Kalendārs

28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

2013. un 2014.gada Leonardo da Vinci programmas informatīvie semināri

LaiksSemināra tematsMērķgrupaOrganizatoriNorises vietaSemināra materiāli
25.04.2014 Projektu datu bāzes „European Shared Treasure” lietošanas iespējas 2012.gadā apstiprināto partnerības projektu īstenotāji VIAA Viesnīca Tallink Hotel Rīga, Elizabetes iela 24, Rīga

est_info_ievad_ana_un_kvalit_te_25.04.2014.ppt

partneribu_gala_atskaites_veidlapas_aizpildisana_25042014.ppt

26.09.2013.

Vadības seminārs 2011.gada Leonardo da Vinci Inovāciju pārneses projektu īstenotājiem par projekta gala atskaites sagatavošanas prasībām 2011.gada konkursā apstiprināto projektu īstenotāji VIAA Rīga, Vaļņu iela 3, 2.stāvs  Semināra prezentācija:prezent_cija_gala_atskaite_26_09_2013.pdf
25.09.2013 Seminārs 2013. gada Leonardo da Vinci un Grundtvig mācību partnerību projektu īstenotājiem 2013.gada konkursā apstiprināto mācību partnerību projektu pārstāvji VIAA Viesnīca "Tallink"  
24.09.2013.

Ievadseminārs 2013.gada Leonardo da Vinci Inovāciju pārneses projektu īstenotājiem par projekta īstenošanas nosacījumiem 2013.gada konkursā apstiprināto projektu īstenotāji VIAA Rīga, Vaļņu iela 3, 2.stāvs  Semināra prezentācija: prezentacija_ievadseminars_24_09_2013.pdf
23.09.2013.

Vadības seminārs 2012.gada Leonardo da Vinci Inovāciju pārneses projektu īstenotājiem par projekta starpatskaites sagatavošanas prasībām 2012.gada konkursā apstiprināto projektu īstenotāji VIAA Rīga, Vaļņu iela 3, 2.stāvs  Semināra prezentācija:prezent_cija_starpatskaite_23_09_2013.pdf
14.06.2013 Projektu vadības seminārs Leonardo da Vinci 2013. gada Mobilitātes projektiem 2013.gada konkursā apstiprināto Leonardo da Vinci mobilitātes projektu vadītāji VIAA  Viesnīca „Tallink” Elizabetes ielā 24, Rīgā  Semināra materiāli: seminara_materiali_14.06.zip
09.05.2013. Tematiskā monitoringa seminārs „ECVET kā atbalsts mūžizglītībai” Pārstāvji no profesionālās izglītības iestādēm un citām ar profesionālo izglītību saistītām institūcijām, kas īsteno VIAA administrētos projektus VIAA Viesnīca „Astor Riga”, Z.A.Meirovica bulvāris 10 Semināra materiāli: prezentacijas_09.05.2013.zip
25.04.2013. Seminārs par „European Shared Treasure” (EST) datu bāzi un gala atskaišu sagatavošanu un iesniegšanu Comenius, Grundtvig un Leonardo da Vinci partnerību projektu īstenotāji VIAA Viesnīca „Astor Riga”, Z.A.Meirovica bulvāris 10 

Semināra programma: darba_kartiba_est_25.04.2012.doc

Semināra materiāli:25.04.2013_est.zip

16.01.2013.  Daugavpilī VIAA rīko semināru-konsultācijas potenciālajiem projektu iesniedzējiem par ES Mūžizglītības programmu Visi interesenti, kuri vēlētos īstenot kādu no ES Mūžizglītības programmas – Comenius, Mācību braucieni, Grundtvig vai Leonardo da Vinci apakšprogrammu – projektiem VIAA Daugavpils  

 

ES fuuters

Aģentūras darbību un mājas lapas izstrādi, kā arī uzturēšanu līdzfinansē Eiropas Savienība.