Kalendārs

30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Erasmus daudzpusējo projektu veids - Augstākās izglītības sociālā dimensija (Social dimension of higher education)


Erasmus daudzpusējie augstākās izglītības sociālās dimensijas projekti atbalsta aktivitātes, kas palielina augstākās izglītības pieejamību un uzlabo augstākās izglītības sociālo dimensiju. 

Galvenie šīs aktivitātes mērķi:

 • palielināt studējošo skaitu un studiju pabeigšanas rādītājus studentiem no mazāk/nepietiekami pārstāvētām sociālajām grupām; 
 • palielināt abu dzimumu studentu vienlīdzīgu pārstāvniecību, īpaši, zinātnes un tehnoloģiju studiju virzienos;
 • sekmēt mūžizglītību ar elastīgiem studiju nosacījumiem;
 • attīstīt augstākās izglītības institūciju sociālo atbildību. 

Šajā aktivitātē var piedalīties arī partnerorganizācijas no trešajām valstīm, kuras nepiedalās Mūžizglītības programmā, taču šīs organizācijas nevar būs projekta koordinatori.

Informāciju par to, kāda veida projektiem tiks dota priekšroka, skatīt Mūžizglītības programmas Stratēģiskās prioritātes 2012 (sadaļa 2.2.2.)http://ec.europa.eu/call12 
 

Pamatnoteikumi

 

 • pieteikties var:
  - augstākās izglītības iestādes, kurām piešķirta Erasmus Universitātes harta;
  - juridiskas personas - uzņēmumi (īpaši - mazie un vidējie), profesionālās organizācijas, tirdzniecības kameras, sociālie partneri un vietējās/ reģionālās/ nacionālās organizācijas, asociācijas vai līdzvērtīgas organizācijas, kurām ir saikne ar augstākās izglītības jomu;
 • minimālais dalībvalstu skaits – 3, turklāt vismaz vienai no valstīm jābūt ES dalībvalstij;
 • minimālais partneru skaits – 3;
 • minimālais projekta ilgums – 2 gadi;
 • maksimālais projekta ilgums – 3 gadi.

Finansējums

 

 • maksimālais ES finansējums ir 75% no projekta budžeta, nepārsniedzot EUR 150 000/gadā;
 • maksimālais ES atbalsts projektiem, kuru ilgums pārsniedz 2 gadus, ir EUR 300 000 uz visu projekta periodu.

Administrēšana


Erasmus
daudzpusējo projektu veids - Augstākās izglītības sociālā dimensija ir centralizēta Eiropas Komisijas aktivitāte.Projektu pieteikumi jāiesniedz, kā arī to izvērtēšanu un atlasi veic Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA).

 

Detaizēta informācija


EACEA mājas lapā: