Nordplus programmas 2019. gada projektu konkurss

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina izglītības iestādes un organizācijas līdz 2018. gada 1. oktobrim iesniegt pieteikumus sagatavošanas vizītēm Nordplus "Jauniešu izglītības", "Pieaugušo izglītības" un "Ziemeļvalstu valodu" programmās

Sagatavošanas vizītes paredzētas, lai tiktos ar potenciālajiem projektu partneriem un uzsāktu projekta plānošanu. Vizīšu laikā sadarbības partneriem ir iespēja vienoties par atbildību sadalīšanu plānotajā projektā un kopīgi strādāt pie 2019. gada projekta iesnieguma sagatavošanas.

Nordplus programmā piedāvā īstenot studentu, skolēnu un pasniedzēju mobilitātes, kā arī dažādas sadarbības tīklu un projektu aktivitātes izglītībā starp Baltijas valstīm un Ziemeļvalstīm, lai veicinātu starpkultūru sadarbību, uzlabotu un ieviestu jauninājumus Ziemeļvalstu un Baltijas valstu izglītības sistēmās. 

2019. gada projektu konkursu plānots izsludināt 2018. gada 1. novembrī (iesniegšanas termiņš - 2019. gada 1. februāris).

2018. gada 12. septembrī VIAA rīko informatīvu semināru izglītības iestāžu un organizāciju pārstāvjiem, kuri plāno iesniegt pieteikumus sagatavošanas vizītēm Nordplus "Jauniešu izglītības", "Pieaugušo izglītības" un "Ziemeļvalstu valodu" programmās.

Semināra programmā paredzēts sniegt pamatinformāciju par Nordplus sagatavošanas vizīšu pieteikumu iesniegšanas nosacījumiem un pieteikumu aizpildīšanas prasībām Espresso sistēmā.

Detalizētāka informācija par Nordplus apakšprogrammām, apkopota VIAA mājaslapas sadaļās: 

VIAA Latvijā īsteno Nordplus programmas nacionālā informācijas biroja funkciju.