Studijas starptautiskajā vidē gada garumā

Atšķirībā no Latvijas studentu lielākās daļas, kuri Norvēģijā studējuši vienu semestri,  Zane Šime, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Politikas zinātnes bakalaura programmas studente, Ostfoldas augstskolā (Norvēģija) mācījusies visu mācību gadu. Viņas novērtējums Norvēģijas augstākās izglītības sistēmai ir tiešs, pamatots un pamācošs ikvienam Norvēģijā studēt gribētājam.

Lasīt vairāk »

Kvalitatīva studiju programma Oslo Universitātē

Padziļināta interese par kultūrnacionālo attiecību, multikulturālisma, nacionālisma un etnisko konfliktu jautājumu pētniecību pamudināja Lindu Lapiņa, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Politikas zinātnes maģistra programmas studenti izvēlēties mācības tieši Oslo Universitātē. Viņa sniedz arī praktiskus un svarīgus ieteikumus citiem studentiem, kuri gatavojas doties studēt uz kādu no Norvēģijas augstskolām.

Lasīt vairāk »

Pieredze, kuru novērtēs

Kārlis Proboks, Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Ekonomikas profesionālā maģistra programmas students: „Katram, kurš šobrīd domā par pieteikšanos apmaiņas programmai, iesaku tai pieteikties jau tūlīt!  Tā ir pieredze, kuru novērtēs ikviens.”

Lasīt vairāk »

Mācības kā izaicinājums savai varēšanai

Mācoties Voldas Augstskolā (Norvēģija) un izvēloties studēt maz pazīstamus un izprastus mācību priekšmetu, Jūlija Ščura, Latvijas Kultūras akadēmijas Starpkultūru sakari Latvija-Norvēģija bakalaura programmas studente, pierādīja pati sev, ka ar pamatīgu darbu un labu draugu atbalstu uzveicami jebkādi izaicinājumi.

Lasīt vairāk »

Par apmaiņas semestri 2010. gada pavasarī Norvēģijā

Ieva Baltiņa, Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Uzņēmējdarbības loģistikas bakalaura programmas studente: „Mācīties Moldes Augstskolā Norvēģijā bija ļoti patīkami. Ja arī radās kādas grūtības, tās tika pārvarētas nemanot. Pēc atgriešanās mājās vēl ilgi nepameta sajūta, ka rudenī atkal jāsāk mācības Norvēģijā, ka atvadas bija tikai uz laiku.”

Lasīt vairāk »

Veiksmes stāsts par studijām Norvēģijā

Ikviena studenta sapnis ir konkurētspējīga izglītība, kas ne tikai vietējā, bet arī starptautiskajā darba tirgū garantētu profesionāli atbilstošu darba vietu un atalgojumu. Ārzemēs studējušajiem izredzes piepildīt šo sapni ir ievērojami lielākas, taču apsveicama ir to jauniešu izvēle, kuri ārzemju studijās gūtās zināšanas vēlas īstenot un pielietot praksē Latvijā.

Lasīt vairāk »

Mācības Eiropas sestajā labākajā augstskolā - NTNU

Norvēģijas Zinātņu un tehnoloģiju universitātē mācību priekšmetu izvēles skaits ir lielāks nekā Rīgas Tehniskajā universitātē, tāpēc, lai nopelnītu par katru mācību priekšmetu nepieciešamo kredītpunktu skaitu, daudz laika un uzmanības jāvelta tikai mācībām.

Lasīt vairāk »

Izprast citādo

Apmaiņas studiju programmās iegūstama kā profesionāla pieredze, tā arī zināšanas un izpratne par multikulturālas sabiedrības attīstības procesiem, kas nākotnē var skart arī mūsu sabiedrību. Par studiju apmaiņas programmu Norvēģijā, Buskerundas universitātē, stāsta Iluta Stepanova, Vidzemes Augstskolas Tūrisma un viesmīlības fakultātes maģistra studiju studente Tūrisma stratēģiskajā vadībā.

Lasīt vairāk »