Kalendārs

30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

30.12.2014

Prakse ir studiju neatņemama sastāvdaļa

30.12.2014

Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas augstskola (RISEBA) plaši izmanto Erasmus programmu, lai pilnveidotu studiju procesu. Augstskola aktīvi sadarbojas ar vietējiem un ārvalstu uzņēmumiem, tādā veidā sekmējot augstskolas personāla un studējošo profesionālo izaugsmi. 

Lasīt vairāk »

30.12.2014

Vieslektori - praktiķi ir pieprasīti

30.12.2014

Vieslektoru aicināšana no uzņēmumiem Erasmus programmas ietvaros ir iespēja, kas Rīgas Tehniskajai koledžai palīdz sasniegt augstāku profesionālās izglītības kvalitāti, dažādot mācību procesu un nodrošināt augstvērtīgu prakšu pieejamību studentiem un pieredzes apmaiņu docētājiem.

Lasīt vairāk »

29.12.2014

Augstskolu QS reitingā visaugstākais novērtējums internacionalizācijai

29.12.2014

Latvijas Universitāte (LU) jau otro gadu pēc kārtas iekļuvusi QS World University Rankings sarakstā, ieņemot 701.-800. vietu. LU ir pirmā un pagaidām vienīgā Latvijas augstskola, kas iekļuvusi šāda līmeņa reitingā, un iegūtā vieta nozīmē, ka LU stabili ir starp 5% labāko pasaules universitāšu. 

Lasīt vairāk »

28.12.2014

Studenti novērtē mācības un pilsētvidi

28.12.2014

Līdz 2014. gada jūlijam Ventspils Augstskolā aktīvi tika izmantotas LLP/ERASMUS programmas piedāvātās iespējas. Pēdējo trīs gadu laikā Erasmus programmas iespējas ir izmantojuši apmēram 195 augstskolas studenti un 35 administrācijas darbinieki, un pasniedzēji. 

Lasīt vairāk »

28.12.2013

Rīgas Juridiskā augstskola papildina ārvalstu vieslektoru klāstu

28.12.2013

Rīgas Juridiskā augstskola studentiem nodrošina starptautiska līmeņa izglītību – studijas notiek angļu valodā un lielu daļu lekciju pasniedz ārvalstu pasniedzēji un vieslektori. Daļa no ārvalstu ekspertu vieslekcijām tiek īstenota, piesaistot Erasmus docēšanas mobilitātes programmas atbalstu. 

Lasīt vairāk »

28.12.2013

Rēzeknes Augstskola plaši izmanto docēšanas un personāla mobilitātes programmu

28.12.2013

Rēzeknes Augstskola (RA) var lepoties ar plašu starptautiskās sadarbības tīklu – 2013.gadā RA bija spēkā esoši sadarbības līgumi ar 159 universitātēm no 35 valstīm. Dažādu mobilitāšu programmu ietvaros, 2012./2013. studiju gadā augstskolā viesojušies kopumā septiņdesmit ārvalstu augstskolu darbinieki un pasniedzēji. Vairāk kā puse no mobilitātēm īstenota Erasmus docētāju un personāla apmaiņas programmas ietvaros. Eiropas kredītu pārneses sistēmas (ECTS) piemērošanas process un diplomu pielikumi Rēzeknes Augstskolā 2013. gadā tika atkārtoti atzīmēti ar Eiropas Komisijas izpildu aģentūras EACEA atzinības zīmi.

Lasīt vairāk »

27.12.2013

Docēšanas mobilitātes Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā

27.12.2013

Latvija par oficiālu Erasmus programmas dalībvalsti kļuva 1998. gadā, bet pirmās mobilitātes notika 1999./2000. akadēmiskajā gadā. Viena no augstskolām, kas jau pirmajā gadā ieguva Erasmus hartu, bija Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (JVLMA), nosūtot mobilitātē sešus studentus. Taču šī nav tikai studentu privilēģija. Kopš pievienošanās programmai arī akadēmijas docētājiem ir iespēja piedalīties mobilitātes vizītēs.

Lasīt vairāk »

20.12.2013

Rīgas Aeronavigācijas institūts iegūst Erasmus hartu

20.12.2013

Rīgas aeronavigācijas institūts (RAI) pievienojās Erasmus programmai 2013./2014. akadēmiskajā gadā.

Lasīt vairāk »

20.12.2013

Sociālās integrācijas valsts aģentūras koledžas Erasmus pieredze

20.12.2013

Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) koledža ir vienā no jaunākajām Erasmus programmas dalībniecēm Latvijā. Erasmus hartu izglītības iestāde ieguva 2013./2014. studiju gadā.

Lasīt vairāk »

20.12.2013

Personāla mobilitātes Latvijas Kristīgajā akadēmijā

20.12.2013

Personāla mobilitātes Erasmus programmas ietvaros Latvijas Kristīgajā akadēmijā (LKA) tiek īstenotas kopš 2007. gada.

Lasīt vairāk »

12.12.2013

Erasmus intensīvie latviešu valodas kursi Juridiskajā koledžā

12.12.2013

Juridiskā koledža ieguva Erasmus Universitāšu hartu  2011. gadā, kad uzsāka īstenot mācību prakšu mobilitāti, bet 2012. gadā augstskola kļuva par pilntiesīgu Erasmus programma dalībnieci, pievienojoties hartai pilnā apjomā, kas paredz studiju un prakses mobilitāti studentiem, kā arī  mācībspēku un augstskolas personāla mobilitāti.

Lasīt vairāk »

12.12.2013

Jaunpienācējs Erasmus saimē

12.12.2013

Laterāna Pontifikālās Universitātes (LPU) filiāle Rīgas augstākais reliģijas zinātņu institūts (RARZI) ir viena no jaunākajām Erasmus programmas dalībinstitūcijām  Latvijā. Tā pievienojās Erasmus universitātes hartai tikai 2012./2013. akadēmiskajā gadā.

Lasīt vairāk »

12.12.2013

Docētāju mobilitāte Daugavpils Universitātē

12.12.2013

Daugavpils Universitāte (DU) Eiropas Savienības (ES) Mūžizglītības programmā Erasmus piedalās kopš 1999./2000. akadēmiskā gada. Tā bija viena no pirmajām Latvijas augstskolām, kas iesaistījās šajā ES izglītības sadarbības programmā.

Lasīt vairāk »

10.12.2013

Erasmus programmai universitātē ir jābūt!

10.12.2013

Liepājas Universitātei (LiepU) pirmā Erasmus universitātes harta tika piešķirta 2000. gadā.  Jau tajā laikā augstskolā bija nodibināta struktūrvienība Ārējo sakaru cents, kas bija atbildīgs par Liepājas Pedagoģijas akadēmijas vārda nešanu pasaulē.

Lasīt vairāk »

09.12.2013

„Erasmus” studentu prakses — iespēja gūt profesionālu pieredzi ārzemēs

09.12.2013

Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) studentiem ir iespēja doties "Erasmus" praksē kopš 2007./2008. studiju gada, kad augstskola ieguva „Erasmus universitātes hartu”. Līdz tam koledža īstenojusi "Leonardo da Vinci" projektus, kuru ietvaros notika studentu un pasniedzēju pieredzes apmaiņa.

Lasīt vairāk »

06.12.2013

Erasmus studiju mobilitāte Rīgas Stradiņa universitātē

06.12.2013

Par Rīgas Stradiņa universitātes Erasmus pieredzi stāsta RSU Akadēmisko apmaiņas programmu vadītāja LANA AMOSOVA.

Lasīt vairāk »

09.09.2013

Studijas ārzemēs — vērtīga dzīves pieredze

09.09.2013

Latvijas Kultūras akadēmija (LKA) ir viena no pirmajām Latvijas augstskolām, kas iesaistījās programmā Erasmus. LKA Starptautisko apmaiņas programmu vadītāja ILZE BEIMANE stāsta par augstskolas pieredzi Erasmus studiju mobilitāšu organizēšanā.

Lasīt vairāk »

30.08.2013

Erasmus ļauj paplašināt starptautisko sadarbību

30.08.2013

Rīgas Celtniecības koledža (RCK) ir viena no pirmajām koledžām Latvijā, kas 2008. gadā pievienojās «Erasmus» universitātes hartai.

Lasīt vairāk »

27.12.2012

Diploma pielikuma atzinības zīmes īpašnieks - Transporta un sakaru institūts

27.12.2012

Transporta un sakaru institūts (TSI) Diploma pielikuma atzinības zīmi saņēma 2005. gadā un periodā no 2011.-2014.gadam.

Lasīt vairāk »

27.12.2012

Erasmus prakse – pieredze, karjera, nākotne

27.12.2012

Tālajā 1862. gadā, kad darbu sāka pirmā daudznozaru tehniskā augstskola tā laika Krievijas impērijā, studijas notika vācu valodā, augstskolā strādāja virkne starptautiski atzītu mācībspēku, viņu vidū – pasaulslaveni inženierzinātnieki, ķīmiķi, ekonomisti, arhitekti. Cauri trim gadsimtiem augstskolas sienās skanējušas daudzas valodas – vācu, krievu, latviešu, angļu.

Lasīt vairāk »

19.12.2012

LLU piecu gadu laikā īstenota 151 mobilitāte

19.12.2012

Pateicoties jaunajai aktivitātei Mūžizglītības/ERASMUS programmā „Personāla pieredzes apmaiņa”, LLU izdevies iesaistīt jaunus dalībniekus ERASMUS mobilitātē, kā arī palielināt mobilitāšu skaitu. Lielā mērā to sekmēja arī ERASMUS programmas finansiālais atbalsts.

Lasīt vairāk »

17.12.2012

Dalība Erasmus programmā dod iespēju saliedēt komandu un palielināt starp kultūru komunikācijas prasmi

17.12.2012

SSE Riga ir ļoti starptautiska augstskola gan administrācijas un pasniedzēju gan studentu sastāva līmenī. Tā kā augstskola ir ļoti neliela tad esošais personāls daudzas funkcijas apvieno un kā mēs nereti sakām strādā zem divām vai pat vairāk cepurēm.

Lasīt vairāk »

17.12.2012

Erasmus Universitātes hartas pieteikuma sagatavošanā ļoti palīdzēja VIAA organizētais seminārs

17.12.2012

Par iespēju piedalīties Erasmus programmā mūsu augstskolā - Laterāna Pontifikālās universitātes filiāle Rīgas augstākais reliģijas zinātņu institūts (RARZI) - bijām jau iepriekš domājuši, iepazīstot, kā citas augstskolas ar šīs programmas palīdzību attīsta starptautiskos sakarus. 2011.gadā ieguvām Erasmus Universitātes hartu.

Lasīt vairāk »

17.12.2012

Juridiskā koledža: ERASMUS Universitātes hartu saņēmām 2011.gadā

17.12.2012

Juridiskā koledža savu darbību uzsāka 2000.gadā. Sākumā koledža nodrošināja studijas tikai vakara un neklātienes nodaļā un tikai vēlāk uzsāka arī studiju realizāciju dienas nodaļā. Šis arī ir viens no pamatojumiem, kāpēc ERASMUS programmai esam pievienojušies tik vēlu.

Lasīt vairāk »

14.12.2012

Latvijas Mākslas akadēmijai 14 gadu darbības laikā noslēgti vairāk kā 80 līgumi ar partneraugstskolām Eiropā

14.12.2012

Latvijas Mākslas akadēmija (LMA) Erasmus programmā piedalās kopš 1998. gada. Vairāk nekā desmit gadu pieredzes laikā, strādājot ar Erasmus programmu, LMA ir noslēgusi divpusējos sadarbības līgumus ar vairāk kā 80 partneraugstskolām Eiropā.

Lasīt vairāk »

14.12.2012

Latvijas Jūras akadēmijas pieredze Erasmus prakses mobilitātes organizēšanā

14.12.2012

Latvijas Jūras akadēmijas  (LJA) studējošo prakses ir neatņemam studiju programmu sastāvdaļa, jo studiju programmas tiek organizētas saskaņā ar Jūrnieku sagatavošanas, sertificēšanas un sardzes pildīšanas kodeksa (STCW kodekss) prasībām, kas paredz vismaz 6 mēnešu jūras praksi Kuģu inženieru nodaļas studentiem un vismaz 12 mēnešus ilgu jūras praksi Kuģu vadīšanas nodaļas studentiem.

Lasīt vairāk »

14.12.2012

Ekonomikas un kultūras augstskola par docētēju mobilitāšu organizēšanas izaicinājumiem

14.12.2012

Docēšanas mobilitāte ir ļoti vērtīga iespēja gan profesionālajā pilnveidē individuālajiem docētājiem, kuri piedalās mobilitātē, gan arī augstskolai kopumā.

Lasīt vairāk »

13.12.2012

Biznesa augstskolā Turība studē jau 250 ārvalstu studenti

13.12.2012

Uzsākot mobilitāšu organizēšanu, protams, sākumā bija nepieciešams izveidot partneraugstskolu loku, starp kurām organizēt šīs mobilitātes. Jāsaka, ka tas nenācās viegli, un veidi, kā to darījām bija ļoti dažādi.

Lasīt vairāk »

13.12.2012

43 Banku augstskolas docētāji lasa savus lekciju kursus un seminārus partneru augstskolās ārzemēs

13.12.2012

ES mūžizglītības programmas ERASMUS ietvaros Banku augstskolas (BA) docētāji katru akadēmisko gadu aktīvi darbojas starptautiskos pētniecības projektos un lasa lekciju kursus ārvalstu studentiem dažādās sadarbības partneru augstskolās.

Lasīt vairāk »

13.12.2012

Vidzemes Augstskola meklēs inovatīvākās idejas studentu piesaistei

13.12.2012

Erasmus studiju apmaiņas programmā Vidzemes Augstskola (ViA) piedalās no 1999. gada. Tagad ir diezgan grūti iedomāties studijas ViA bez Erasmus programmas. Studentiem ir iespēja gūt starptautisku pieredzi, kas paplašina viņu redzesloku un ienes jaunas vēsmas studiju procesā.

Lasīt vairāk »

01.10.2012

Vidzemes Augstskolā strādā pirmie Erasmus praktikanti

01.10.2012

Erasmus augstākās izglītības sadarbības un mobilitātes programmā viena no daudzajām aktivitātēm ir prakse kādā no dalībvalstīm. Līdz šim Vidzemes Augstskola bija iesaistījusies studentu un pasniedzēju apmaiņā studiju laikā. Mūsu studenti devās mācību praksē uz ārvalstīm. 2012. gadā pirmo reizi augstskola uzņem divus ārzemju praktikantus — GABRIELU VESTHEDU (Gabrielle Westhead) no Lielbritānijas un FLORIANU CĪGLERU (Florian Ziegler) no Vācijas.

Lasīt vairāk »

05.03.2012

Pieredzes apmaiņa zinātniskajā darbībā Algarves universitātē, Portugālē

05.03.2012

Sadarbība Erasmus programmas ietvaros ar Portugāles Algarves universitāti (Universidade do Algarve) bija veiksmīga, jo divām Latvijas Lauksaimniecības universitātes lauksaimniecības fakultātes (LLU LF) Agrobiotehnoloģijas institūta dārzkopības nodaļas darbiniecēm pieredzes apmaiņa tālajā Portugālē atnesa daudzas atziņas.

Lasīt vairāk »

28.02.2012

Erasmus vēstnieks Latvijā Aleksejs Naumovs: Latvijas augstskolām ar saviem studentiem vairāk jālepojas

28.02.2012

Latvijas Mākslas akadēmijas rektors profesors Aleksejs Naumovs par iegūto titulu „Erasmus vēstnieks Latvijā” ir nedaudz pārsteigts, taču arī gandarīts, ka viņa darbs šajā jomā tiek novērtēts, norādot, ka tituls jau neko nemaina – kā es pārstāvēju akadēmijas vārdu pasaulē, tā to arī darīšu turpmāk, tagad tikai atbildības sajūta būs vēl augstāka. Par sevi daudz nerunājot, rektors vairāk norāda uz studentiem, viņu iespējām un ieguvumiem, kā arī pozitīvo tēlu, ko viņi rada par Latviju.

Lasīt vairāk »

28.12.2011

Intervija ar Erasmus vēstnieci Latvijā

28.12.2011

"Vēstniekiem vairāk jārunā par Erasmus studiju akadēmisko kvalitāti," saka Madara Apsalone. Madara šobrīd strādā Finanšu ministrijā, darbojas divās nevalstiskajās organizācijās, tikko kā ieguvusi savu otro maģistra diplomu un kļuvusi par Erasmus vēstnieci Latvijā.

Lasīt vairāk »

11.11.2011

Itālijas garša

11.11.2011

Mūs ļoti piesaistīja Vidusjūras zemju iedzīvotāju mentalitāte un atvērtība. Cerībā uz draudzīgu un ne tikai formālu komunikāciju ar ārzemju kolēģiem, ieradāmies Itālijā.

Lasīt vairāk »

11.11.2011

Veterinārmedicīnas prakse Tartu

11.11.2011

Tagad Tartu mēs varam arī saukt par vēl vienām mājām, kur mēs nebūsim svešas.

Lasīt vairāk »

11.11.2011

Trīs mēneši kaimiņvalstī, Lietuvā

11.11.2011

Ja kāds izvēlas studēt Lietuvā, tad jārēķinās, ka ir jāprot divas valodas – angļu un krievu. Pasniedzēji ar mums sazinājās krieviski, bet jaunieši runāja galvenokārt angliski. 

Lasīt vairāk »

08.11.2011

Īsā, tomēr ārkārtīgi vērtīgā pieredze

08.11.2011

Ierodoties Stokholmā mani pārņēma liels prieks, redzot pilsētu, kurā būs jāpavada nākamie četri mēneši. 

Lasīt vairāk »

08.11.2011

Praktisks ceļvedis studijām Lapzemē

08.11.2011

Rovaniemi ir domāta tiem, kam patīk miers, ziema un sniegotas kupenas, vēli rīti, atsaucīgi pasniedzēji un mājas ballītes.

Lasīt vairāk »

25.10.2011

Studijas Dānijā, prakse Austrijā

25.10.2011

Esmu izmantojis abas Erasmus programmas sniegtās iespējas, proti, esmu vienu mācību gadu pavadījis Dānijā (Aalborgā), studējot dizainu un tehnoloģijas; kā arī esmu bijis praksē Austrijā, kas ilga 9 mēnešus.

Lasīt vairāk »

25.10.2011

„Āfrika Eiropā” jeb manas gaitas Rumānijā

25.10.2011

Tik daudz dzirdēts par vampīru un Drakulas zemi, ne mazums joku par rumāņiem... Esmu šeit jau gandrīz divus mēnešus, kuru laikā joks „gribi redzēt Āfriku Eiropā - aizbrauc uz Rumāniju“* ir ne vienreiz vien apstiprinājušies.

Lasīt vairāk »

23.09.2011

Māksla, saule, Portugāle

23.09.2011

Tā kā Instituto Politécnico de Leiria ir liela universitāte, kurā var studēt gan medicīnu, gan tūrismu, gan mākslu u.c., tad tā ir sadalīta pa vairākām Portugāles pilsētām. Pati skolas sirds, protams, atrodas Leiriā, bet topošajiem māksliniekiem un dizaineriem atvēlēta Caldas da Rainha pilsētiņa (1 h un 10 min braucienā ar autobusu no Portugāles galvaspilsētas Lisabonas).

Lasīt vairāk »

05.08.2010

Erasmus – atslēga uz pasauli

05.08.2010

Šogad norisinājās ikgadējais Eiropas Komisijas rīkotais konkurss „Erasmus Success Stories 2010”, kurā aicināja piedalīties augstskolas no visām Erasmus programmas dalībvalstīm. Tajā piedalījās arī vairākas Latvijas augstskolas, kas izceļas ar aktīvu līdzdalību Erasmus programmā. Kopumā tika saņemti 64 pieteikumi no 27 valstīm un Erasmus veiksmes stāstu apkopojumam tika atlasītas 17 augstskolas, tostarp Vidzemes Augstskola (ViA) kā vienīgā augstskola no Latvijas.

Lasīt vairāk »