Nordplus programmas 2019. gada projektu konkurss

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina izglītības iestādes un organizācijas, kas darbojas izglītības jomā, līdz 2019. gada 1. februārim, iesniegt pieteikumus Nordplus 2019. gada konkursā. Pieteikumus jāiesniedz Espresso elektroniskajā sistēmā.

Nordplus programmā piedāvā īstenot studentu, skolēnu un pasniedzēju mobilitātes, kā arī dažādas sadarbības tīklu un projektu aktivitātes izglītībā starp Baltijas valstīm un Ziemeļvalstīm, lai veicinātu starpkultūru sadarbību, uzlabotu un ieviestu jauninājumus Ziemeļvalstu un Baltijas valstu izglītības sistēmās. Kopējais Nordplus finansējums projektiem  2019. gadā ir aptuveni 10 miljoni eiro. 

2018. gada projektu konkurss ir atvērts visās piecās Nordplus apakšprogrammās: Jauniešu, Augstākās izglītības, Pieaugušo, Horizontālajā un Ziemeļvalstu valodu programmā. 2019. gada konkursā īpaši aicina iesniegt projektus, kas vērsti uz informācijas un komunikācijas risinājumu ieviešanu un izmantošanu izglītībā. 

2018. gada 12. decembrī VIAA rīko vebināru par Nordplus 2019. gada projektu konkursu. Vairāk informācijas par vebināru un pieteikšanās veidlapa pieejama tiešsaistē šeit

Detalizētāka informācija par Nordplus apakšprogrammām, apkopota VIAA mājaslapas sadaļās: 

VIAA Latvijā īsteno Nordplus programmas nacionālā informācijas biroja funkciju.