaa.gov.lv
Projektu vadītāja Māra Zeidemane 67785414 mara.zeidemane@viaa.gov.lv
Projektu vadītāja Anna Ozola 67559499 anna.ozola@viaa.gov.lv
Projektu vadītāja Dzelme Lāce 67358448 dzelme.lace@viaa.gov.lv
Projektu vadītājs Aleksejs Ņetjosins 67559490 aleksejs.netjosins@viaa.gov.lv 
Projektu vadītāja Svetlana Šinkova  67814330 svetlana.sinkova@viaa.gov.lv 
Infrastruktūras projektu vadības nodaļa   
Nodaļas vadītāja Dace Plotniece 67358449 dace.plotniece@viaa.gov.lv 
Nodaļas vadītājas vietnieks Rolands Počs 67785410 rolands.pocs@viaa.gov.lv
Vecākais eksperts Mārcis Zitmanis 67785411 marcis.zitmanis@viaa.gov.lv
Vecākā eksperte Ineta Tumaševska   ineta.tumasevska@viaa.gov.lv
Vecākā eksperte Anita Birzniece 67785411 anita.birzniece@viaa.gov.lv
Vecākais eksperts Uģis Jurševics 67785431 ugis.jursevics@viaa.gov.lv 
Struktūrfondu
vadības un kontroles departaments                                                          
 
Departamenta direktors

Ingus Zitmanis

67358458 

 

ingus.zitmanis@viaa.gov.lv 

Vecākais eksperts

Imants Germs

67559505

imants.germs@viaa.gov.lv

Eiropas Sociālā fonda projektu uzraudzības nodaļa
Departamenta direktora vietniece - nodaļas vadītāja Ieva Eriņa 67785466 ieva.erina@viaa.gov.lv
Nodaļas vadītāja vietniece Natālija Hertmane 67785400 natalija.hertmane@viaa.gov.lv
Projektu vadītāja Jana Lejiņa 67358459 jana.lejina@viaa.gov.lv
Projektu vadītāja Marina Čabane 67814337 marina.cabane@viaa.gov.lv
Projektu vadītāja Iveta Stafecka 67359072 iveta.stafecka@viaa.gov.lv
Projektu vadītāja Antra Jakupceviča 67814346  antra.jakupcevica@viaa.gov.lv
Projektu vadītāja Inese Paulāne 67359075 inese.paulane@viaa.gov.lv
Projektu vadītāja Sandra Linaberga 67814346 sandra.linaberga@viaa.gov.lv
Projektu atlases un līgumu nodaļa   
Nodaļas vadītāja Inese Tirane 67559498 inese.tirane@viaa.gov.lv
Projektu vadītāja Ilze Zēmele 67785430 ilze.zemele@viaa.gov.lv
Jaunākā projektu vadītāja Alise Jevstafjeva 67785484 alise.jevstafjeva@viaa.gov.lv
 Struktūrfondu informācijas sistēmu nodaļa   
Nodaļas vadītāja Inga Ķere 67358450 inga.kere@viaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Inga Pāne 67814335 inga.pane@viaa.gov.lv
Projektu vadītāja Inguna Lūse 67830835 inguna.luse@viaa.gov.lv
Sistēmu analītiķis Vitālijs Kudrjašovs    67559492 vitalijs.kudrjasovs@viaa.gov.lv
Iepirkumu kontroles nodaļa
Nodaļas vadītāja Kristīne Balandiņa 67785409 kristine.balandina@viaa.gov.lv 
Vecākais eksperts Herberts Bucenieks  67785416  herberts.bucenieks@viaa.gov.lv
Vecākā eksperte Zane Linaberga - Dzerkale 67244442 zane.linaberga-dzerkale@viaa.gov.lv 
Eiropas Savienības Izglītības programmu departaments    
Departamenta direktore Ennata Kivriņa 67814324 ennata.kivrina@viaa.gov.lv
Augstākās izglītības mobilitātes nodaļa
Nodaļas vadītāja Dārta Darbiņa 67358444 darta.darbina@viaa.gov.lv
Vecākā programmas speciāliste Līvija Mačtama 67201168 livija.mactama@viaa.gov.lv
Vecākā programmas speciāliste Līga Cielava 67559501 liga.cielava@viaa.gov.lv
Vecākā programmas speciāliste Baiba Zariņa 67559502 baiba.zarina@viaa.gov.lv 
Stratēģisko partnerību nodaļa
Nodaļas vadītāja Baiba Sermuliņa 67814329 baiba.sermulina@viaa.gov.lv
Vecākā programmas speciāliste Jana Meržvinska 67359078 jana.merzvinska@viaa.gov.lv 
Vecākā programmas speciāliste Irīna Stoļarova 67814740 irina.stolarova@viaa.gov.lv 
Vecākais programmas speciālists Ralfs Spāde 67785421 ralfs.spade@viaa.gov.lv 

Skolu un pieaugušo mobilitātes nodaļa

Nodaļas vadītāja Zane Gailīte 67359071 zane.gailite@viaa.gov.lv 
Vecākā programmas speciāliste Dace Straume 67830840 dace.straume@viaa.gov.lv 
Vecākais programmas speciālists Ivars Gorda 67559500 ivars.gorda@viaa.gov.lv 
Programmas speciāliste Vineta Bringule 67814739  vineta.bringule@viaa.gov.lv 
Programmu vadības nodaļa
Nodaļas vadītāja Antra Meņģele 67559493 antra.mengele@viaa.gov.lv 

Programmu speciāliste

Aija Rudzīte

67559500

aija.rudzite@viaa.gov.lv 

Vecākā eksperte

Kristīne Lūse

67559501 

kristine.luse@viaa.gov.lv 

Vecākā eksperte

Laima Jaunsubrēna

67358457

laima.jaunsubrena@viaa.gov.lv 

Programmas speciāliste

Agnese Bļodniece

67814741 

agnese.blodniece@viaa.gov.lv

Vadības un ārējās sadarbības departaments             
VIAA direktores vietniece - departamenta direktore Alise Lūse 67359077 alise.luse@viaa.gov.lv 
Starptautiskās sadarbības programmu nodaļa   
Nodaļas vadītāja Larisa Vaļte 67785415 larisa.valte@viaa.gov.lv 
Vecākais speciālists Reinis Tralmaks 67830837 reinis.tralmaks@viaa.gov.lv 
Vecākā speciāliste Aija Jakoviča 67814331 aija.jakovica@viaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja

Liene Gailīte

67785424  liene.gailite@viaa.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja

Jana Sīle

67830837 jana.sile@viaa.gov.lv
Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļa   
Nodaļas vadītāja Kristīne Rimša 67785404 kristine.rimsa@viaa.gov.lv 
Personāla speciāliste Inese Kramzaka 67785407 inese.kramzaka@viaa.gov.lv
Personāla speciāliste Ilze Majore 67814338 ilze.majore@viaa.gov.lv
Arhīva eksperte Diāna Vilde 67814336 diana.vilde@viaa.gov.lv
Personāla speciāliste Sintija Kronberga 67814338 sintija.kronberga@viaa.gov.lv
Lietvede Marika Silicka 

67785470

67814322

marika.silicka@viaa.gov.lv
Lietvede Alise Zālīte 67814323 alise.zalite@viaa.gov.lv 
Sekretārs Kristaps Elksnis   kristaps.elksnis@viaa.gov.lv 
Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa   
Nodaļas vadītāja Ailita Skrīvere 67814339 ailita.skrivere@viaa.gov.lv
Juriste Sandra Kursīte 67785434 sandra.kursite@viaa.gov.lv
Projektu vadītāja Iluta Kažmēre 67785469 iluta.kazmere@viaa.gov.lv 
Vecākā speciāliste Enija Caune 67785403 enija.caune@viaa.gov.lv 
Speciālists Zigfrīds Logins 67785477 zigfrids.logins@viaa.gov.lv
Informācijas tehnoloģiju nodaļa   
Nodaļas vadītājs Rinalds Ezeriņš 67814325 rinalds.ezerins@viaa.gov.lv
Datortīkla administrators Kārlis Pētersons 67814326 karlis.petersons@viaa.gov.lv
Informācijas un
karjeras  atbalsta departaments
 
Departamenta direktore Aleksandra Joma 67830842 aleksandra.joma@viaa.gov.lv
Departamenta direktores vietnieks Didzis Poreiters 67359079 didzis.poreiters@viaa.gov.lv
Vecākā eksperte Inta Āne 67358443 inta.ane@viaa.gov.lv
Vecākā eksperte Dagnija Dilāne 67785425  dagnija.dilane@viaa.gov.lv
Vecākā eksperte Nora Kalēja 67785425  nora.kaleja@viaa.gov.lv
Vecākā speciāliste Dita Muravjova 67358442 dita.muravjova@viaa.gov.lv
Vecākā speciāliste Valda Akmentiņa 67785471 valda.akmentina@viaa.gov.lv 
Euroguidance programmas vadītāja Brigita Miķelsone 67830829 brigita.mikelsone@viaa.gov.lv
Vecākā programmas speciāliste Ilze Astrīda Jansone 67830838 ilze.jansone@viaa.gov.lv
Vecākā speciāliste Rudīte Bloka 67358443 rudite.bloka@viaa.gov.lv
Finanšu departaments                 
Departamenta direktore Laura Lavrenova 67814333 laura.lavrenova@viaa.gov.lv
Grāmatvedības nodaļa   
Nodaļas vadītāja - galvenā grāmatvede Ārija Šinke 67785483 arija.sinke@viaa.gov.lv
Grāmatvede Laura Rusule 67359073 laura.rusule@viaa.gov.lv
Grāmatvedis Kārlis Liepkauls 67785482 karlis.liepkauls@viaa.gov.lv
Grāmatvede Jolanta Ulpe 67359073 jolanta.ulpe@viaa.gov.lv 
Struktūrfondu finanšu nodaļa   
Nodaļas vadītāja Sandra Rebaine 67814343 sandra.rebaine@viaa.gov.lv
Vecākā finanšu speciāliste Kristīne Fortiņa 67559497  kristine.fortina@viaa.gov.lv
Finanšu speciāliste Evija Vimba 67785481 evija.vimba@viaa.gov.lv
Finanšu speciāliste Dace Bramane 67359074 dace.bramane@viaa.gov.lv
ES, EEZ un Šveices programmu finanšu nodaļa   
Nodaļas vadītāja Ruta Cakule 67358445 ruta.cakule@viaa.gov.lv
Finanšu speciāliste Aija Augstkalna 67814347 aija.augstkalna@viaa.gov.lv
Finanšu speciāliste Inga Daugaviņa 67785479 inga.daugavina@viaa.gov.lv
Profesionālās izglītības projektu departaments

  
Departamenta direktore Elīna Purmale -Baumane 67854775 elina.purmale-baumane@viaa.gov.lv
Projektu vadības nodaļa
Nodaļas vadītāja Līga Kobitjeva 67854764 liga.kobitjeva@viaa.gov.lv 
Eksperte Dzintra Tillere   dzintra.tillere@viaa.gov.lv
Projektu vadītāja Ina Logina 67854771 ina.logina@viaa.gov.lv 
Projektu vadītāja Agnese Puķīte 67854771 agnese.pukite@viaa.gov.lv 
Projektu vadītājs Viesturs Ģēģeris 67854760 viesturs.gegeris@viaa.gov.lv 
Projektu vadītāja Baiba Ūbele 67854762 baiba.ubele@viaa.gov.lv 
Projektu finanšu un kontroles nodaļa
Nodaļas vadītāja Inta Znotiņa 67854777 inta.znotina@viaa.gov.lv
Eksperte Inese Gaismiņa 67854773 inese.gaismina@viaa.gov.lv 
Projektu vadītāja Biruta Briško 67854770 biruta.brisko@viaa.gov.lv 
Projektu vadītāja Ina Ansone 67854774 ina.ansone@viaa.gov.lv 
Jaunākā projektu vadītāja Ilona Oksaniča 67854765 ilona.oksanica@viaa.gov.lv 
Informācijas uzskaites un analīzes nodaļa
Nodaļas vadītāja Aiga Sidare 67854761

aiga.sidare@viaa.gov.lv 

Projektu vadītāja Indra Garā 67854772 

indra.gara@viaa.gov.lv 

Jaunākā projektu vadītāja Aija Gudreniece 67854778

aija.gudreniece@viaa.gov.lv 

Jaunākā projektu vadītāja Vegita Irbe 67854778

vegita.irbe@viaa.gov.lv