Kalendārs

30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Lapa aktualizēta: 31.03.2015 Uz sākumu » Erasmus+ (2014-2020) » Comenius » Jaunumi

Pagarināta pieteikšanās Comenius kontaktsemināram Vācijā

13.06.2011

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) līdz 17.06.2011 ir pagarinājusi pieteikšanos Comenius programmas kontaktsemināram Comenius kontaktseminārs skolu partnerības  projektiem: sadarbība ar skolām un biznesa pasauli (Comenius Contact Seminar for School Partnerships: Focus on the cooperation between schools and the business world).

Kontaktseminārs norisināsies Vācijā no 2011.gada 20. līdz 23.oktorbrim. Tajā Latvijas skolu pārstāvjiem būs iespēja satikt un iepazīt potenciālos Comenius skolu partnerības projekta partnerus un izstrādāt projekta iesnieguma uzmetumu.

Ielūgums: invitation_herrsching_11.pdf

Darba programma: herrsching_programme_2011.pdf

Noderīga informācija: herrsching_practical_information_2011.pdf

Dalībniekiem no Latvijas kontaktseminārā rezervētas 3 vietas. Visu izmaksu segšanai iespējams pieprasīt Comenius sagatavošanas vizītes finansējumu. Prioritāte tiks dota tiem iesniegumiem, kurus iesniegs skolas, kas nekad iepriekš nav piedalījušās skolu partnerībās.

Iesnieguma veidlapu un tās aizpildīšanas vadlīnijas atradīsiet VIAA mājas lapas sadaļā Comenius » Sagatavošanas vizītes » Dokumenti un veidlapas

Piteikšanās kontaktsemināram pagarināta līdz šī gada 17.jūnijam (pasta zīmogs). Adrese: Valsts izglītības attīstības aģentūra, Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050.

Vairāk informācijas: Vineta Bringule (tālr.: 67814739, e-pasts: vineta.bringule@viaa.gov.lv), kā arī VIAA mājas lapā: Comenius » Sagatavošanas vizītes