Kalendārs

30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Mobilitātes projekti

Laika posmā no 2007.-2013.gadam Mūžizglītības programmā īpaši uzsvērta vienkāršība, integrācija un decentralizācija projektu izstrādē un īstenošanā. Leonardo da Vinci apakšprogrammā iespējams īstenot sešu veidu projektus. Viens no populārākajiem projektu veidiem ir mobilitātes projekti, kurā ir 3 trīs projektu aktivitāšu virzieni.

Leonardo da Vinci mobilitātes projektu veidi  

I. Jauniešiem, kas iegūst sākotnējo profesionālo praksi (IVT)  Sākotnējās profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem
iespēja veikt mācību procesā paredzēto praksi
kādā no Leonardo da Vinci programmas dalībvalstīm.
Vairāk
II. Cilvēkiem darba tirgū (PLM) Iespēju iegūt starptautisku pieredzi/profesionālo praksi
cilvēkiem darba tirgū – strādniekiem, darbiniekiem,
pašnodarbinātām personām, bezdarbniekiem, augstskolu beidzējiem. 
Vairāk

III. Profesionālās izglītības speciālistiem (VETPRO)

Pieredzes apmaiņas iespējas profesionālās izglītības
attīstībā iesaistītajiem.
Vairāk

 

Tuvākais projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2013. gada 1. februāris. Vairāk: Leonardo da Vinci » Konkursi » Izsludinātie konkursi

Mobilitātes projektu galvenie mērķi ir:

  • nodrošināt iespēju projekta dalībniekiem iegūt noderīgas zināšanas, prasmes un kvalifikāciju, kas veicinātu personīgo attīstību, nodarbinātības iespējas un dalību Eiropas darba tirgū;
  • uzlabot profesionālās izglītības, apmācību un individuālās mobilitātes pievilcību.
ES fuuters

Aģentūras darbību un mājas lapas izstrādi, kā arī uzturēšanu līdzfinansē Eiropas Savienība.